Steeds meer wanbetalers premie zorgverzekering

Let op: opent in een nieuw venster PDFAfdrukkenE-mailadres

zorgkostenCritici waarschuwden al ruim voordat het nieuwe zorgstelsel in werking trad voor de negatieve gevolgen: het stelsel zou te duur worden en er  zouden al snel veel mensen zijn die de premie niet of nauwelijks meer konden betalen. Deze waarschuwing was mede gebaseerd op de ervaringen in landen waar een vergelijkbaar systeem was ingevoerd. Deze negatieve voorspellingen zijn inmiddels uitgekomen, ruim 120.000 mensen betalen de zorgpremie af en toe of in het geheel niet. Inmiddels staat er een bedrag open van bijna een miljard aan premieschuld, dit loopt maandelijks verder op met zo’n 20 miljoen.

 

Het College van Zorgverzekeringen (CvZ ) neemt na een periode van zes maanden premieachterstand de invordering over. Het verschuldigde bedrag wordt dan verhoogd met een boete van 30 procent. Het CvZ heeft een bevoorrechte positie ten opzichte van andere invorderaars, toch lukt het in lang niet alle gevallen om de verschuldigde premies te incasseren.

Naar verluidt zal de zorgpremie in 2015 fors stijgen en het eigen risico ook aanzienlijk worden verhoogd. Naar verwachting zullen dan nog meer mensen de zorgpremie te laat, gedeeltelijk of helemaal niet gaan betalen en zal het wanbetalingsprobleem groter worden.