Aanpassingen tarieven Kostenwet

Let op: opent in een nieuw venster PDFAfdrukkenE-mailadres

Ieder jaar worden met ingang van 01 januari de tarieven uit de Kostenwet enigszins aangepast. Ook per 01 januari 2020 zijn er geringe verhogingen en wel als volgt:    

A

In artikel 2 wordt ‘€ 16’ vervangen door ‘€ 17’.

Artikel 3 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt ‘€ 42’ vervangen door ‘€ 43’. Voorts wordt ‘12.356’ vervangen door ‘12.677’.

2. In het tweede lid wordt ‘€ 16’ vervangen door ‘€ 17’.

3. In het derde lid wordt ‘€ 16’ vervangen door ‘€ 17’. 

C

Artikel 4 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt ‘€ 58’ vervangen door ‘€ 60’ en wordt ‘€ 74’ vervangen door ‘€ 76’. Voorts wordt ‘€ 16’ vervangen door ‘€ 17’ en wordt ‘€ 29’ vervangen door ‘€ 30’.

2. In het tweede lid wordt ‘€ 16’ vervangen door ‘€ 17’.

3. In het derde lid wordt ‘€ 5’ vervangen door ‘€ 6’.

De Kostenwet is van toepassing bij Publiekrechtelijke vorderingen zoals b.v. bij de dwanginvordering van belastingen en gemeentelijke leges. De kosten die een gerechtsdeurwaarder in rekening mag brengen is geregeld in het Besluit tarieven ambtshandelingen.