Welkom bij Deurwaarders Collectief Nederland

Geschil over kosten E-court

deurwaardersmapEen uitspraak van de tuchtrechter zou de weg voor tienduizenden mensen kunnen openen om ten onrechte betaalde deurwaarderskosten terug te vorderen. Zo stelt de organisatie voor sociaal raadslieden LOSR. Volgens de Kamer voor gerechtsdeurwaarders in Amsterdam bracht deurwaarder R. van Etten (GGN) kosten in rekening terwijl dat niet mocht. Zijn kantoor riep mensen op voor e-court, de digitale geschillen-beslechter die concept-vonnissen produceert voor de rechtbank. Bij die oproep voor e-court werden 'ambtelijke kosten' in rekening gebracht, zoals een deurwaarder die in rekening mag brengen bij een oproep om voor de kantonrechter te verschijnen. De tuchtrechter oordeelde dat bij een oproep voor e-court en een oproep voor de kantonrechter de deurwaarder niet dezelfde rechten op 'ambtelijke kosten' kan claimen. Bij zo'n 33.000 mensen zou ten onrechte ongeveer honderd euro in rekening zijn gebracht bij een oproep voor e-court. Beide partijen in het geding overwegen in appel te gaan tegen de uitspraak.

 

Gereduceerde boete voor incassobureau

rechtbankIncasseerder Credit Invest, ook wel bekend als de Nederlandse Incassocentrale, is in 2018 door de Autoriteit Consument en Markt (ACM) veroordeeld tot het betalen van een bedrag van 375.000 euro als boete voor het agressief innen van vage nota’s. De rechter oordeelde met 365.000 euro uiteindelijk iets milder, de directeur moet een boete van 38.500 betalen in plaats van de geëiste 40.000 euro. Het is nog niet bekend of Credit Invest tegen de uitspraak in hoger beroep gaat.

   

Bijzondere bijvangst

politieEen deurwaarder die, vergezeld door agenten, beslag ging leggen op de inventaris van een horecagelegenheid aan de Larenseweg in Hilversum, trof in de schuur een illegaal gokhuis aan. Ook op de eerste verdieping van het pand was om ruimte ingericht voor gokactiviteiten. De financiële recherche heeft de zaak verder in onderzoek genomen, er zijn nog geen aanhoudingen verricht.

   

Verbeterpunten rijks-incassostelsel

beslag auto (4)Onderzoekers van markt- en beleidsonderzoekbureau Panteia, komen met een voorstel om beslagleggingen door overheids- en gerechtsdeurwaarders in hetzelfde beslagregister op te nemen. Het samenvoegen van inningen door overheden en civiele partijen in het gerechtelijk schuldhulptraject is ook een van de aanbevelingen. Zo valt te lezen in een publicatie in Binnenlands Bestuur 

 

   

Onterecht beslag gelegd

geen saldoTijdens een gehouden audit bij een gerechtsdeurwaarders-kantoor kwamen zaken aan de orde welke voor de KBvG aanleiding waren om een klacht in te dienen bij de Kamer voor Gerechtsdeurwaarders. De deurwaarder acht de KBvG niet bevoegd. Lees hier verder.

   

Huisbezoek deurwaarder geniet de voorkeur

deurwaarder aan de deurVia een duidelijke stellingname door een publicatie in de Volkskrant, neemt Wilbert van de Donk (voorzitter Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarder KBvG) terecht afstand over opmerkingen van huisbezoeken door deurwaarders. Deze zouden “een achterlijke praktijk” en achterhaalde werkwijze inhouden. Het toezenden van stukken kan een reactie van de schuldenaar opleveren. Het is echter algemeen bekend, dat mensen met (grote) schulden vaak de post ongeopend laten liggen. Door persoonlijke waarnemingen kan een goed beeld worden verkregen over de situatie waarin mensen leven. Soms een voorwaarde om tot een juiste beoordeling te kunnen komen en te bepalen of er niet kan worden betaald dan wel dat men niet wil betalen. Jaren geleden is bij de overheid het postdwangbevel ingevoerd. Dit heeft tot resultaten geleid vanwege het feit dat is toegestaan om na toezenden van dit stuk beslag te kunnen leggen op het inkomen. Voor het leggen van een beslag op roerende en/of onroerende zaken en banktegoeden, is betekening van een hernieuwd bevel tot betaling nog wel nodig. Het is in geen belang dat deze werkwijze geheel of gedeeltelijk wordt overgenomen door gerechtsdeurwaarders. Het toezenden van stukken (exploten) via een email zou helemaal niet aan de orde moeten komen, ook al nemen sommige gemeenten met het verzenden van aanmaningen via een email hierop wellicht een klein voorschot. De stellingname door Wilbert van de Donk wordt de DCN dan ook volledig onderschreven.

   

Veilig leren omgaan met geld

pinnen en contantVeilig met geld kunnen omgaan is een vereiste voor het voorkomen van financiële problemen. Dat stelt het Nibud in een publicatie over kinderen en hun geldzaken. Bij contante betalingen kan meteen het resultaat worden gezien, het resterende geld wordt minder. Bij pintransacties is dit al minder duidelijk, voorkomen moet worden dat het idee leeft dat “geld uit de muur” niet op kan. In de Week van het geld (van 25 t/m 29 maart) wordt op scholen aan dit alles ruimschoots aandacht geschonken.

   

Pagina 26 van 27