Welkom bij Deurwaarders Collectief Nederland

Huisbezoek deurwaarder geniet de voorkeur

deurwaarder aan de deurVia een duidelijke stellingname door een publicatie in de Volkskrant, neemt Wilbert van de Donk (voorzitter Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarder KBvG) terecht afstand over opmerkingen van huisbezoeken door deurwaarders. Deze zouden “een achterlijke praktijk” en achterhaalde werkwijze inhouden. Het toezenden van stukken kan een reactie van de schuldenaar opleveren. Het is echter algemeen bekend, dat mensen met (grote) schulden vaak de post ongeopend laten liggen. Door persoonlijke waarnemingen kan een goed beeld worden verkregen over de situatie waarin mensen leven. Soms een voorwaarde om tot een juiste beoordeling te kunnen komen en te bepalen of er niet kan worden betaald dan wel dat men niet wil betalen. Jaren geleden is bij de overheid het postdwangbevel ingevoerd. Dit heeft tot resultaten geleid vanwege het feit dat is toegestaan om na toezenden van dit stuk beslag te kunnen leggen op het inkomen. Voor het leggen van een beslag op roerende en/of onroerende zaken en banktegoeden, is betekening van een hernieuwd bevel tot betaling nog wel nodig. Het is in geen belang dat deze werkwijze geheel of gedeeltelijk wordt overgenomen door gerechtsdeurwaarders. Het toezenden van stukken (exploten) via een email zou helemaal niet aan de orde moeten komen, ook al nemen sommige gemeenten met het verzenden van aanmaningen via een email hierop wellicht een klein voorschot. De stellingname door Wilbert van de Donk wordt de DCN dan ook volledig onderschreven.

 

Veilig leren omgaan met geld

pinnen en contantVeilig met geld kunnen omgaan is een vereiste voor het voorkomen van financiële problemen. Dat stelt het Nibud in een publicatie over kinderen en hun geldzaken. Bij contante betalingen kan meteen het resultaat worden gezien, het resterende geld wordt minder. Bij pintransacties is dit al minder duidelijk, voorkomen moet worden dat het idee leeft dat “geld uit de muur” niet op kan. In de Week van het geld (van 25 t/m 29 maart) wordt op scholen aan dit alles ruimschoots aandacht geschonken.

   

Afname wanbetalers zorgpremie

zorgkostenHet aantal mensen met een achterstand in het betalen van de zorgpremie neemt gestaag af. Sinds de piek in februari 2015 met 330.000 registraties, zijn er ruim 30 procent minder mensen die als wanbetaler worden aangemerkt. Het aantal komt nu op 225.000 personen met onbetaalde premies zorgverzekering van zes maanden of meer. Naar verwachting zal de daling door zetten, een onverwachte economische crisis kan echter wel roet in het eten gooien.

   

Deurwaarder doet trieste ontdekking

PoesTijdens een woningontruiming in Vlaardingen in de afgelopen maand, deed de uitvoerende deurwaarder een erg vervelende ontdekking. De bewoner was al lange tijd gevlogen, maar had een poes zonder enige vorm van verzorging achtergelaten. Het dier is daardoor een wrede dood gestorven. De politie is op zoek naar de eigenaar en laat weten dat er een onderzoek naar dierenmishandeling is ingesteld.

   

Tarieven Kostenwet aangepast

deurwaardersmap3De ambtshandelingen van de gerechtsdeurwaarder worden beschreven in het 'Besluit tarieven ambtshandelingen gerechtsdeurwaarders' (Btag). Het besluit is gebaseerd op de Gerechtsdeurwaarderswet en het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering. In het Btag wordt een drietal onderwerpen geregeld: 

Lees meer: Tarieven Kostenwet aangepast

   

Minder gemeenten vanaf 01 januari 2019

NederlandNederland telt van 01 januari 2019 nog 355 gemeenten. Dat zijn er 25 minder dan een jaar eerder. Deze daling is de grootste sinds 2001 en is het gevolg van twaalf gemeentelijke herindelingen. Bij de samenvoeging van gemeenten waren 37 gemeenten met ruim 900.000 mensen betrokken. Vooral kleine(re) gemeenten verdwijnen steeds meer en gaan vervolgens op in grotere. Met name de inwoners van de kleinere gemeenten hebben hier soms moeite mee. Mijn is bang de eigen identiteit te gaan verliezen. Door de herindeling is het aantal gemeenten met minder dan 25.000 inwoners gedaald tot 36 procent, in 1999 was dat nog 69 procent. Tevens veranderen ook enkele provinciegrenzen. Zo zijn de gemeenten Leerdam, Vianen, en Zederik samen gegaan in de gemeente Vijfheerenlanden. Deze gemeente valt nu onder de provincie Utrecht, terwijl Leerdam en Zederik voorheen tot Zuid-Holland behoorden. Wijzigingen van provinciegrenzen vonden voor de laatste keer plaats in 2002.

   

Van dwanginvordering vrijgestelde dagen in 2019

geen invorderingOp dinsdag 01 januari (Nieuwjaarsdag) tweede Paasdag 22 april, Koningsdag zaterdag 27 april, Hemelvaartsdag donderdag 30 mei, tweede Pinksterdag maandag 10 juni en de kerstdagen woensdag 25 en donderdag 26 december vinden er geen invorderingsactiviteiten plaats.

Op Goede Vrijdag 19 april, vrijdag 31 mei/zaterdag 01 juni en vrijdag 27/zaterdag 28 december wordt geadviseerd geen dwanginvorderingsactiviteiten te ondernemen, tenzij de ontwikkelingen zodanig zijn dat deze strikt noodzakelijk zijn. Te denken valt aan emigratie van schuldenaren. De reguliere werktijden van de deurwaarder zijn van 07:00 tot 20:00 uur, van maandag t/m zaterdag.

   

Pagina 24 van 25