Verwerpen van een erfenis

Let op: opent in een nieuw venster PDFAfdrukkenE-mailadres

Het komt steeds vaker voor dat erfgenamen een erfenis verwerpen, hoofdzakelijk  in verband met (hoge) schulden van  de erflater. Hoe de procedure verloopt is te zien in een korte film van de Rechtspraak.