Welkom bij Deurwaarders Collectief Nederland

Vrouw verduistert geld van financieel kwetsbaren

Financieel kwetsbarenEen bestuurslid van een stichting welke zich onder andere bezig houdt met bewindvoering, zou in de periode 2012 – 2016 een bedrag van 700.000 euro hebben verduisterd. De stichting wikkelde ook nalatenschappen af, de slachtoffers van deze verduistering waren niet zelf in staat om hun financiën te beheren. Met gebruik van de pinpas van de benadeelden nam de verdachte grote bedragen op, de vrouw zit voorlopig achter de tralies.
 

Eén deurwaarder per gezin

sp_dijk_vanKamerlid Jasper van Dijk stelde vragen aan de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de Minister van Veiligheid en Justitie.
   

Afronding studiedag 2017

USBDe USB-stick met daarop verwerkt de inleidingen van de sprekers is in productie. Naar verwachting wordt deze medio november bij de bezoekers van de studiedag 2017 bezorgd.
   

Wat doet de Hoge Raad?

Hoge RaadIn een korte video legt de Hoge Raad uit wat deze hoogste rechter op het gebied van civiel recht, strafrecht en belastingrecht zoal doet. Daarbij wordt ook op een laagdrempelige manier uitgelegd wat de rol van de Hoge Raad op het gebied van rechtsontwikkeling is.
   

Onverwachte extra ontvangsten voor CJIB

CJIBOplichters zorgen ervoor dat mensen via valse e-mails gedwongen worden boetes van niet gemaakte verkeersovertredingen te betalen. In alle gevallen zijn er geen overtredingen begaan, het CJIB stuurt berichten over boetes n.l. nooit via een e-mail maar altijd per post. Bijzonder deze keer is dat men nu bedragen over moet maken naar het CJIB, het rekeningnummer is wel juist, de boete dus niet. De onterecht betaalde bedragen worden door het CJIB teruggestort. Mocht de benadeelde een echte boete nog niet hebben betaald, zal het CJIB met een voorstel  tot verrekening komen.

   

Helft van de jongeren heeft schulden

Koffiemok schuldenUit een landelijk onderzoek is gebleken dat in 2015 zeker de helft van de Nederlanders tussen de 18 en 27 jaar schulden had. In een interview vertelt een van die jongere over  deurwaarders die nergens rekening mee houden en volgens een medewerker van Back-up (een organisatie die jongeren begeleidt bij het aflossen van schulden) leidt de agressieve houding van deurwaarders er toe bij dat schulden van jongeren sneller oplopen. Zoals vaker wordt nergens vermeld dat een verkeerd omgaan met de eigen financiële middelen (ook) de oorzaak kan zijn van een schuldenopbouw. Daar waar kinderen opgroeien in een gezin met een slecht financieel beleid, is de kans extreem groot dat dit verkeerd voorbeeldgedrag wordt gevolgd. Voorkomen is altijd beter dan achteraf constateren dat er onjuiste keuzes zijn gemaakt met soms langdurige financiële consequenties.
   

Aanpassing incassobeleid

incassoKwetsbare consumenten betalen volgens de ACM niet langer een te hoge schadevergoeding als het telecomabonnement wegens wanbetaling wordt beëindigd. De schadevergoedingen konden oplopen tot soms 100 procent, voor de Autoriteit Consument en Markt aanleiding om in te grijpen. Tien grote telecombedrijven passen hun incassobeleid aan. De normaal verschuldigde bedragen moeten door de wanbetalers vanzelfsprekend wel worden betaald.

   

Pagina 2 van 59