Opbrengst adresfraude tegenvallend

Let op: opent in een nieuw venster PDFAfdrukkenE-mailadres

voordeurbellen 2Sinds dit jaar doen 225 mee met de aanpak adresfraude. Tijdens adrescontroles, waarbij wordt samengewerkt met de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO), de Sociale Verzekeringsbank (SVB), de politie, het Centraal Justitieel Incassobureau en de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG) wordt gekeken of de gegevens zoals deze zijn verwerkt in de Basisregistratie Personen (BRP) in overeenstemming zijn met o.a. de aangetroffen situatie. Samen controleren de gemeentes op jaarbasis 15.000 adressen en dit moet een flinke besparing opleveren. Zo worden onterechte uitkeringen en toelagen stopgezet of teruggevorderd, ook kan het zijn dat gemeenten inkomsten mis lopen doordat vanwege een verkeerde of geen registratie er geen aanslagen gemeentelijke belasting worden opgelegd. Deurwaarders komen ook regelmatig bij woningen waar geen juiste bewonersregistratie van toepassing is en moeten dan onverrichte zaken vertrekken. In eerste instantie werd verwacht dat de adresfraude 42 miljoen euro op jaarbasis zou opleveren. Dit werd bijgesteld naar maximaal 14 miljoen euro, ook dit bedrag wordt niet gehaald. De landelijke aanpak adresfraude loopt in ieder geval tot en met 2023, een verbeterd financieel resultaat in de komende jaren is dus zeker nog mogelijk.