Welkom bij Deurwaarders Collectief Nederland

Wijzigingsvoorstel wet schuldhulpverlening

schuldhulpEr is al geruime tijd een roep om een betere hulpverlening via gemeenten voor mensen met schulden. Sinds 01 juli 2012 is de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening van toepassing, er is nu een wijzigingsvoorstel met verbeterpunten gereed, dit kan tot 03 april worden ingezien. De Wgs regelt dat mensen met problematische schulden bij gemeenten terecht kunnen voor zaken als advies, schuldbemiddeling of een saneringskrediet. Voor een juiste beoordeling is een goed overzicht van de financiële situatie van groot belang, via een wijziging van de Wgs moet een betere ontsluiting van de persoonsgegevens worden gerealiseerd.

 

Schuldenrechter moet verandering brengen

Rechtbank (2)Rechters maken zich zorgen over een grote groep Nederlanders die met schulden kampt en daardoor telkens weer in juridische procedures verwikkeld raakt. Die procedures lossen de problemen vaak niet op, maar maken ze eerder erger. De Rechtspraak wil daar verandering in brengen, onder meer door de inzet van een speciale schuldenrechter, betere voorlichting en toegang tot de rechter en samenwerking met onder meer gemeentes. Lees hier verder.

   

Fiscus vist achter het net

belastingdienst (2)De Belastingdienst dacht een forse belastingschuld van enkele tonnen van een advocaat te incasseren via een derdenbeslag bij cliënten van de advocaat. De verschuldigde bedragen door de cliënten zouden dan niet naar de advocaat gaan, maar naar de belastingdienst. De advocaat weigerde echter op grond van de geheimhoudingsplicht om informatie te verstrekken over zijn cliëntenbestand. Het openbaar ministerie sleept de  advocaat nu voor de rechter.
   

Voorstel tot verhoging kwijtscheldingsnorm

nibudRotterdam, Amsterdam, Utrecht en Den Haag hebben aan minister Ollongren en staatssecretaris van Ark een brief gestuurd met het verzoek de kwijtscheldingsnorm te verhogen. Dit bedrag is belangrijk bij het toekennen van kwijtschelding voor de aanslag gemeentelijke belastingen. Lees hier verder.

   

Aanpassing Overheidsvordering

schuldhulp (2)Dit jaar gaat de Belastingdienst de beslagvrije voet bij de Overheidsvordering voortaan standaard vooraf toepassen. Dit vooruitlopend op de Wet vereenvoudiging beslagvrije voet en Verbreding beslagregister. De inwerkingtreding daarvan is gesteld op 01 januari 2021. Via een brief informeerde staatssecretaris Tamara van Ark de Tweede Kamer over de voortgang. Lees hier verder.
   

Uitspraak

deurwaarder kijk door raam 2Voor alle belasting- en gerechtsdeurwaarder is dit een interessante uitspraak. Klik hier om deze uitspraak te lezen.
   

Overheid moet schulden behoorlijk invorderen

OmbudsmanMisstanden in de private incassomarkt worden aangepakt, de Nationale ombudsman roept nu ook overheidsinstanties op om behoorlijk in te vorderen, oftewel met oog voor de positie en het belang voor de mensen met schulden. Op 9 februari heeft hij het rapport “Onderzoek naar knelpunten die burgers ervaren bij het invorderen van schulden door de overheid” uitgebracht. Lees hier verder. 

   

Pagina 27 van 30