Welkom bij Deurwaarders Collectief Nederland

Aanmaning wel of niet ontvangen!

aanmaning 2Een belastingschuldige verklaart dat hij een aanmaning in verband met verschuldigde belastingen niet heeft ontvangen. Het betekenen van een dwangbevel met de hieraan verbonden kosten is dan ook onterecht, zo stelt hij. De invorderingsambtenaar kan niet aannemelijk maken dat de aanmaning wel bij genoemde belastingschuldige is gearriveerd. Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden doet uitspraak.

 

Fictief beslag op een auto? Niet doen !!

beslag auto (3)Postdwangbevelen, raambeslagen en nu “het idee om van achter een bureau auto’s in beslag te nemen”. Het eerste is er gekomen, het tweede moet je niet willen en het laatste wordt overwogen door een grote gemeente in ons land. Een auto op deze wijze in beslag nemen, heeft geen enkele juridische basis. Het toegezonden zogenaamde proces verbaal van beslag kan hooguit worden gezien als een drukmiddel om de, in dit geval belastingschuldige, te bewegen over te gaan tot het doen van een betaling. Reageert laatstgenoemde niet, dan rest verder niets dan alsnog over te gaan tot de juiste werkwijze, de deurwaarder verzoeken beslag te leggen en het proces verbaal hiervan te betekenen. Kortom, “beslag” van achter een bureau:  niet doen!!

   

Huisdieren in beslag nemen? Geen goed idee !

Drib 6In een artikel “In Nederland mag de deurwaarder nog steeds je hond veilen, en dat is bizar” wordt tijdens een gesprek met een deurwaarder gesproken over het leggen van beslagen waaronder beslagen op huisdieren. De geïnterviewde deurwaarder geeft aan dat er regelmatig huisdieren executoriaal worden verkocht. Los van het feit dat dit naar onze mening zeer weinig tot niet voorkomt, moet een deurwaarder niet beginnen aan het leggen van een beslag op huisdieren. En daarbij bedoelen we dieren die onderdeel uitmaken van het gezin, de huiskat of hond dus. Bij hondenfokkers ligt dit vanzelfsprekend anders, zo ook bij vee zoals koeien, varkens enz.

Na het leggen van een beslag  op dieren is de deurwaarder (mede) verantwoordelijk voor de verzorging. De emoties welke kunnen ontstaan bij het leggen van beslag op huisdieren kunnen eenvoudig omslaan in agressie. Nu is agressie niet de reden om van dit beslag af te zien, sociaal verantwoord incasseren met een menselijk maat wel. En dat dergelijke handelingen de beroepsgroep ook geen goed doen en onnodig in een kwaad daglicht zetten, is een vaststaand gegeven.

   

Rechtbank: verzoek tot ontruiming afgewezen

rechtbankEen woningstichting schakelt een deurwaarderskantoor in en wil in verband met een huurschuld over gaan tot ontruiming, de bewindvoerder en schuldhulp komen in actie. De Rechtbank Den Haag  is van mening dat, om tot een fatsoenlijke schuldhulpverlening te komen, een stabiele woonsituatie nodig is. En komt tot de volgende uitspraak.

   

Betalingsregeling: geen vrijblijvende afspraak

uitspraak rechtbankEen deurwaarderskantoor treft vijf keer een betalingsregeling met een klant en alle keren wordt deze regelingen niet nagekomen. De klant beklaagt zich vervolgens over kostenverhogende maatregelen welke het deurwaarderskantoor tracht te nemen. De Kamer voor Gerechtsdeurwaarders buigt zich over deze zaak en komt tot een beslissing. Lees hier verder.

   

Aangescherpte BKR-norm kan problemen opleveren

BKRBepaalde telefoonabonnementen waarbij min of meer tevens sprake is van een lening voor een smartphone, maar ook een krediet bij Wehkamp, kan worden meegewogen bij het aanvragen van een hypotheek. Een klant van het online winkelbedrijf loste een krediet te laat af, de daardoor veroorzaakte achterstandsregistratie zorgde ervoor dat een hypotheekaanvraag werd afgewezen. Een dergelijke registratie blijft n.l. vijf jaar actueel, tenzij de incasserende partij een verzoek doet bij het BKR deze te schrappen. De rechter moest eraan te pas moten om de registratie ongedaan te maken. De aangepaste BKR-norm kent overigens ook goede kanten. Deurwaarders en schuldhulpverleners kwamen tot voor kort vaak in contact met mensen die bij meerdere onlineaanbieders een krediet hadden, mede daardoor financieel nog verder in de problemen kwamen en administratief het spoor bijster raakten.

   

Wanbetalers niet meteen in de kou

energieVanaf 01 april 2018 krijgen energieleveranciers de verplichting  om vanaf dan ook in de zomer wanbetalers eerst te melden bij de gemeentelijke schuldhulpverlening. De verplichting geldt nu alleen voor de winterperiode, gebleken is echter dat mensen die in de zomer worden afgesloten vaak ook nog in de winter geen energie hebben. Door eerder in actie te komen wordt getracht afsluitingen te voorkomen, als een verbruiker in een hulpverleningstraject zit, mag ook niet worden afgesloten.

   

Pagina 11 van 71