Huwelijk vanaf nu standaard in beperkte gemeenschap van goederen

Let op: opent in een nieuw venster PDFAfdrukkenE-mailadres

limo2Per 1 januari 2018 zijn de regels van het trouwen en van geregistreerde partnerschappen gewijzigd. Voor 2018 was trouwen in gemeenschap van goederen automatisch de standaard. Met ingang van 1 januari 2018 is dit veranderd en trouwen echtparen in beperkte gemeenschap van goederen. Iedereen kan wel zelf afwijkende afspraken maken en laten vastleggen.

Wat betekent dit?
--Vermogen dat tijdens het huwelijk of geregistreerd partnerschap is opgebouwd, is van beide partners
--Bezittingen of schulden van vóór het huwelijk blijven privé-eigendom en vallen niet in de gezamenlijke boedel.
--Schenkingen, giften en erfenissen blijven persoonlijk bezit, of ze nu voor of tijdens het huwelijk zijn ontvangen.

Wat niet verandert 
Beide partners  zijn volgens de nieuwe wet nog steeds aansprakelijk voor schulden die ontstaan tijdens het huwelijk, ook als een van de partners niets van deze schulden afweet.

Overzicht bezittingen en schulden
In 2018 of daarna in het huwelijk treden? Dan is het nu nog belangrijker om met uw partner goede afspraken te maken en vast te leggen welke bezittingen van wie zijn voor het huwelijk.