Welkom bij Deurwaarders Collectief Nederland

Beslag op een hond niet onjuist

hondBeslag leggen op huisdieren (honden/katten) is een middel om schuldenaren te dwingen over te gaan tot betalingen. Een werkwijze waarvan het DCN overigens geen voorstander is, verder kunnen emoties daarbij hoog oplopen en is agressie zeker niet uit te sluiten. In de praktijk maken dan ook weinig deurwaarders gebruik van de mogelijkheid om huisdieren in beslag te nemen. Het in beslag nemen van een agressieve hond heeft een andere lading, het gaat dan om een strafvorderlijk beslag. Het Gerechtshof in Den Haag deed op 18 juli 2017 uitspraak.

 

Effectievere schuldhulpverlening

schouders eronderDivosa, de Landelijke Cliëntenraad, de NVVK, het Sociaal Werk Nederland en de VNG willen met het programma “Schouders eronder” komen tot een effectievere schuldhulpverlening. Het voorkomen (gedrag en gedragsbeïnvloeding) krijgt veel aandacht en het oplossen van schulden moet worden verbeterd, in samenwerking met hogescholen en universiteiten komt er een onderzoeksagenda. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zorgt voor financiële ondersteuning bij dit programma.

   

Minder consumenten met een betalingsachterstand

BKRHet aantal mensen met een betalingsachterstand daalt sinds 2015, op dit moment staan er 711.000 als zodanig bij het Bureau Kredietregistratie geregistreerd. En dat is vijf procent minder ten opzichte van 2016, zo valt op te maken uit de Kredietbarometer van het BKR. Met ingang dit jaar worden overigens alle kredieten vanaf 250 euro geregistreerd. Ook het zogenaamde rood staan bij een bank valt hier onder, het krijgen van een gewenst hypotheekbedrag kan hierdoor zelf problemen opleveren. Vanaf 01 mei 2017 geldt de BKR registratie ook voor nieuwe telefoontoestellen die in maandelijkse afbetalingstermijnen bij een telefoonabonnement worden verstrekt. De lening voor het toestel moet een bedrag zijn van 250 euro of hoger. Met de telefoonregistratie wordt getracht te voorkomen dat met name jongeren in financiële problemen komen.  

 

 

   

Wanordelijke ontruiming

Een ontruiming van een bovenwoning aan de Noorderdwarsvaart in Drachten heeft nogal wat wenkbrauwen doen fronsen.  De gehele inboedel waaronder meubilair, matrassen, kasten en zakken vol met van alles en nog wat, werd aan de straat gezet. In de nacht van donderdag 14 op vrijdag 15 juli trok dat weer de aandacht van geïnteresseerden die alle spullen doorzochten. Of er daarbij spullen zijn verdwenen is niet duidelijk, de gemeente heeft alles opgeruimd en onderzoekt nu op wie de kosten hiervan zijn te verhalen. Of er een deurwaarder bij de ontruiming is betrokken, is niet bekend.

   

Betekening aan briefadres heeft geen wettelijke basis

brievenbus 1De Kamer voor Gerechtsdeurwaarders verklaart de klacht over het openbaar betekenen van dagvaardingsexploot, terwijl klaagster een briefadres had, ongegrond. Lees hier verder.

   

Niet betalen? Dan op YouTube!

incassobureau filmBij incassobureau Straetus Flevoland  is men voornemens om bij bezoeken aan notoire wanbetalers filmopnames te maken en bij het uitblijven van de betaling de beelden op youtube te plaatsen. Volgens de directeur van het incassobureau is er niets mis met deze werkwijze welke door de huisadvocaat is getoetst. Het vastleggen van gesprekken is in het verleden bij deurwaarders al eens aan de orde geweest, toen vanuit de gedachte om bij agressie bewijsmateriaal voorhanden te hebben. Het plaatsen van beelden op youtube als invorderingsmiddel wordt in ieder geval door DCN afgewezen. Ook de brancheorganisatie voor incassokantoren NVI distantieert zich van deze werkwijze. De aangekondigde werkwijze heeft de nodige aandacht getrokken en veel reacties opgeleverd. Lloyd Hendriks van Straetus Incasso Flevoland heeft zelfs doodsbedreigingen gekregen. De landelijke directie van Streaetus heeft afstand genomen van de voorgenomen werkwijze en de franchisenemer uitgenodigd voor een gesprek.

   

Scheiding en schulden hand in hand

portemonneeDat financiële problemen een voedingsbodem zijn voor het beëindigen van een huwelijksrelatie, is bekend. In de Amersfoortse nieuwbouwwijk Vathorst ligt het echtscheidingspercentage bij jonge gezinnen op zo’n 33 procent. In Woerden gaat negentig procent van alle vragen die binnenkomen bij het sociale netwerk WoerdenWijzer over relatieproblematiek. Relatieproblemen zorgen ook vaak voor huiselijk geweld, ziekteverzuim en bovengemiddeld drankgebruik. En hebben daardoor ook een effect op de samenleving.   

   

Pagina 11 van 63