Geen dwangbevel via de elektronische weg

maandag 14 augustus 2017 19:58

Afdrukken

boxOverheden proberen in toenemende mate burgers ertoe te bewegen gebruik te maken van de Berichtenbox op MijnOverheid. Zo kan b.v. op deze wijze de aanslag gemeentelijke belastingen worden toegezonden, zo ook bij het uitblijven van een tijdige betaling een aanmaning. Dat laatste was overigens kort geleden bij Sabewa in Zeeland toch aanleiding om de kosten van 15.000 aanmaningen in te trekken. Een uitermate klantvriendelijk besluit, het bleek n.l. dat veel belastingschuldigen geen kennis hadden genomen van de via de Berichtenbox toegezonden aanmaning. Een dwangbevel toezenden via mijn de Berichtenbox gaat niet, zo oordeelde de Rechtbank Gelderland op 04 augustus jl. Veelal wordt gebruik gemaakt van het postdwangbevel, niets staat echter het op traditionele betekenen van een dwangbevel door een deurwaarder in de weg. Met dit op deze wijze betekende dwangbevel kan beslag worden gelegd op het inkomen en/of eigendommen. Met gebruikmaking van het postdwangbevel kan uitsluitend beslag worden gelegd op het inkomen (salaris/uitkering). Mocht de incasserende partij vervolgens alsnog beslag willen leggen op eigendommen, is het betekenen van een hernieuwd bevel tot betaling door een deurwaarder een vereiste.