Minder gelegde beslagen

Let op: opent in een nieuw venster PDFAfdrukkenE-mailadres

beslag auto (2)In 2017 zijn er ten opzichte van 2016 weer minder beslagen gelegd door gerechtsdeurwaarders. De aantrekkende economie maar zeker ook het sociaal verantwoord incasseren staan hieraan debet. Het aantal ontruimingen liep tevens flink terug n.l. van 8100 in 2016 naar 5400 in 2017. Door dit alles is de omzet van de gerechtsdeurwaarderskantoren behoorlijk gedaald. Belastingdeurwaarders (werkzaam bij de overheid – Belastingdienst/gemeenten/waterschappen) doen geen woning-ontruimingen. Wel leggen deze deurwaarders beslagen op het inkomen, banktegoeden, roerende en onroerende zaken. Er zijn geen cijfers bekend of ook het aantal door belastingdeurwaarders gelegde beslagen is afgenomen. Hier speelt omzet zeker geen rol, de in rekening gebrachte kosten zijn conform de Kostenwet en deze bedragen komen evenals de geïncasseerde belastingen ten goede aan de overheid.