Belastingdienst in de problemen

zaterdag 05 mei 2018 12:55

Afdrukken

belastingdienst (2)Van een goed functioneren van de Belastingdienst is bijna geen sprake meer. Aanhoudende ICT-problemen in combinatie met een tekort aan deskundig personeel liggen aan de basis van de nu ontstane situatie. Van de omstreden zeer riante vertrekregeling maakte niet alleen de lager opgeleide ambtenaren gebruik, het midden-en hoger kader (waaronder deurwaarders) liet deze vertrekpremie ook niet aan zich voorbij gaan. De regeling kostte daardoor veel geld en een onbedoelde personeelsleegloop was het resultaat. Controle en handhaving (waaronder inning van verschuldigde belastingen) kunnen in het gedrang komen. Naar verluidt zijn de ICT-problemen niet voor 2020 opgelost. Al met al een zorgelijke ontwikkeling.