Strafontslag voor deurwaarder Belastingdienst

Let op: opent in een nieuw venster PDFAfdrukkenE-mailadres

belastingdienst (2)Plichtsverzuim heeft voor een vrouwelijke deurwaarder bij de Belastingdienst geleid tot ontslag. In 2011 was zij over dit gedrag schriftelijk aangesproken, sinds november 2017 kreeg zij geen salaris meer en had ook geen recht op een WW-uitkering. De rechter constateerde dat de fiscus op basis van de beschikbare deugdelijk vastgestelde gegevens de overtuiging had gekregen dat de deurwaarder de verweten gedragingen had begaan. Deze bestonden o.a. uit het over een langere periode ten onrechte declareren van dag-, lunch- en dinervergoedingen, het onjuist registeren van gewerkte uren en het gebruik van een dienstauto voor privéwerkzaamheden. Het verzoek van de deurwaarder om een voorlopige voorziening werd door de rechter afgewezen.