Welkom bij Deurwaarders Collectief Nederland

Deurwaarder bedreigd en gegijzeld !

agressieAgressie tegen een deurwaarder is helaas niet helemaal een uitzondering. Wat een deurwaarder tijdens het uitvoeren van zijn werkzaamheden in het Limburgse Neeritter overkwam en de voorlopige reactie van het OM, zijn echter onacceptabel. Lees hier verder.

 

Kantonrechter: dagvaarding te snel, geen kosten gedaagde

Rechtbank (2)Een niet stipt nagekomen betalingsregeling, was voor de Kantonrechter van de rechtbank Midden-Nederland geen aanleiding om Ditzo (merknaam van ASR) in het gelijk te stellen. Hier was wel willen maar tijdelijk niet kunnen betalen aan de orde. Alle aanleiding om de vordering van eiser af te wijzen en deze tevens te veroordelen in de kosten van de procedure. Lees hier verder.

   

PvdD: geen beslag op gezelschapsdieren

Drib 1De Partij voor de Dieren in Den Haag maakt zich sterk om beslag op gezelschapsdieren te verbieden. De partij verwacht dat de gemeente Den Haag het voorstel zal aannemen in afwachting van een wetsverandering. De huidige wetgeving verbiedt het in beslag nemen van gezelschapsdieren niet, met de aanstaande uitbreiding van de beslagverboden zal daar definitief verandering in komen.

   

Kamerleden stellen vragen over marktwerking Gerechtsdeurwaarders

Deurwaarder1De Kamerleden Van Nispen en Van Dijk stuurden van aan de Minister voor Rechtsbescherming Sander Dekker en de Staatssecretaris voor Sociale Zaken Tamara van Ark vragen over de te ver doorgeslagen marktwerking voor gerechtsdeurwaarders. Lees hier verder. 

   

WhatsApp-bericht opvraagbaar

telefoon-mobielIn een uitspraak van de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State staat dat sms-jes en WhatsApp-berichten van bestuurders en ambtenaren onder de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) vallen met als gevolg dat deze door b.v. journalisten opgevraagd kunnen worden. Lees hier verder.
   

Faillissement goedkope reorganisatie?

rechtbankBij met name winkelketens zijn er meldingen van faillissementen. Daarbij rijst soms de vraag of er geen sprake is van een manier om goedkoop te kunnen reorganiseren. Rechters zijn alert. Lees hier verder.

   

Contant betalen? Ja Graag!

politie

Een 22-jarige automobilist werd op 14 maart op de A16 in de buurt van Breda  door de politie staande gehouden. Hij bleek 45 openstaande boetes op zijn naam te hebben voor een totaalbedrag van 8.625 euro. De man betaalde meteen contant, in briefjes van 50 euro. Over de herkomst van het bedrag werd geen navraag gedaan. De contante betaling werd zonder problemen geaccepteerd.

Kort geleden hield de politie een grote verkeerscontrole op de Nijenoord in Utrecht. Vooral de Belastingdienst spinde daar garen: er werd namelijk voor ruim 27.000 euro aan openstaande belastingschulden geïnd.
Bovendien werden achttien auto's in beslag genomen omdat de eigenaren een schuld hadden bij de Belastingdienst. De politieactie trok veel bekijks, ook omdat het een relatief druk gedeelte van de stad is. Tussen 13.00 en 19.00 uur haalde de politie zo'n tweehonderd weggebruikers naar de kant van de weg.

   

Pagina 25 van 31