Wel of geen herinnering door de overheid

Let op: opent in een nieuw venster PDFAfdrukkenE-mailadres

herinneringBij het uitblijven van betalingen/wanbetaling moeten bedrijven voorafgaande aan een eventuele incassoprocedure, eerst een kosteloze herinnering toezenden. Bij de overheid (Belastingdienst/gemeenten e.d.) is dit geen verplichting. Soms sturen gemeenten overigens wel eerst een herinnering voordat een aanmaning richting de schuldenaar gaat. Aan dit laatste zijn kosten verbonden. Aanleiding voor SP-lid Van Raak om schriftelijk vragen te stellen aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Lees hier verder.