Welkom bij Deurwaarders Collectief Nederland

Geen woorden maar daden

Koffiemok schuldenIn Rotterdam zijn zo’n 60.000 huishoudens die risico lopen op problematische schulden. De gemeente komt met een nu met een rigoureus plan van aanpak en wil met o.a. een perspectieffonds en vroegsignalering 15.000 inwoners helpen bij het aanpakken van hun schulden. Zo is te lezen op de website van de gemeente. Lees hier verder.
 

ACM waarschuwt

fraudeDe Autoriteit Consument en Markt  (ACM)waarschuwt voor drie incassobureaus die betaling afdwingen voor onterechte rekeningen. Het gaat om Incasso CC, Jacobs Bemiddeling en Herms incasso. Genoemde bedrijven proberen onverschuldigde bedragen te incasseren op het gebied van vakantiereizen. Phising blijft ook een groot probleem. Ongeveer 44 procent van de organisaties in ons land heeft de afgelopen twee jaar te maken gehad met phising. Daarbij wordt in door criminelen toegezonden emails gevraagd, om te klikken op een link in die mail. Het resultaat kan zijn, dat belangrijke gegevens in handen vallen van criminelen of dat de computer wordt geïnfecteerd met een virus. Het klikken op een link in een email waarvan de verzender onbekend is, wordt dan ook ten sterkste afgeraden.

   

Weer een bewindvoerder in de fout

schuldhulp (2)Meestal gaat het goed, toch komt het ook nog wel eens voor dat een bewindvoerder zaken van cliënten niet volledig of zelfs helemaal niet behandeld. Frauduleuze handelingen komen tevens voor. Dit laatste betrof ook een bewindvoerder in Twente, diverse cliënten van de bewindvoerder kwamen in de problemen. Lees hier verder .

   

In beslag genomen auto wel of niet verkopen?

beslag auto (7)Klagers zijn het niet eens over de werkwijze van een deurwaarder, deze verkoopt de in beslag genomen auto niet op de vastgestelde datum. De executiewaarde zou volgens de deurwaarder te gering zijn geweest. Handhaving van het beslag miste daardoor doel, zo oordeelde de Kamer voor Gerechtsdeurwaarders. Handhaving van het beslag was klachtwaardig, er werden geen verdere maatregelen getroffen tegen de deurwaarder. Als kritiek op de werkwijze werd aangedragen dat de schuldenaar de auto vanwege het beslag niet kon verkopen. Kennelijk wilde de deurwaarder hieraan niet meewerken, de verkoop had onder de voorwaarde dat de opbrengst in handen van de deurwaarder zou komen, voor beide partijen voordeel kunnen opleveren. Het in beslag nemen van de auto stond vanzelfsprekend niet ter discussie, het staat een deurwaarder vrij om beslag te leggen op alle vermogensobjecten van schuldenaren. Lees hier verder.

   

Twintig advocaten geschrapt

Ten opzichte van 2017, toen 10 advocaten van het tableau werden geschrapt, is dit aantal in 2018 verdubbeld naar 20. Zo is te lezen in een publicatie van de Nederlandse orde van advocaten. Lees hier verder.

   

Uitspraken Kamer voor Gerechtsdeurwaarders

uitspraak rechtbankDe Kamer voor Gerechtsdeurwaarders in Amsterdam deed in een aantal zaken uitspraken. Lees hier verder.
   

Gezamenlijke aanpak armoedebestrijding

ArmoedeWetenschappers gaan gemeenten helpen bij het bestrijden van schulden en armoede. Zo wordt o.a. verborgen armoede onderzocht om mensen die hulp nodig hebben beter te kunnen bereiken. Lees hier verder.

   

Pagina 26 van 31