Omvang van de schuldenproblematiek

donderdag 05 juli 2018 19:50

Afdrukken

schulden (3)Er zijn geen actuele cijfers over de omvang van de schuldenproblematiek in Nederland. De meest recente cijfers gaan over 2015. In dat jaar had ongeveer een derde van de Nederlandse huishoudens betalingsachterstanden. Bij bijna een op de vijf huishoudens was de problematiek zo ernstig dat de schulden risicovol of problematisch waren.

In aantallen uitgedrukt gaat het om ongeveer 1,5 miljoen huishoudens. Kenmerkend voor een risicovolle schuldsituatie is dat een huishouden de situatie nog wel kan oplossen als het zich daar hard voor inzet. Bij een problematische schuldsituatie ligt dat anders. Dan is een schuldregeling met kwijtschelding eigenlijk de enige oplossing om binnen afzienbare termijn uit de problemen te komen. Kenmerkend voor huishoudens met problematische schulden is dat zij na betaling van de vaste lasten en de noodzakelijke aflossingen op achterstanden en leningen niet genoeg geld overhouden voor de dagelijkse uitgaven.

Nadja Jungmann, Tamara Madern, André Moerman en de Landelijke Organisatie Sociaal Raadslieden maakten op verzoek van de vaste Kamercommissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid een knelpunteninventarisatie bij de aanpak van de schuldenproblematiek. Lees hier verder.