Welkom bij Deurwaarders Collectief Nederland

Geen beslagen van Lagere Overheden in het Beslagregister

deurwaardersmapEr zijn gerechtsdeurwaarders die bij gemeenten worden aangesteld als belastingdeurwaarder. De werkzaamheden worden als zodanig uitgevoerd, de kosten worden conform de Kostenwet in rekening gebracht. Een enkele als belastingdeurwaarder optredende gerechtsdeurwaarder heeft echter door hem/haar gelegde beslagen laten opnemen in het Digitaal Beslagregister (DBR) en dat is niet de bedoeling. Dat op termijn alle beslagen, dus ook die zijn gelegd door de Overheden, in het genoemde register worden opgenomen, is echter wel een politiek uitgesproken wens. Lees hier verder.

 

Deurwaarder bedreigd en gegijzeld !

agressieAgressie tegen een deurwaarder is helaas niet helemaal een uitzondering. Wat een deurwaarder tijdens het uitvoeren van zijn werkzaamheden in het Limburgse Neeritter overkwam en de voorlopige reactie van het OM, zijn echter onacceptabel. Lees hier verder.

   

Kantonrechter: dagvaarding te snel, geen kosten gedaagde

Rechtbank (2)Een niet stipt nagekomen betalingsregeling, was voor de Kantonrechter van de rechtbank Midden-Nederland geen aanleiding om Ditzo (merknaam van ASR) in het gelijk te stellen. Hier was wel willen maar tijdelijk niet kunnen betalen aan de orde. Alle aanleiding om de vordering van eiser af te wijzen en deze tevens te veroordelen in de kosten van de procedure. Lees hier verder.

   

PvdD: geen beslag op gezelschapsdieren

Drib 1De Partij voor de Dieren in Den Haag maakt zich sterk om beslag op gezelschapsdieren te verbieden. De partij verwacht dat de gemeente Den Haag het voorstel zal aannemen in afwachting van een wetsverandering. De huidige wetgeving verbiedt het in beslag nemen van gezelschapsdieren niet, met de aanstaande uitbreiding van de beslagverboden zal daar definitief verandering in komen.

   

Kamerleden stellen vragen over marktwerking Gerechtsdeurwaarders

Deurwaarder1De Kamerleden Van Nispen en Van Dijk stuurden van aan de Minister voor Rechtsbescherming Sander Dekker en de Staatssecretaris voor Sociale Zaken Tamara van Ark vragen over de te ver doorgeslagen marktwerking voor gerechtsdeurwaarders. Lees hier verder. 

   

WhatsApp-bericht opvraagbaar

telefoon-mobielIn een uitspraak van de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State staat dat sms-jes en WhatsApp-berichten van bestuurders en ambtenaren onder de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) vallen met als gevolg dat deze door b.v. journalisten opgevraagd kunnen worden. Lees hier verder.
   

Faillissement goedkope reorganisatie?

rechtbankBij met name winkelketens zijn er meldingen van faillissementen. Daarbij rijst soms de vraag of er geen sprake is van een manier om goedkoop te kunnen reorganiseren. Rechters zijn alert. Lees hier verder.

   

Pagina 12 van 19