Welkom bij Deurwaarders Collectief Nederland

Verbeterpunten rijks-incassostelsel

beslag auto (4)Onderzoekers van markt- en beleidsonderzoekbureau Panteia, komen met een voorstel om beslagleggingen door overheids- en gerechtsdeurwaarders in hetzelfde beslagregister op te nemen. Het samenvoegen van inningen door overheden en civiele partijen in het gerechtelijk schuldhulptraject is ook een van de aanbevelingen. Zo valt te lezen in een publicatie in Binnenlands Bestuur 

 

 

Onterecht beslag gelegd

geen saldoTijdens een gehouden audit bij een gerechtsdeurwaarders-kantoor kwamen zaken aan de orde welke voor de KBvG aanleiding waren om een klacht in te dienen bij de Kamer voor Gerechtsdeurwaarders. De deurwaarder acht de KBvG niet bevoegd. Lees hier verder.

   

Huisbezoek deurwaarder geniet de voorkeur

deurwaarder aan de deurVia een duidelijke stellingname door een publicatie in de Volkskrant, neemt Wilbert van de Donk (voorzitter Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarder KBvG) terecht afstand over opmerkingen van huisbezoeken door deurwaarders. Deze zouden “een achterlijke praktijk” en achterhaalde werkwijze inhouden. Het toezenden van stukken kan een reactie van de schuldenaar opleveren. Het is echter algemeen bekend, dat mensen met (grote) schulden vaak de post ongeopend laten liggen. Door persoonlijke waarnemingen kan een goed beeld worden verkregen over de situatie waarin mensen leven. Soms een voorwaarde om tot een juiste beoordeling te kunnen komen en te bepalen of er niet kan worden betaald dan wel dat men niet wil betalen. Jaren geleden is bij de overheid het postdwangbevel ingevoerd. Dit heeft tot resultaten geleid vanwege het feit dat is toegestaan om na toezenden van dit stuk beslag te kunnen leggen op het inkomen. Voor het leggen van een beslag op roerende en/of onroerende zaken en banktegoeden, is betekening van een hernieuwd bevel tot betaling nog wel nodig. Het is in geen belang dat deze werkwijze geheel of gedeeltelijk wordt overgenomen door gerechtsdeurwaarders. Het toezenden van stukken (exploten) via een email zou helemaal niet aan de orde moeten komen, ook al nemen sommige gemeenten met het verzenden van aanmaningen via een email hierop wellicht een klein voorschot. De stellingname door Wilbert van de Donk wordt de DCN dan ook volledig onderschreven.

   

Veilig leren omgaan met geld

pinnen en contantVeilig met geld kunnen omgaan is een vereiste voor het voorkomen van financiële problemen. Dat stelt het Nibud in een publicatie over kinderen en hun geldzaken. Bij contante betalingen kan meteen het resultaat worden gezien, het resterende geld wordt minder. Bij pintransacties is dit al minder duidelijk, voorkomen moet worden dat het idee leeft dat “geld uit de muur” niet op kan. In de Week van het geld (van 25 t/m 29 maart) wordt op scholen aan dit alles ruimschoots aandacht geschonken.

   

Afname wanbetalers zorgpremie

zorgkostenHet aantal mensen met een achterstand in het betalen van de zorgpremie neemt gestaag af. Sinds de piek in februari 2015 met 330.000 registraties, zijn er ruim 30 procent minder mensen die als wanbetaler worden aangemerkt. Het aantal komt nu op 225.000 personen met onbetaalde premies zorgverzekering van zes maanden of meer. Naar verwachting zal de daling door zetten, een onverwachte economische crisis kan echter wel roet in het eten gooien.

   

Deurwaarder doet trieste ontdekking

PoesTijdens een woningontruiming in Vlaardingen in de afgelopen maand, deed de uitvoerende deurwaarder een erg vervelende ontdekking. De bewoner was al lange tijd gevlogen, maar had een poes zonder enige vorm van verzorging achtergelaten. Het dier is daardoor een wrede dood gestorven. De politie is op zoek naar de eigenaar en laat weten dat er een onderzoek naar dierenmishandeling is ingesteld.

   

Tarieven Kostenwet aangepast

deurwaardersmap3De ambtshandelingen van de gerechtsdeurwaarder worden beschreven in het 'Besluit tarieven ambtshandelingen gerechtsdeurwaarders' (Btag). Het besluit is gebaseerd op de Gerechtsdeurwaarderswet en het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering. In het Btag wordt een drietal onderwerpen geregeld: 

Lees meer: Tarieven Kostenwet aangepast

   

Pagina 33 van 34