Welkom bij Deurwaarders Collectief Nederland

Extra aanklacht tegen man die deurwaarder mishandelde

agressieTransporteur Dennis D. uit Nieuwleuzen moet zich behalve voor mishandeling en gijzeling van een deurwaarder ook voor de rechter verantwoorden voor een verkeersruzie. Daarbij zou hij met een knuppel een glazen toegangsdeur van een woning van het slachtoffer aan gruzelementen hebben geslagen, waarna de bewoner ook nog enkele klappen zou hebben opgelopen. Naar aanleiding van de ernstige agressiezaak tegen de deurwaarder begon deurwaarder H. Janssen, werkzaam voor de overheid, een petitie. De petitie leverde enkele honderden handtekeningen op en is inmiddels aangeboden aan het ministerie van Justitie en Veiligheid.

 

Vroeg signalering financiële problemen

portemonneeHoogeveen, Den Haag, Deventer, Groningen en Amsterdam-Noord zijn gestart met een pilot rondom vroeg signalering van financiële problemen. Nederland telt 1,4 huishoudens met risicovolle schulden. Dat leidt tot veel persoonlijke ellende én tot maatschappelijke kosten van circa € 11 miljard. Lees hier verder.

   

Financieel fitte werknemer

geld 1Tijdens de kennissessie op het 'Kom uit je schuld' congres bracht Wijzer in geldzaken het taboe rondom geldzorgen onder de aandacht. Uit onderzoek blijkt dat 62 procent van de werkgevers, werknemers heeft met geldzorgen. Maar beide partijen vinden het moeilijk om hun zorgen te bespreken. Lees hier verder.

   

Advies over studieschuld

schuldhulp (2)De Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) zal in het najaar van 2019 en in het voor- en najaar van 2020 gedurende langere tijd aanwezig zijn op Curacao om ex-studenten bij te staan en te adviseren over hun studieschuld in Nederland. Ook zal uitleg worden gegeven over de consequenties van het niet nakomen van betalingsafspraken en de mogelijke gevolgen daarvan, zoals de inzet van deurwaarders. Lees hier verder.

   

Brief van de staatssecretaris van Sociale zaken en werkgelegenheid over preventie en bestrijding van stille armoede en sociale uitsluiting

ArmoedeMet een brief van 23 september 2019 informeert staatssecretaris Van Ark de Tweede Kamer. Lees hier verder.

   

Creatieve herinnering/aanmaning

aanmaning 2In de strijd tegen wanbetalers heeft Eneco een creatieve oplossing bedacht. Het energiebedrijf gaat persoonlijke videoboodschappen sturen. Die zijn vooral gericht aan klanten die niet goed kunnen lezen of schrijven. Lees hier verder.

   

Hoe te bewijzen dat niet-aangetekende brieven verzonden en ontvangen zijn?

rechtspraak1Deze uitspraak laat zien dat, ondanks dat een partij betwist dat niet-aangetekende brieven zijn verstuurd en dat hij deze heeft ontvangen, de rechter toch met behulp van bewijs 'met een redelijke mate van zekerheid' tot het oordeel kan komen dat de brieven zijn verzonden en dat deze zijn ontvangen. Lees hier verder.

   

Pagina 2 van 23