Welkom bij Deurwaarders Collectief Nederland

Alimentatieverplichting wijzigt per 01 januari 2020

geld 1Aangezien de partneralimentatie per 01 januari 2020 drastisch wordt versoberd, zien meerdere advocaten de laatste tijd een enorme toename van het aantal verzoeken om echtscheiding. Het moment waarop het tot echtscheiding en partneralimentatie bij de rechter wordt ingediend is bepalend en kan nu nog voordelig uitpakken in het geval de eisende partij geld gaat ontvangen. In het geval de eisende partij moet gaan betalen, zal worden gewacht met de aanvraag tot na 01 januari 2020 aangezien de looptijd wordt ingekort van maximaal 12 jaar naar de helft van de tijd dat het huwelijk heeft geduurd met een maximum van vijf jaar. De meeste echtscheidingen worden in de maanden september en januari aangevraagd. Lees hier verder.

 

Ruime kwijtschelding in Arnhem

kwijtschelding (2)De gemeente Arnhem gaat inwoners die al drie jaar een afbetalingsregeling hebben voor een te betalen schuld, per 01 januari 2020 kwijtschelding verlenen voor het nog openstaande bedrag. Met dit besluit is een bedrag van 2.3 miljoen euro gemoeid. Lees hier verder.

   

Toename ouderen in armoede

portemonneeEen al jaren niet geïndexeerd pensioen, het vervallen van de partnertoeslag in 2015 en een verminderde kans op werk: seniorenorganisatie KBO-PCOB luidt de noodklok. Tien procent van de 90-plussers leeft zelfs in armoede. Lees hier verder.

   

Kosten dwangbevel niet aangepast

dwangbevel 1

De Nationale ombudsman heropent per direct een onderzoek naar het verlagen van dwangbevelkosten na een vermindering van de belastingaanslag. De kosten welke in rekening worden gebracht zijn gebaseerd op de tarieven uit de Kostenwet. Ook door het toezenden van een zogenaamd postdwangbevel, worden deze kosten in rekening gebracht. In de gevallen waarbij door een vermindering het verschuldigde belastingbedrag werd verlaagd, moesten ook de in rekening gebrachte kosten worden aangepast. Lees hier verder.

   

Rechtspraak: Incassoprocedure wordt eenvoudiger en sneller

hamerAls een rekening niet betaald wordt, volgt soms in een incassoprocedure bij de rechter. De Rechtspraak wil deze procedure voor schuldenaars en schuldeisers eenvoudiger, sneller en toegankelijker maken. Lees hier verder.

   

Weer frauduleuze berichten Belastingdienst

belastingdienst (2)Criminelen geven zich wederom uit als medewerkers van deze dienst. De ontvangers van de berichten moeten nog openstaande bedragen betalen, zo wordt vermeld. Er wordt dringend geadviseerd de bijlagen in deze berichten niet te openen, er kan n.l. schade aan de computer ontstaan. Gemiddeld ontvangt de Belastingdienst 40 meldingen van phishing per week. Vorige week waren er dat 500 en afgelopen maandag zelfs 1000. Dat het ingaan op valse emails tot grote problemen kan leiden bleek kort geleden. Een man ging in op een valse email van zijn bank en dit resulteerde erin dat hij maar liefst één miljoen euro kwijt raakte. Bij enige twijfel omtrent de afkomst van een email wordt geadviseerd contact op te nemen met de verzender en nooit een bijlage in de email te openen.

   

Adreswijziging hoofdkantoor ING

bank (2)Afschriften van exploten ten behoeve van de ING Groep N.V. kunnen worden betekend aan het nieuwe adres op de Bijlmerdreef 6 / Heeremadreef 1 (toren B), 1102 CT Amsterdam. Entree aan de achterzijde van het gebouw tegenover het Elizabeth Cady Stantonplein.

   

Pagina 7 van 34