Welkom bij Deurwaarders Collectief Nederland

Ook ECB vindt: contant moet kunnen !

contant geldDe Europese Centrale bank (ECB) heeft de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) een brief geschreven over contante betalingen in gemeentehuizen. De ECB is van mening dat contant betalen mogelijk moet blijven, de VNG deelt die mening gelet op het gegeven commentaar. Daarin wordt gesteld dat “sommige mensen niet kunnen of niet willen pinnen, verder is het belangrijk dat niemand wordt uitgesloten van dienstverlening”. De Nationale ombudsman heeft eerder ook al aangegeven dat contante betalingen niet geweigerd mogen worden, het Deurwaarders Collectief Nederland is het hier volledig mee eens.  

 

Iedereen moet betalen

geldkistUit een onderzoek van Thomas Sanders (AKD-advocaat) blijkt dat de overheid geen verschil maakt bij het invorderen van bestuursrechtelijke geldschulden. Iedereen moet betalen, zo is de conclusie. Lees hier verder.

   

Nieuwe directeur Nibud

nibudNa een periode van 18 jaar is Gerjoke Wilmink vertrokken als directeur bij het Nibud. Zij is per 01 september in dienst getreden als directeur-bestuurder bij Alzheimer Nederland. Per 01 november wordt haar plaats bij het Nibud ingenomen door Arjan Vliegenthart, voormalig wethouder van Sociale Zaken in Amsterdam en voorzitter van de commissie Werk en Inkomen van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten.

   

Staatssecretaris op bezoek bij DCN

IMG_1575 aStaatssecretaris Tamara van Ark (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) sloot op 03 oktober als laatste spreker het jaarsymposium/de studie- en actualiteitendag 2018 af. Het bestuur van DCN kan, gevoed door reacties van zowel de andere sprekers als de bezoekers, terugkijken op een zeer geslaagde dag.

   

Slecht zicht door schulden

belastingdienst (2)Autobezitters op Bonaire, Saba en Sint Eustatius die structureel weigeren hun autobelasting te betalen, kunnen worden geconfronteerd met een nieuw incassomiddel van de Belastingdienst. Om deze belastingschuldigen te dwingen alsnog over te gaan tot betaling, plakken deurwaarders met gebruik van industriële zuignappen grote schermen op de voorruiten van hun auto’s. Deze ontnemen  de bestuurders het zicht volledig, in de gevallen waar toch met de auto wordt gereden ontvangt de Belastingdienst een GPS-signaal over de plaats de auto staat. Vervolgens kan men een aanvullende actie ondernemen. De drie Caribische eilanden zijn speciale gemeenten die sinds 2010 onder direct Nederlands gezag vallen. Het autobezit onder de eilandbewoners is hoog, acht op de tien huishoudens is in het bezit van een of meer auto’s.

   

Rechter behandelt incassozaken het snelst

rechtspraak1De Nederlandse rechter behandelt incassozaken sneller dan alternatieven die buiten de rechter omgaan. Bijna altijd wordt een verstekzaak (een zaak waarbij de gedaagde niet aanwezig is) binnen 2 weken afgedaan. Gemiddeld duurt zo’n zaak van begin tot eind 19 dagen. Dit blijkt uit onderzoek van de Rechtspraak naar deze procedures. Ondanks de snelle manier waarop dit soort zaken worden behandeld, daalt het aantal incassozaken fors. Het aantal incassozaken bij de rechter in de periode 2011 – 2017 is met 38 procent gedaald. Het aantal verstekzaken is in diezelfde periode zelfs met 43 procent gedaald. Een aanzienlijk deel van deze terugloop komt door de hoge griffierechten die betaald moeten worden. Deze griffierechten werpen daarmee een te hoge drempel op voor mensen die hun recht willen halen. Ook daalt het aantal rechtszaken door de opmars van incassoprocedures buiten de rechter om, zoals digitale arbitrage.

Lees meer: Rechter behandelt incassozaken het snelst

   

Toename schuldenproblematiek/daling schuldsaneringen

schulden4Volgens de Raad voor de Rechtsbijstand zijn in 2018 minder mensen toegelaten tot de schuldsanering. Niet alleen kwamen ze hiervoor minder snel in aanmerking, ook waren er minder aanvragen. Gelet op de groter wordende schuldenproblematiek een zorgelijke ontwikkeling. In 2017 werden 8300 mensen toegelaten tot een WSNP-regeling. In 2013 waren er dat nog 12.400

Over de werkwijze van de WSNP, toelatingseisen enz. wordt door dhr.mr. G.H.M. Smelt, rechter-commissaris van de Rechtbank Den Haag een uiteenzetting gegeven tijdens het DCN symposium/de studie- en actualiteitendag 2018 op woensdag 03 oktober in Nijkerk.

   

Pagina 10 van 86