Welkom bij Deurwaarders Collectief Nederland

Eigen veilingsite Belastingdienst

belastingdienst (2)Aankondigingen van executieveilingen van de Belastingdienst, worden niet meer bekend gemaakt via de site Veilingdeurwaarder.nl. Sinds kort gebruikt de Belastingdienst daarvoor een eigen site onder de naam veiling.belastingdienst.nl. Executieveilingen welke door gerechtsdeurwaarders en gemeentedeurwaarders worden gedaan, kunnen uitstuitend gebruik maken van veilingdeurwaarder.nl. Voor alle executieveilingen geldt dat aankondigingen ook gedaan worden aan of bij het pand waar deze plaatsvindt, in de daarvoor aangewezen ruimte bij het gemeentehuis alsmede via een advertentie in een plaatselijke en/of regionale krant. Bij dit laatste de aantekening dat de waarde van de te verkopen zaken dan substantieel moet zijn.

 

Pensioen overheidsdeurwaarders onder druk

muntgeldDe min of meer aangekondigde verlaging van de pensioenen zorgt voor veel onrust. De deurwaarders welke werkzaam waren/zijn voor de overheid (Belastingdienst en gemeenten) en via het ABP pensioen hebben opgebouwd krijgen hiermee, zoals het er nu uitziet, ook te maken. Inmiddels is er ook een vereniging opgericht welke de Nederlandse staat voor de rechter wil dagen met als eis een pensioengat dat tijdens de kabinetten-Lubbers is ontstaan, te dichten. Het betreft de vereniging Pensioenverlies. Lees hier verder.

   

Slordig met persoonsgegevens

DCN_AVGDe gemeente Almere heeft bijna 600 brieven over achterstallige belastingbetalingen naar de verkeerde personen gestuurd. In de brief die zij kregen, stonden gegevens van iemand anders. Naast de naam en het adres konden ze lezen welk bedrag bij die persoon open stond. Lees hier verder.

Het UWV werd veroordeeld tot het betalen van een schadevergoeding van 250 euro in verband met onterecht delen van informatie. Lees hier verder. Bij beide zaken was sprake van een overtreding in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

   

Verliescijfers voor GGN

deurwaarder aan de deurDeurwaarderskantoor GGN heeft ondanks een grote afslankoperatie rode cijfers laten zien voor wat betreft het bedrijfsresultaat. Zo is te lezen in de Telegraaf.

   

De gemeente Amsterdam is op zoek naar mensen die in aanmerking komen voor kwijtschelding van gemeentelijke belastingen.

AmsterdamIn 2018 kon de sociale dienst (WPI) met behulp van de gemeentelijke belastingen zien wie geen kwijtschelding aanvraagt, maar er mogelijk toch recht op heeft. Die mensen werden benaderd en dat leidde er toe dat 4.000 WPI-cliƫnten geen gemeentelijke belastingen meer hoeven te betalen. Lees hier verder.

   

Wijziging Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering

wetboekHet Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering wijzigt per 1 oktober 2019. De wet maakt een einde aan het digitaal indienen van handelsvorderingsprocedures bij de rechtbanken Gelderland en Midden-Nederland. Daarnaast wordt een aantal procesrechtelijke vernieuwingen in Rechtsvordering ingevoerd. Dit laatste betekent onder andere dat alle civielrechtelijke procesreglementen moeten worden aangepast. Lees hier verder.

   

Loonbeslagen bij ongeveer 50 procent van de werkgevers

portemonneeUit een onderzoek van het Nibud bleek dat 62% van de werkgevers personeel met geldzorgen heeft; loonbeslagen kwamen bij bijna de helft van de werkgevers voor. Plotselinge veranderingen in iemands leven, zoals echtscheiding, ziekte, ontslag of overlijden van de partner, zijn vaak een oorzaak van geldzorgen. Deze gebeurtenissen vormen veelal een bron voor stress, concentratieverlies en ook verzuim op het werk. 13% van de ondervraagden heeft op dit moment zorgen of vragen over geld.  Lees hier verder.

   

Pagina 5 van 25