Welkom bij Deurwaarders Collectief Nederland

Vlammend protest

brandweer 2Een Engelsman kon zich niet vinden in de actie van een deurwaarder en het gelegde beslag op zijn inboedel. De spullen van de 65-jarige man werden uit zijn huis gehaald en in een verhuiswagen gezet. Vervolgens gooide hij daar echter benzine overheen en stak dit aan, tot ontsteltenis van de verhuizers. Daarna stond  hij vervolgens ‘rustig’ te kijken hoe de boel vlamvatte, en besloot onder het genot van een kopje thee (!) de politie en brandweer op te wachten. Dit onder het credo ”als ik mijn spullen niet kan hebben, dan mag niemand ze!”  De brand, met een geschatte schade van ruim 34.000 pond, werd geblust en de brandstichter werd opgepakt. Een celstraf zal waarschijnlijk de consequentie zijn van zijn actie.
 

Toezicht op bewindvoering kan beter

onvermogenSinds 2016 bestaat er wel een Landelijk Kwaliteitsbureau. Dat toetst of een beginnende bewindvoerder voldoet aan de opleidingseisen en een degelijk ondernemingsplan heeft. Daarnaast voert het bureau jaarlijks controles uit. Zo probeert het kwaliteitsbureau te voorkomen dat een slechte bedrijfsvoering leidt tot het omvallen van kantoren. Met het functioneren van een bewindvoerder in individuele dossiers bemoeit het bureau zich niet. Onderzoeksjournalistiek Investico en Nieuwsuur constateerden tekortkomingen. Lees hier verder. Ook in de Tweede  Kamer kwam dit onderwerp aan de orde. Van Nispen en Van Dijk (SP) stelden vragen, minister Dekker gaf antwoord. Lees hier verder.

   

Belastingdienst in de problemen

belastingdienst (2)Van een goed functioneren van de Belastingdienst is bijna geen sprake meer. Aanhoudende ICT-problemen in combinatie met een tekort aan deskundig personeel liggen aan de basis van de nu ontstane situatie. Van de omstreden zeer riante vertrekregeling maakte niet alleen de lager opgeleide ambtenaren gebruik, het midden-en hoger kader (waaronder deurwaarders) liet deze vertrekpremie ook niet aan zich voorbij gaan. De regeling kostte daardoor veel geld en een onbedoelde personeelsleegloop was het resultaat. Controle en handhaving (waaronder inning van verschuldigde belastingen) kunnen in het gedrang komen. Naar verluidt zijn de ICT-problemen niet voor 2020 opgelost. Al met al een zorgelijke ontwikkeling.

   

Ontslag voor schuldsaneringsbewindvoerder

rechtbankDe Rechtbank Limburg heeft een schuldsaneringsbewindvoerder ontslagen. De man heeft o.a. gelden van boedelrekeningen vergokt. In alle zaken waarin de betrokkene als bewindvoerder was benoemd, is hij ontslagen. Schuldeisers, deurwaarders en andere betrokkenen worden over het ontslag geïnformeerd. Lees hier verder.

   

DCN Symposium / studie- en actutaliteitendag 2018

03 oktober 2018Het programma voor deze dag op woensdag 03 oktober 2018 is gereed. In week 20-2018 zal dit aan bezoekers van voorgaande edities en mogelijk andere geïnteresseerden worden toegezonden. Vooruitlopend op het verstrekken van de detailinformatie kan worden medegedeeld dat de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders (KBvG) 6-PE-punten aan deze dag heeft toegekend.

   

Beslag op levende have

levende haveBeslag op dieren zoals koeien, paarden schapen kan een mogelijkheid bieden tot verhaal van een schuld. Huisdieren in beslag nemen wordt ontraden, dit levert voor de deurwaarder over het algemeen maar problemen op aangezien emoties dan ook een (grote) rol kunnen gaan spelen. Dat er bij een beslag (in dit geval op grond van verwaarlozing) en de verkoop van levende dieren onduidelijkheden met financiële consequenties kunnen ontstaan, blijkt uit deze casus.

   

Onenigheid tussen deurwaarders

deurwaarder aan de deurEen oplopend conflict tussen belangenvereniging Deurwaardersbelangen.nu en een aantal deurwaarderskantoren, zal waarschijnlijk voor de tuchtrechter worden uitgevochten. Een belangenverstrengeling is de basis van het probleem.  DAS, een rechtsbijstandsverzekering met een incassotak, is ook opdrachtgever en mede-eigenaar van deurwaarderskantoren. En die constructie lijkt op gespannen voet te staan met de verplichting die de deurwaarderskantoren hebben om een zorgvuldige afweging te maken tussen de belangen van de schuldeisers en de schuldenaren.

   

Pagina 11 van 79