Welkom bij Deurwaarders Collectief Nederland

Toename aantal faillissementen

hamerDe economische groei in ons land laat ondernemers in de steek. In alle sectoren nemen dit jaar faillissementen toe, ruim meer dan verwacht. Met name de horeca, autobedrijven en de bouw worden volgens ABN/Amro flink getroffen. Lees hier verder.

 

Deurwaarder heeft minder te doen

dwang-hernieuwd bevel (2)Economische voortuitgang, daardoor minder huisbezoeken bij wanbetalers en minder beslagprocedures. Het aantal ambtshandelingen van de  gerechtsdeurwaarder is met een afname van 11 procent flink gedaald. Toch zal het beroep nooit helemaal verdwijnen, zo is de overtuiging. Lees hier verder.

   

Rechtbank experimenteert met speciale zittingen voor wanbetalers zorgpremie

rechtbankDe rechtbank Midden-Nederland experimenteert sinds enkele maanden met speciale zittingen voor mensen die een betalingsachterstand bij hun zorgverzekeraar hebben. Hierbij zijn, naast de schuldenaar, ook onder meer de schuldhulpverlening van de gemeente, deurwaarders en incassopartijen aanwezig. Door de handen ineen te slaan wordt geprobeerd meteen duidelijkheid te geven en mensen met problematische schulden verder te helpen. Lees hier verder.

   

Kritiek op prijsafspraken deurwaarder

Deurwaarder1Volgens toezichthouder Bureau Financieel Toezicht (BFT) gaan sommige deurwaarders over de schreef omdat ze afspraken maken met hun opdrachtgevers over de financiƫle vergoeding. In verband met deze werkwijze brengt BFT twee deurwaarders voor de tuchtrechter. Beroepsorganisatie KBvG is het niet eens met deze geuite kritiek. Lees hier verder. Vanuit BFT wordt meegewerkt aan het DCN symposium op 02 oktober 2019.

   

Wanbetalers boetes anders behandeld

flitspaalIn zes jaar tijd is het aantal door het CJIB opgelegde dwangmiddelen bij wanbetaling na opgelegde boetes enorm gedaald. In 2013 werd 710.502 keer een dwangmiddel ingezet, dit was in 2018 gezakt naar een aantal van 197.601  De Nationale ombudsman uitte zich kritisch over het grote aantal opgelegde dwangmiddelen, het resultaat is merkbaar. Lees hier verder.

   

CJIB past mogelijkheid voor het treffen van een betalingsregeling aan

cjib-logoSinds 01 januari 2019 kan voor een boete van een verkeersovertreding met een bedrag van 75 euro of hoger, een betalingsregeling worden getroffen. Vanaf 01 mei 2019 is het nu ook mogelijk om voor strafbeschikkingen en boetes met een minimumbedrag van 75 euro die een rechter oplegt, een betalingsregeling te treffen. De aanpassing heeft te maken met een gewijzigd invorderingsbeleid, CJIB wil zo een bijdrage leveren aan de brede schuldenaanpak van het kabinet. Lees hier verder.

   

Op zoek naar inwoners met schulden

portemonneeSnel op de hoogte zijn van betalingsachterstanden is belangrijk bij het voorkomen van oplopende schulden. Steeds meer gemeenten gaan actief op zoek naar huishoudens met financiĆ«le problemen. Lees hier verder. Staatssecretaris van Ark heeft een wetsvoorstel in voorbereiding.  De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) is echter de mening toegedaan, dat van een verplichting voor de nu gekozen werkwijze voor gemeenten geen sprake kan zijn. Lees hier verder.

   

Pagina 22 van 31