Welkom bij Deurwaarders Collectief Nederland

Kopen op de pof zorgt voor problemen

schulden4Ondanks het feit dat achterstallige betalingen op kredieten bij thuiswinkelorganisaties is teruggedrongen van 34 naar 26 procent (deels overigens doordat dossiers door oninbaarheid zijn gesloten!) vindt minister Hoekstra van Financiën de betaalachterstanden onacceptabel hoog. Thuiswinkelbedrijven moeten van hem meer doen om die problemen te voorkomen, veel mensen die op afbetaling kopen zitten al in een problematische schuldensituatie. Lees hier verder.

 

Een heel goed 2020 !

01 januari 2020In dit nieuwe jaar zijn naast alle zondagen de van invordering vrijgestelde dagen: woensdag 01 januari (Nieuwjaarsdag), maandag 13 april (tweede Paasdag), maandag 27 april (Koningsdag), dinsdag 05 mei (Bevrijdingsdag), donderdag 21 mei (Hemelvaartsdag), maandag 01 juni (tweede Pinksterdag), vrijdag 25 december (eerste Kerstdag) en zaterdag 26 december (tweede Kerstdag).

   

Aanpassingen tarieven Kostenwet

Ieder jaar worden met ingang van 01 januari de tarieven uit de Kostenwet enigszins aangepast. Ook per 01 januari 2020 zijn er geringe verhogingen en wel als volgt:    

A

In artikel 2 wordt ‘€ 16’ vervangen door ‘€ 17’.

Artikel 3 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt ‘€ 42’ vervangen door ‘€ 43’. Voorts wordt ‘12.356’ vervangen door ‘12.677’.

2. In het tweede lid wordt ‘€ 16’ vervangen door ‘€ 17’.

3. In het derde lid wordt ‘€ 16’ vervangen door ‘€ 17’. 

C

Artikel 4 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt ‘€ 58’ vervangen door ‘€ 60’ en wordt ‘€ 74’ vervangen door ‘€ 76’. Voorts wordt ‘€ 16’ vervangen door ‘€ 17’ en wordt ‘€ 29’ vervangen door ‘€ 30’.

2. In het tweede lid wordt ‘€ 16’ vervangen door ‘€ 17’.

3. In het derde lid wordt ‘€ 5’ vervangen door ‘€ 6’.

De Kostenwet is van toepassing bij Publiekrechtelijke vorderingen zoals b.v. bij de dwanginvordering van belastingen en gemeentelijke leges. De kosten die een gerechtsdeurwaarder in rekening mag brengen is geregeld in het Besluit tarieven ambtshandelingen.

   

Hoofdprijs voor deurwaarder

zak_met GeldEen winnaar van de postcodeloterij miljoenenjacht had grote pech: een oplettende deurwaarder die in het publiek zat herkende de man als schuldenaar en legde meteen beslag op het prijzengeld. De juridische strijdt die dat vervolgens opleverde is nog niet volledig gestreden.

Lees hier verder.

   

Wij wensen u fijne kerstdagen!

kerstplaatje
   

Huisuitzetting krijgt een staartje

uitzetting leegstandTijdens een huisuitzetting door een deurwaarder werden als gevolg hiervan het militaire gala-uniform en zeven medailles van de bewoner, een veteraan, vernietigd. De advocaat van de man bereidt een gang naar de rechter voor. Lees hier verder.

   

Staatssecretaris treedt snel af

belastingdienst 1Het debat over de toeslagenaffaire duurde kort en werd gestaakt nadat staatssecretaris Snel (D66) was afgetreden. In deze affaire kwamen zaken aan de orde waaruit bleek dat er bij honderden personen fouten waren gemaakt met grote consequenties voor de betrokkenen. Beslagen op het inkomen waren gelegd, soms werden er bij controles auto’s in beslag genomen en moesten zelfs woningen worden verkocht. Dit alles meestal gebaseerd op o.a. verkeerd verwerkte gegevens. De aan betrokkenen toegezonden dossiers waarin veel was zwart gelakt, blijkt de bekende druppel te zijn geweest. Ook al vond het merendeel van de gemaakte fouten onder leiding van zijn voorganger(s) plaats, toch blijft de huidige staatssecretaris politiek verantwoordelijk met zijn aftreden als gevolg.

   

Pagina 3 van 31