Welkom bij Deurwaarders Collectief Nederland

UWV meer klantvriendelijk

geldautomaat 2Het UWV past zijn beleid aan bij beslaglegging op een uitkering om te voorkomen dat mensen in de financiële problemen raken. Ombudsman Renier van Zutphen had daarom gevraagd. Het UWV zal minder streng omgaan met de beslagvrije voet, het bedrag dat uitkeringsgerechtigden overhouden om van te leven. Lees hier verder.

 

Blauwe brieven in het bos

poststukken2Een hond met een goede speurneus vond in een bos in de buurt van Laren een grote hoeveelheid poststukken. De ingeschakelde politie nam de poststukken, waaronder de nodige brieven van de Belastingdienst, mee naar het bureau. Voor inwoners van die regio is het wel belangrijk om te achterhalen of er poststukken bij waren die van hun waren bedoeld. Een nieuwe belastingaanslag zal als “de blauwe brief niet arriveert” waarschijnlijk niet worden betaald, een aanmaning en postdwangbevel en zelfs een bezoek van een belastingdeurwaarder kan het gevolg zijn. Lees hier verder.

   

Wijziging leidraad invordering

maintiendrai-grijsBij besluit van 21 juni 2019 is de Leidraad Invordering 2008 gewijzigd. De wijziging houdt verband met een aantal technische en redactionele aanpassingen, alsmede met onder andere een aanbeveling van de Nationale Ombudsman en een arrest van de Hoge Raad. Lees hier verder.

   

Agressieproblematiek

agressieDe vaste commissie voor Justitie en Veiligheid heeft een aantal vragen en opmerkingen voorgelegd aan de Minister van Justitie en Veiligheid over agressie tegen gerechtsdeurwaarders. Lees hier verder.

   

Minder achterstand in betalen zorgpremie

zorgkostenHet aantal mensen dat de premie zorgverzekering niet of te laat betaalt, is met ruim 33 procent gedaald. Eind 2014 waren er nog ongeveer 325.000 wanbetalers. Dat is gedaald naar 215.000 op dit moment. Directe persoonlijke benadering van klanten en aangeboden betalingsregelingen door zorgverzekeraars hebben succes en geleid tot deze vermindering. Ook de opleving van de economie en afname van het aantal werklozen zal een bijdrage hebben geleverd.

   

Vakantiegeld gaat vaker naar aflossing schulden

nibudVolgens een onderzoek van het Nibud, is er sinds 2015 een lichte toename geconstateerd in het gebruik van het vakantiegeld voor het aflossen van schulden. Vier jaar geleden gebruikten 12 procent van de mensen die vakantiegeld ontvingen deze inkomsten voor dat doel, het is inmiddels gestegen naar 18 procent op dit moment. Lees hier verder.

   

AVG-campagne

ap_logoOp 25 mei 2018 is de AVG, de veel bespreken privacywetgeving, van kracht geworden. Nog steeds roept e.e.a. veel vragen op, vandaar dat op 24 mei 2019 is begonnen met de campagne hulpbijprivacy. Lees hier verder.

   

Pagina 10 van 25