Kredietbank Nederland volledig aangesloten op VISH

Let op: opent in een nieuw venster PDFAfdrukkenE-mailadres

VISHIn 2014 heeft de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders (KBvG) en de Vereniging voor Schuldhulpverlening en Sociaal Bankieren (NVVK) een convenant gesloten waarin zij hun samenwerking hebben vastgelegd om gegevens uit te wisselen tussen schuldhulpverleners en gerechtsdeurwaarders, met als oogmerk het onnodig oplopen van schulden te voorkomen. In de Verwijsindex Schuldhulpverlening (VISH) worden gegevens van schuldenaren vastgelegd. Als schuldenaren geregistreerd staan in het VISH zullen deurwaarders over het algemeen de schuldeiser adviseren om de invorderingsmaatregelen tijdelijk stop te zetten. Zo ontstaan er geen verdere kosten en maakt de kans op het slagen van een schuldenregeling groter. Sinds eind 2016 is Kredietbank Nederland aangesloten op de verwijsindex schuldhulpverlening (VISH). Kredietbank Nederland was in eerste instantie aangesloten met een gedeelte van het klantenbestand, inmiddels is de aansluiting volledig. Kredietbank Nederland levert VISH informatie aan voor 53 Nederlandse gemeenten.