Welkom bij Deurwaarders Collectief Nederland

Verkeersboete vaker in termijnen betaald

politieautoVerkeersboetes worden vaker in termijnen voldaan, blijkt uit een brief van minister Dekker van Rechtsbescherming aan de Kamer. Tussen 2017 en 2018 is het aantal betalingsregelingen met 19 procent gestegen, van 165.000 naar 196.000. Lees hier verder.

 

Nieuwe initiatieven in de aanpak van problematische schulden

schuldenOm het mensen met problematische schulden eenvoudiger te maken om uit de rode cijfers te komen, wil de Nederlandse Vereniging voor Volkskrediet wil dat er een nationaal overheidsfonds komt. Lees hier verder. Volgens de Tweede Kamer moeten mensen met schulden een joker krijgen die kan worden ingezet om een maand geen schulden af te lossen. Lees hier verder. Of de steeds verder uitdijende hoeveelheid nieuwe initiatieven en maatregelen daadwerkelijk bijdragen aan het terugdringen van de problematische schulden is niet duidelijk. Wel wordt de zogenaamde “schuldenindustrie” steeds groter en zullen de kosten die de schuldenproblematiek met zich meebrengt niet lager worden.

   

Lancering Schuldenwijzer 18 oktober 2019

logo schuldenwijzerOp vrijdag 18 oktober 2019 vindt de externe lancering van Schuldenwijzer plaats. Schuldenwijzer is een nieuw platform waar burgers met schulden in één overzicht alle actuele informatie vinden over hun schulden. Op dit moment zijn dat de schulden waarvoor beslag is gelegd op bijvoorbeeld een uitkering of loon. Binnen afzienbare tijd is dat een totaaloverzicht van alle schulden. Niet alleen de burger maar ook zijn schuldhulpverlener kan dan via Schuldenwijzer inzicht krijgen in de totale schuldsituatie van een schuldenaar, waarmee de schuldhulpverlening efficiënter kan worden verleend. Dat creëert rust voor de schuldenaar en voorkomt verhogende kosten van incasso. Kortom: Schuldenwijzer is een concrete stap in het terugdringen van schuldenproblematiek! Zie verder op www.schuldenwijzer.nl.

   

Wet vereenvoudiging beslagvrije voet

IMG_1549In een brief aan de Tweede Kamer deelt over de inwerkingtreding van genoemde wet staatssecretaris Tamara van Ark het volgende mede: “ten aanzien van de inwerkingtreding van de Wet vereenvoudiging beslagvrije voet hebben de staatssecretaris van Financiën en ik, onder meer refererend aan de herijkte uitvoeringstoetsen van de Belastingdienst en UWV, u in onze brief van 13 februari meegedeeld dat een inwerkingtreding van de wet met ingang van 1 januari 2021 volgens alle betrokken partijen mogelijk is, mits tijdig aan de door deze partijen gestelde randvoorwaarden is voldaan”.

Lees meer: Wet vereenvoudiging beslagvrije voet

   

Foute incassobureaus sneller in beeld

incassoEr komt een checklist voor ondernemers waardoor foute incassobureaus worden ontmaskerd, zo berichtte de Telegraaf. Een nieuw initiatief van minister Sander Dekker (Rechtsbescherming) tegen malafide incasseerders. Eind van dit jaar komt daar het incassoregister nog bij, op termijn worden alle incassobureaus verplicht hierin opgenomen en volgen er sancties bij ontoelaatbare werkwijzen. Lees hier verder.

   

Extra aanklacht tegen man die deurwaarder mishandelde

agressieTransporteur Dennis D. uit Nieuwleuzen moet zich behalve voor mishandeling en gijzeling van een deurwaarder ook voor de rechter verantwoorden voor een verkeersruzie. Daarbij zou hij met een knuppel een glazen toegangsdeur van een woning van het slachtoffer aan gruzelementen hebben geslagen, waarna de bewoner ook nog enkele klappen zou hebben opgelopen. Naar aanleiding van de ernstige agressiezaak tegen de deurwaarder begon deurwaarder H. Janssen, werkzaam voor de overheid, een petitie. De petitie leverde enkele honderden handtekeningen op en is inmiddels aangeboden aan het ministerie van Justitie en Veiligheid.

   

Vroeg signalering financiële problemen

portemonneeHoogeveen, Den Haag, Deventer, Groningen en Amsterdam-Noord zijn gestart met een pilot rondom vroeg signalering van financiële problemen. Nederland telt 1,4 huishoudens met risicovolle schulden. Dat leidt tot veel persoonlijke ellende én tot maatschappelijke kosten van circa € 11 miljard. Lees hier verder.

   

Pagina 10 van 31