Hondenbelasting

Let op: opent in een nieuw venster PDFAfdrukkenE-mailadres

hondVoor hondenbezitters gloort er misschien een sprankje licht inzake de aanslag hondenbelasting. De Duitse advocaat Elmar Vitt blijkt het Europees Hof voor de Rechten van de Mens in Straatsburg te hebben gevraagd de hondenbelasting af te schaffen. Dit zou overigens niet in alle landen veel te weeg brengen want in b.v. Groot-Brittannië, Frankrijk en Spanje is hondenbelasting ook niet (meer) aan de orde.

In ons land wordt niet door alle gemeenten Hondenbelasting geheven. Voor hondenliefhebbers is de Veluwse gemeente Putten (23.000 inwoners) zo’n positief voorbeeld.

Daar kende men vroeger deze belasting wel, maar liet men die vervolgens vervallen voor één hond per gezin.

Vanaf 2007 wordt er in het geheel geen hondenbelasting meer geheven, ook al zijn er twee of meer honden in het bezit !!

Gemeentelijke belastingdeurwaarders worden tijdens het incasseren van openstaande bedragen vaak geconfronteerd met de vraag waarom voor de hond wel en een kat niet betaald hoeft te worden. Ook bezitters van paarden betalen geen belasting en kijken niet om naar hetgeen hun viervoeter laat vallen op paden en wegen.

Wordt de hondenbezitter onrecht aangedaan ? Misschien wel, maar in ons land is het dus om te beginnen niet overal op dezelfde wijze geregeld. Het is n.l. zelfs geen uitzondering dat bij een tweede of derde hond het tarief dat voor een hond in rekening wordt gebracht, wordt verdubbeld.

Veelal onder de noemer dat hondenpoep overlast en irritatie oplevert, in de praktijk is deze belasting echter een fraaie extra bron van inkomsten.

In het geval de eerder genoemde Elmar Vitt in het gelijk wordt gesteld, moet toch nog maar eens worden afgewacht hoe zich dat gaat vertalen naar de Nederlandse belastingwetgeving.

Bij een positieve uitspraak voor advocaat Vitt wordt het wellicht een uitdaging voor een Nederlandse collega, want ook in die groep zullen er ongetwijfeld enthousiaste hondenliefhebbers zijn te vinden.