Kort geding inzake halvering beslagvrije voet

Let op: opent in een nieuw venster PDFAfdrukkenE-mailadres

rechtbankDe Rechtbank in Zwolle boog zich over de vraag of de gerechtsdeurwaarder welke beslag had gelegd op het inkomen van de schuldenaar deze mocht halveren vanwege het niet verstrekken van drie maanden bankafschriften. Volgens de deurwaarder werd het inkomen van de partner verzwegen, de voorzieningenrechter kwam tot de volgende uitspraak.