Overheid

Toon # 
21 Bezoek deurwaarder niet gewaardeerd
22 Geen verruiming vermogensmaximum bij aanvraag kwijtschelding
23 Klachten over incassobureaus
24 DNB mengt zich in contant geld discussie
25 Minder gelegde beslagen
26 Contant moet kunnen
27 Toename in aanvragen schuldhulpverlening
28 Minimumloon per 1 juli 2018 bekend
29 Cursus niet bijgewoond: geen punten
30 Aanpak schuldenproblematiek

Pagina 3 van 67