Participatiewet geen succes

Let op: opent in een nieuw venster PDFAfdrukkenE-mailadres

stadhuisDe invoering van de Participatiewet heeft nauwelijks geleid tot verhoging van de baankansen, terwijl dat wel met de wet werd beoogd. Voor de 440.000 bijstandsgerechtigden heeft de wet amper een verschil gemaakt. Zo kan worden opgemaakt uit een door het Sociaal Planbureau uitgebrachte Rapport eindevaluatie van de Participatiewet. Voor mensen die het recht verloren op toegang tot de sociale werkvoorziening daalde de kans op werk. Voor jonggehandicapten met arbeidsvermogen stegen weliswaar de baankansen, maar hun inkomenspositie is verslechterd. Lees hier verder.