Wijziging leidraad invordering

Let op: opent in een nieuw venster PDFAfdrukkenE-mailadres

belastingdienst 1De Leidraad Invordering 2008 is gewijzigd in verband met een aantal benodigde technische en redactionele aanpassingen en de inwerkingtreding per 1 juli 2018 van de Wet terugvordering staatssteun. Lees hier verder.