Nieuwe voorzitter LVLB

Let op: opent in een nieuw venster PDFAfdrukkenE-mailadres

lvlbTijdens de jaarlijkse algemene ledenvergadering van de Landelijke Vereniging Lokale Belastingen is dhr. J.G. (Jan Geert) Bakker gekozen als voorzitter. Tot deze vergadering was hij de plaatsvervangend voorzitter. Dhr. A. (Arnold) Geytenbeek werd als penningmeester herkozen. Bij het onderwerp opleiding en educatie werd bekend gemaakt dat er geen vervanging komt voor het FOLO-puntensysteem. Op de site van de LVLB agenda staan enkele tientallen cursussen en symposia, ook de studie- en actualiteitendag van het Deurwaarders Collectief Nederland op 03 oktober 2018 is in dit overzicht opgenomen. Het waardeoordeel van deze dagen wordt nu niet vooraf bepaald, via evaluatieformulieren van de cursisten zal worden getracht daar achteraf inzicht in te krijgen.