Digitale betekening door deurwaarder in België

Let op: opent in een nieuw venster PDFAfdrukkenE-mailadres

Deurwaarder1Gerechtsdeurwaarders in België kunnen dagvaardingen, vonnissen, bevelen tot betaling, etc. voortaan ook officieel bezorgen via e-mail. Door de e-betekening hoeft de deurwaarder dus niet altijd meer ter plaatse te gaan en ook voor de parketten en de griffies betekent dit een aanzienlijke werklasten vermindering. In Antwerpen gaat, net zoals in Luik, een proefproject digitale betekening van start. Als de nieuwe manier van werken aanslaat, volgt een nationale uitrol. De e-betekening vervangt de traditionele manier van betekening echter niet. De gerechtsdeurwaarder blijft de keuze tussen beide mogelijkheden behouden. Burgerlijke zaken gaan vaak over gevoelige materie en dan is het soms aangewezen dat de deurwaarder ter plaatse gaat om wat meer toelichting te geven. Bij strafzaken is dat anders: hier moet de deurwaarder ervoor zorgen dat iemand op een zo efficiënt mogelijke manier geïnformeerd wordt dat hij voor de rechtbank moet komen of dat er uitspraak werd gedaan.
De gerechtsdeurwaarders doen gemiddeld twee miljoen betekeningen per jaar. In het eerste jaar zou naar schatting 5 procent daarvan elektronisch kunnen verlopen, om het daarna stelselmatig verder op te bouwen. Met de creatie van het “digitaal betekeningsplatform” zal ook de communicatie tussen gerechtsdeurwaarders, griffie en parket volledig digitaal verlopen, wat tijd, middelen en energie bespaart. Ook de papierberg bij Justitie wordt een stuk kleiner.