Huisbezoek deurwaarder geniet de voorkeur

Let op: opent in een nieuw venster PDFAfdrukkenE-mailadres

deurwaarder aan de deurVia een duidelijke stellingname door een publicatie in de Volkskrant, neemt Wilbert van de Donk (voorzitter Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarder KBvG) terecht afstand over opmerkingen van huisbezoeken door deurwaarders. Deze zouden “een achterlijke praktijk” en achterhaalde werkwijze inhouden. Het toezenden van stukken kan een reactie van de schuldenaar opleveren. Het is echter algemeen bekend, dat mensen met (grote) schulden vaak de post ongeopend laten liggen. Door persoonlijke waarnemingen kan een goed beeld worden verkregen over de situatie waarin mensen leven. Soms een voorwaarde om tot een juiste beoordeling te kunnen komen en te bepalen of er niet kan worden betaald dan wel dat men niet wil betalen. Jaren geleden is bij de overheid het postdwangbevel ingevoerd. Dit heeft tot resultaten geleid vanwege het feit dat is toegestaan om na toezenden van dit stuk beslag te kunnen leggen op het inkomen. Voor het leggen van een beslag op roerende en/of onroerende zaken en banktegoeden, is betekening van een hernieuwd bevel tot betaling nog wel nodig. Het is in geen belang dat deze werkwijze geheel of gedeeltelijk wordt overgenomen door gerechtsdeurwaarders. Het toezenden van stukken (exploten) via een email zou helemaal niet aan de orde moeten komen, ook al nemen sommige gemeenten met het verzenden van aanmaningen via een email hierop wellicht een klein voorschot. De stellingname door Wilbert van de Donk wordt de DCN dan ook volledig onderschreven.