Incasso-industrie of het aanpakken van wanbetaling ?

Let op: opent in een nieuw venster PDFAfdrukkenE-mailadres

deurwaardersmapDe deurwaardersbranche staat regelmatig negatief in de belangstelling. Schuldinformatie-organisaties  publiceren over alle zaken waar het niet goed gaat, waar verkeerde procedures zijn gevolgd en wat mensen met schulden hier tegen kunnen doen. Op zich is daar niets op tegen, echter bij zo goed als geen dossier wordt gekeken naar de eigen verantwoordelijkheid van de schuldenaar dan wel, waar de schuld voorkomen had kunnen worden. Sociaal verantwoord incasseren is geen loze kreet, steeds meer deurwaarders hanteren deze werkwijze. In zo goed als alle gevallen kan bij een openstaande schuld een afspraak worden gemaakt over de (af)betaling en kunnen kosten worden voorkomen. Van deurwaarders mag in bepaalde gevallen begrip worden gevraagd voor de omstandigheden waarin mensen met schulden verkeren, mensen met schulden moeten zich realiseren dat aangegane verplichtingen moeten worden nagekomen. Het soms eenzijdig negatief belichten van deurwaarderswerkzaamheden draagt ook niet bij aan goede oplossingen. Een goed contact tussen de deurwaarder en de schuldenaar doet dat wel en in de gevallen waar het echt verkeerd gaat door het niet juist handelen van een deurwaarder, kan hiervan melding worden gemaakt. Gelet op de bijna ontelbare klantcontacten per jaar, spreken we dan echter over een zeer gering percentage.