Overheid

Toon # 
71 Bezoek deurwaarder niet gewaardeerd
72 Geen verruiming vermogensmaximum bij aanvraag kwijtschelding
73 Klachten over incassobureaus
74 DNB mengt zich in contant geld discussie
75 Minder gelegde beslagen
76 Contant moet kunnen
77 Toename in aanvragen schuldhulpverlening
78 Minimumloon per 1 juli 2018 bekend
79 Cursus niet bijgewoond: geen punten
80 Aanpak schuldenproblematiek

Pagina 8 van 72