Verkenning aansluiting minnelijke schuldhulpverlening en wettelijke schuldsanering

Let op: opent in een nieuw venster PDFAfdrukkenE-mailadres

schuldhulp (2)Op 22 mei 2018 informeerde staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Tamara van Ark de Tweede Kamer over de maatregelen en acties die de komende jaren worden genomen om problematische schulden terug te dringen. In haar brief beschrijft zij onder andere dat het kabinet de doorstroming vanuit het minnelijke traject naar het wettelijke traject wil verkennen en wil bezien of verbetering aan de orde is. De verkenning moet inzicht geven in de oorzaken van de daling van het aantal instromers in de wettelijke schuldsanering om eventueel passende maatregelen te kunnen nemen. Dit als onderdeel van actielijn 2 Ontzorgen en Ondersteunen van het actieplan Brede Schuldenaanpak. In een rapportage van bureau Berenschot wordt verslag gedaan van de resultaten van die verkenning. Lees hier verder.