Welkom bij Deurwaarders Collectief Nederland

Moeilijk inbare en oninbare belastingvorderingen

belastingdienst (2)Deurwaarders van de Belastingdienst mogen een belastingschuld oninbaar leiden als alle invorderingsmogelijkheden zijn uitgeput dan wel  als invorderingsmaatregelen redelijke wijs achterwege moeten blijven. De zogenaamde onverdedigbare hardheid. Kamerlid  Helma Lodders (VVD) stelde vragen aan de Staatssecretaris van Financiën, laatstgenoemde antwoordde. Lees hier verder.

 

Beslag op banktegoed onjuist

deurwaardersmapVanaf 2008 poogt een gerechtsdeurwaarder tevergeefs een vonnis ten uitvoer te leggen door een beslag op het banktegoed van een schuldenaar. Andere mogelijkheden tot het verhaal van de schuld waren er niet. Er lag n.l. al beslag op het inkomen van betrokkene als gevolg waarvan hij nog slechts een inkomen ter hoogte van de beslagvrije voet overhield en hij de lopende kosten van bestaan nog moest voldoen. Betalingsruimte voor een geringe betalingsregeling bleek niet aanwezig. De deurwaarder volhardde in zijn werkwijze, de Kamer voor gerechtsdeurwaarders stelde de schuldenaar in het gelijk en veroordeelde de deurwaarder tot de maatregel van berisping. Lees hier verder.

   

E-Court in de wachtkamer

uitspraak rechtbankRechtbanken geven voorlopig geen voorzieningen meer af voor een bevel tot executie (de zogenoemde exequatur) op basis van arbitragevonnissen van e-Court. De rechtbanken volgen het advies van het LOVCK, het Landelijk Overleg Vakgroep Civiel en Kanton, om eerst prejudiciële vragen te stellen aan de Hoge Raad over de wijze van toetsing van rechtbanken van arbitragevonnissen. Lees hier verder.

   

Deurwaarder maakt onnodig kosten

rechtbankHet Gerechtshof in Amsterdam heeft in Hoger beroep aan een gerechtsdeurwaarder de maatregel van berisping opgelegd vanwege het onnodig in rekening brengen van kosten. De Kamer voor gerechtsdeurwaarders kon zich in eerste instantie vinden in de werkwijze van de deurwaarder, het Hof oordeelde anders. Lees hier verder.

   

Nieuwe voorzitter LVLB

lvlbTijdens de jaarlijkse algemene ledenvergadering van de Landelijke Vereniging Lokale Belastingen is dhr. J.G. (Jan Geert) Bakker gekozen als voorzitter. Tot deze vergadering was hij de plaatsvervangend voorzitter. Dhr. A. (Arnold) Geytenbeek werd als penningmeester herkozen. Bij het onderwerp opleiding en educatie werd bekend gemaakt dat er geen vervanging komt voor het FOLO-puntensysteem. Op de site van de LVLB agenda staan enkele tientallen cursussen en symposia, ook de studie- en actualiteitendag van het Deurwaarders Collectief Nederland op 03 oktober 2018 is in dit overzicht opgenomen. Het waardeoordeel van deze dagen wordt nu niet vooraf bepaald, via evaluatieformulieren van de cursisten zal worden getracht daar achteraf inzicht in te krijgen.

   

Financieel hulpverlener spekt eigen beurs

geldkist (2)Een 49-jarige inwoner uit het Brabantse Uden is door de politie opgepakt op verdenking van het achterover drukken van geld. De man beheerde gelden van cliënten om zo hun financiële problemen op te lossen. Zo verstrekte hij hun wekelijkse toelages, naar alle waarschijnlijkheid eigende hij zichzelf echter ook geld toe dat aan zijn cliënten toebehoorde. De administratie van de “hulpverlener” is in beslag genomen. Het is geen uitzondering hulpverleners sjoemelen met gelden van cliënten. Het kan daardoor gebeuren dat benadeelden in de veronderstelling leven dat hun financiën goed worden beheerd, maar er toch een deurwaarder aan de deur verschijnt en het tegenovergestelde wordt medegedeeld.

   

122 miljoen euro voor UWV oninbaar

uwvHet UWV slaagt er niet in om een bedrag van ten minste 122 miljoen euro te incasseren aan sinds 2013 ten onrechte verstrekte uitkeringen en opgelegde boetes. Dit bedrag zou zelfs nog kunnen oplopen naar 228 miljoen. UWV eiste de afgelopen vijf jaar in totaal ruim anderhalf miljard euro terug van onder meer uitkeringsfraudeurs. Daarvan is 23 procent (ongeveer 370 miljoen) nog niet terugbetaald. Van 8 tot 15 procent blijft dat ook zo, is de veronderstelling. Het UWV stuit geregeld op schuldenaars die in de schuldsanering zitten en daarom moeilijk kunnen betalen. Ook het inzetten van een deurwaarder is dan niet zinvol. Anderen zijn onvindbaar van wegen verhuizing zonder een nieuw adres op te geven of zijn zelfs al overleden. Het maakt voor de kans op terugbetaling flink verschil wat voor uitkering een schuldenaar heeft ontvangen. Wie een arbeidsongeschiktheidsuitkering voor zelfstandigen ontvangt, vereffent eerder zijn schuld dan een WAO’er, zo is gebleken.

   

Pagina 11 van 76