Bijeenkomst Programma Veilige Publieke Taak

Let op: opent in een nieuw venster PDFAfdrukkenE-mailadres

De voorzitter van DCN bezocht op uitnodiging van het Programma Veilige Publieke Taak (initiatief van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) op 11 oktober j.l. een bijeenkomst in Den Hommel in Utrecht.

Een foto-impressie vindt u in het fotoboek.