Welkom bij Deurwaarders Collectief Nederland

Omvang van de schuldenproblematiek

schulden (3)Er zijn geen actuele cijfers over de omvang van de schuldenproblematiek in Nederland. De meest recente cijfers gaan over 2015. In dat jaar had ongeveer een derde van de Nederlandse huishoudens betalingsachterstanden. Bij bijna een op de vijf huishoudens was de problematiek zo ernstig dat de schulden risicovol of problematisch waren.

Lees meer: Omvang van de schuldenproblematiek

 

Deurwaarderskantoor in zwaar weer

Deurwaarder1Bij het deurwaarderskantoor GGN staan 100 van de 700 voltijdbanen op de tocht, zo is bekend gemaakt. In 2015 waren er 28 GGN-kantoren, waarschijnlijk zullen aan het einde van dit jaar er nog 10 zijn. Opvallend bij dit alles is, dat in februari Invoned werd overgenomen. Of de personeelsreductie ook die tak (invordering belastingschulden) treft, is onbekend. GGN is overigens niet het enige deurwaarderskantoor dat in de problemen is gekomen. Fusies zijn eerder aan de orde geweest, ook zijn er kantoren failliet gegaan.

   

Schulden? Dan geen vakantie!

Koffiemok schuldenVeel werkenden met schulden gaan dit jaar niet op vakantie. Men kiest ervoor om met het ontvangen vakantiegeld schulden af te lossen. Een ander deel van de thuisblijvers vindt vakanties te duur, de mensen die wel gaan geven gemiddeld minder uit. De aantrekkende economie heeft tot nu toe geen positief effect op het aantal mensen dat op vakantie gaat.

   

Grote veranderingen voor inbeslagnames op komst

beslag autoMinister Dekker (voor Rechtsbescherming) wil voorkomen dat mensen met schulden in een uitzichtloze situatie belanden. Ook als er beslag wordt gelegd op een bankrekening moet iemand geld overhouden om eten te kopen en de huur te betalen. Met het oog hierop heeft de minister  een wetsvoorstel opgesteld, dat voor advies naar verschillende instanties is gestuurd. Het voorstel sluit aan bij de inzet van het kabinet om het aantal problematische schulden terug te dringen en mensen met schulden effectiever te helpen. De bewindsman stelt voor om ook bij beslag op een bankrekening een deel van het tegoed hiervan te vrijwaren, zodat de schuldenaar in zijn levensonderhoud kan blijven voorzien. Deze zogeheten beslagvrije voet geldt al voor beslag op het loon of de uitkering van de schuldenaar, maar nog niet voor bankrekeningen.

Lees meer: Grote veranderingen voor inbeslagnames op komst

   

Beslagvrije voet aangepast

geld 1Wanneer beslag is gelegd op het inkomen (salaris/uitkering) wordt een beslagvrije voet vastgesteld. De deurwaarder kan alleen dat deel van het inkomen dat boven de beslagvrije voet uitkomt in beslag nemen. Eenvoudig gezegd bedraagt de beslagvrije voet in beginsel 90% van de toepasselijke bijstandsnorm. Daarnaast wordt in de beslagvrije voet rekening gehouden met woonkosten, premie ziektekostenverzekering en mogelijk andere inkomsten van de schuldenaar en zijn/haar eventuele partner. Het deel boven de beslagvrije voet wordt door werkgever of uitkerende instantie aan de deurwaarder overgemaakt, totdat de volledige schuld is voldaan. De werkgever of de uitkerende instantie is verplicht hieraan mee te werken.

Lees meer: Beslagvrije voet aangepast

   

Recordaantal aanmeldingen voor schuldhulp

schuldhulpHet aantal mensen dat een beroep heeft gedaan op schuldhulpverlening, is flink toegenomen. Jasper van Dijk (lid Tweede Kamer) stelde hierover vragen. Staatssecretaris van Ark reageerde. Lees hier verder.

   

Directeur Nibud vertrekt

Gerjoke Wilmink neemt na 18 jaar afscheid van het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting. Onder haar leiding is het Nibud uitgegroeid tot het bekendste onafhankelijke kennis- en adviescentrum over de Nederlandse huishoudfinanciƫn. Per 01 september 2018 verruilt zij het Nibud voor Alzheimer Nederland, waar zij in dienst treedt als directeur-bestuurder. Zij volgt hiermee Gea Broekema-Prochazka op die begin dit jaar om gezondheidsredenen afscheid nam van deze organisatie. Carel van Vredenburch van het Nibud neemt als interim-bestuurder de taken van Gerjoke Wilmink voorlopig waar.

   

Pagina 10 van 81