Opvallend klantvriendelijk

Let op: opent in een nieuw venster PDFAfdrukkenE-mailadres

sabewaBij Sabewa Zeeland, een uitvoeringsorganisatie voor het heffen en invorderen van waterschapslasten en gemeentelijke belastingen,  heeft men besloten om 15.000  aanmaningen in te trekken en de kosten hiervan  kwijt te schelden. Hierdoor zal er vanzelfsprekend geen postdwangbevel worden toegezonden en zal er ook geen deurwaarder aan de deur verschijnen met een hernieuwd bevel tot betaling, de vervolgacties als er niet wordt gereageerd op een aanmaning.

 

In 2016 begon Sabewa met het versturen van  digitale belastingaanslagen. Voor de zekerheid werd toen aan de belastingschuldigen die daarvoor kozen ook nog een aanslag per post gestuurd. Daarbij werd vermeld dat ontvangers voor dit jaar moesten kiezen tussen een digitale aanslag of een reguliere via  posttoezending. Als mensen niets deden, werd de aanslag alleen nog digitaal toegezonden.

Begin dit jaar werd echter al duidelijk dat veel mensen de digitale berichtenbox van MijnOverheid niet goed in de gaten hielden. In april heeft Sabewa vervolgens een waarschuwingsadvertentie in huis-aan-huisbladen gezet, ook die mededeling heeft veel mensen niet bereikt. Vanwege het uitblijven van betalingen werd vervolgens aan duizenden inwoners van Borsele, Goes, Kapelle, Sluis, Reimerswaal, Terneuzen en Tholen een aanmaning gezonden. Kosten per aanmaning: € 7,--

Deze worden nu kwijtgescholden, mensen die de kosten reeds hebben betaald moeten wel zelf actie ondernemen om het bedrag terug te ontvangen.

Er zijn meer overheidsorganisaties die kampen met hetzelfde probleem, burgers die de berichten in de digitale berichtenbox niet lezen en daardoor niet of te laat betalen. Soms wordt ervoor gekozen om aan die groep een kostenloze herinnering toe te sturen, er ontstaat dan echter een vorm van rechtsongelijkheid omdat niet alle niet-betalers zo’n herinnering ontvangen.