Welkom bij Deurwaarders Collectief Nederland

Onenigheid tussen Deurwaardersbelangen en KBvG

drwbelangenMinister Blok moet ingrijpen in de discussie over de onafhankelijkheid van de deurwaarder. Dat zegt Deurwaardersbelangen.nu, die ongeveer 30 procent van de deurwaarderskantoren vertegenwoordigt. De organisatie verwijt de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders (KBvG) dat die weigert op te treden tegen deurwaarders die te nauwe banden met incassobureaus onderhouden. Met het verzoek aan de minister drijven de deurwaarders een conflict op de spits dat al jaren speelt. Deurwaardersbelangen.nu vindt dat mensen met schulden onvoldoende beschermd zijn tegen deurwaarderskantoren, die deels eigendom zijn van een incassobureau. Dat incassobureau laat zijn vorderingen incasseren door het deurwaarderskantoor waarin het zelf een aandeel heeft. De deurwaarders in die constructie opereren niet onafhankelijk, zo luidt het verwijt: ze vertegenwoordigen te veel het belang van de schuldeiser.

Lees meer: Onenigheid tussen Deurwaardersbelangen en KBvG

 

Volkskredietbank actief, verzekeraar sociaal en creatief

VKBBij de in Appingdam gevestigde Volkskredietbank Noord-Oost Groningen wordt geconstateerd dat het aantal schuldhulpaanvragen stabiliseert maar niet minder wordt. De regio waarin de bank actief is, is van oudsher bekend met een hoge werkloosheid, mensen met een laag inkomen en dus ook vaak financiële problemen. Vanuit deze kredietbank werd vorig jaar medewerking verleend aan de DCN studiedag door directeur Annelies Kleve. Door een goede samenwerking met deurwaarders tracht men bij de kredietbank te voorkomen dat mensen met schulden door een toename van invorderingskosten nog verder in de problemen komen.

De gemeente Helmond gaat inwoners van hun gemeente die in de bijstand zitten helpen met het betalen van achterstallige zorgpremies. Aanvullende verzekeringen vervallen n.l. een half jaar na het niet betalen van de premie. De gemeente heeft met zorgverzekeraar CZ, welke erg actief is op het sociale vlak bij het innen van premies, een deal kunnen sluiten. Er wordt een afbetalingsregeling opgesteld en als deze voor een vastgestelde periode wordt nagekomen, zal een deel van de verschuldigde premie worden kwijtgescholden. Over de werkwijze van CZ  (ga in overleg met de klant en probeer het opleggen van boetes te voorkomen) vindt een presentatie plaats tijdens de DCN studie- en actualiteitendag 2017, op woensdag 04 oktober in Nijkerk.  

   

Oplichters geven zich uit als deurwaarder

deurwaardersmapDe Fiscale Inlichtingen en Opsporingsdienst (FIOD) heeft in Arnhem een man en vrouw (25 en 22 jaar) aangehouden. Het stel zou zogenaamd uit naam van de Belastingdienst  nietsvermoedende slachtoffers in totaal 335.000 euro hebben afgetroggeld. Tijdens telefoongesprekken met de benadeelden gaven de man en de vrouw zich uit als medewerkers van de Belastingdienst en/of als deurwaarder. Er werd opdracht gegeven een verschuldigd bedrag meteen over te maken naar bepaalde bankrekeningnummers. Deze waren beschikbaar gesteld door “geldezels” mensen die hun bankrekening tegen beloning laten misbruiken. Vermoedelijk maakt het aangehouden stel onderdeel uit van een georganiseerd netwerk, er zijn inmiddels tussen de dertig en veertig aangiftes van oplichting binnengekomen. Naar verwachting volgen er nog meer.

   

Functiebeschrijving/waardering belastingdeurwaarder

FunctiebeschrijvingHet Deurwaarders Collectief Nederland (DCN) is geen vakbond of een organisatie welke zich primair bezighoudt met arbeidsvoorwaarden. Toch wordt er naar aanleiding van recente vacatures een functiebeschrijving gepubliceerd welke recht doet aan het beroep van belastingdeurwaarder, de opleiding/ervaring en een juiste honorering min of meer garandeert. De functieschaal voor het beroep van belastingdeurwaarder bij de Belastingdienst was tot op enkele jaren geleden schaal 8, de chef-deurwaarder stond met schaal 9 op de loonlijst.

Lees meer: Functiebeschrijving/waardering belastingdeurwaarder

   

Kan een exploot rechtsgeldig worden betekend op een briefadres?

Deurwaarder1Doel van betekening
Het onderliggend doel van de betekening van een exploot door een deurwaarder, is de waarborging dat degene die het exploot dient te ontvangen, deze ook daadwerkelijk ontvangt. Het spreekt voor zich dat bezorging per gewone post deze zekerheid niet garandeert. Daarom heeft de wetgever dan ook de belasting- en gerechtsdeurwaarder de bijzondere taak gegeven om er voor te zorgen dat met de meeste zekerheid het exploot de betrokkene zal bereiken.

Uit de wettelijke bepalingen komt in ieder geval naar voren dat de betekening dient te geschieden aan het woonadres. Uit de wet volgt echter niet dat een betekening op een brief- of postadres mogelijk is. Op zich logisch want dat is immers niet de woonplaats van de betrokkene. Het is dan ook maar de vraag of de wet dusdanig geïnterpreteerd mag worden, dat ook een exploot kan worden betekend aan een briefadres.

Lees meer: Kan een exploot rechtsgeldig worden betekend op een briefadres?

   

Boete voor vervuiling? Dan geen kwijtschelding afvalstoffenheffing!

straatvuilDe VVD in Amsterdam vindt dat bewoners die een boete hebben gekregen voor het veroorzaken van troep, niet in aanmerking behoren te komen voor kwijtschelding van gemeentelijke afvalstoffenheffing. Normaal gesproken is de financiële positie (ongeveer bijstandsnorm) de basis waardoor mensen in aanmerking kunnen komen voor kwijtschelding, de VVD wil dit nu dus uitbreiden en koppelen aan fout gedrag. Den Haag gaat asociale en overlast gevende bewoners harder aanpakken. Per 01 juli wordt een nieuwe “aso-wet” van kracht en biedt mogelijkheden bij de aanpak van langdurige en ernstige burenterreur. Voorwaarde voor gemeenten om hiervan gebruik te willen maken is een aanpassing van de apv.     

   

Weer een wietplantage

wiet2Een deurwaarder trof in een pand aan de Fluorietweg in Alkmaar de gezochte gebruiker niet aan, maar wel een professionele hennepkwekerij met ruim 1000 planten. De ingeschakelde politie nam de planten en bijbehorende apparatuur in beslag. Ook werd er geconstateerd dat sprake was van diefstal van energie. Er wordt een nader onderzoek ingesteld.

   

Pagina 11 van 59