Wereldarmoededag

Let op: opent in een nieuw venster PDFAfdrukkenE-mailadres

Wereldarmoededag 2017Jaarlijks is er de wereldarmoededag, dit jaar was deze op 17 oktober jl. Er wordt dan o.a. stil gestaan bij de ongelijke verdeling van de welvaart in de wereld. In ons land werd deze dag aangegrepen om ook meteen naar de werkwijze van incassobureaus te kijken. Deze zouden te snel naar de rechter stappen en schuldenaren daardoor met onnodige kosten opzadelen. Om wantoestanden bij incassobureaus aan te pakken, komt er een register met bonafide bureaus. Gaat men daar in de fout, wordt de registratie ingetrokken.

Bij incassobedrijf Direct Pay heeft men besloten het aantal kantonzaken aanzienlijk te beperken, verder wil men met ingang van 2018 aan bijstandontvangers incassokosten kwijtschelden. Ook komen er  meer mogelijkheden voor het treffen van ruimere betalingsregelingen. Een verschil in aanpak tussen de “rakkers en de stakkers” (wel kunnen betalen maar niet willen/wel willen betalen maar niet kunnen) zou bij alle incassozaken het vertrekpunt moeten zijn.