VVD tegen moratorium

Let op: opent in een nieuw venster PDFAfdrukkenE-mailadres

VVDOp de VVD na, is de meerderheid van de Tweede Kamer voor een moratorium, een periode van maximaal zes maanden waarbinnen schuldeisers in de wacht worden gezet en schuldenaren orde op zaken kunnen stellen voordat zij overgaan tot (af)betaling van die schulden. Staatssecretaris Klijnsma heeft de wens geuit het moratorium in te laten gaan voor 01 januari 2017, volgens het CDA en CU moet het moratorium eerder van kracht worden. Als argument wordt daarbij aangehaald, dat het kabinet in 2014 al aangaf dat het moratorium medio 2016 in werking zou treden. Dat het proces inmiddels zo lang duurt, is bij veel Kamerleden verkeerd gevallen. Als reactie presenteerden het CDA en de CU een eigen wetsvoorstel over dit onderwerp, dit wordt pas ingetrokken zodra Klijnsma haar beloften nakomt. De VVD is tegen een moratorium, de verantwoordelijk om schulden aan te gaan ligt bij de mensen zelf. En die schulden moeten ook gewoon worden betaald.