Welkom bij Deurwaarders Collectief Nederland

Ontslag voor schuldsaneringsbewindvoerder

rechtbankDe Rechtbank Limburg heeft een schuldsaneringsbewindvoerder ontslagen. De man heeft o.a. gelden van boedelrekeningen vergokt. In alle zaken waarin de betrokkene als bewindvoerder was benoemd, is hij ontslagen. Schuldeisers, deurwaarders en andere betrokkenen worden over het ontslag geïnformeerd. Lees hier verder.

 

DCN Symposium / studie- en actutaliteitendag 2018

03 oktober 2018Het programma voor deze dag op woensdag 03 oktober 2018 is gereed. In week 20-2018 zal dit aan bezoekers van voorgaande edities en mogelijk andere geïnteresseerden worden toegezonden. Vooruitlopend op het verstrekken van de detailinformatie kan worden medegedeeld dat de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders (KBvG) 6-PE-punten aan deze dag heeft toegekend.

   

Beslag op levende have

levende haveBeslag op dieren zoals koeien, paarden schapen kan een mogelijkheid bieden tot verhaal van een schuld. Huisdieren in beslag nemen wordt ontraden, dit levert voor de deurwaarder over het algemeen maar problemen op aangezien emoties dan ook een (grote) rol kunnen gaan spelen. Dat er bij een beslag (in dit geval op grond van verwaarlozing) en de verkoop van levende dieren onduidelijkheden met financiële consequenties kunnen ontstaan, blijkt uit deze casus.

   

Onenigheid tussen deurwaarders

deurwaarder aan de deurEen oplopend conflict tussen belangenvereniging Deurwaardersbelangen.nu en een aantal deurwaarderskantoren, zal waarschijnlijk voor de tuchtrechter worden uitgevochten. Een belangenverstrengeling is de basis van het probleem.  DAS, een rechtsbijstandsverzekering met een incassotak, is ook opdrachtgever en mede-eigenaar van deurwaarderskantoren. En die constructie lijkt op gespannen voet te staan met de verplichting die de deurwaarderskantoren hebben om een zorgvuldige afweging te maken tussen de belangen van de schuldeisers en de schuldenaren.

   

Te veel gedeclareerde kosten

deurwaardersmapVolgens minister Sander Dekker (Rechtsbescherming) zijn er voor zaken welke door deurwaarders  zijn voorgelegd bij de robotrechter e-Court onterecht kosten in rekening gebracht. Lees hier verder.
   

Geen zorgplicht kentekenregistratie bij executieverkoop

beslag auto (4)Een deurwaarder verkoopt een in beslag genomen auto, de kentekenregistratie op naam van de nieuwe eigenaar laat op zich wachten De voormalige eigenaar wordt geconfronteerd met een belastingaanslag, een verkeersboete en dient een klacht in tegen de deurwaarder. De Kamer voor Gerechtsdeurwaarders te Amsterdam doet uitspaak.

   

Niet zo slim

blauwe envelopEen Haagse ondernemer met een belastingschuld, vond het geen goed idee dat in verband met deze schuld zijn auto zou worden verkocht. Met een vervalst document dacht hij de uitvoerende deurwaarder om de tuin te kunnen leiden. Dit bleek een misrekening, de deurwaarder vertrouwde e.e.a. niet en nam contact op met de opdrachtgever. Als resultaat kwam de Fiscale Inlichtingen en Opsporingsdienst (FIOD) in actie. Deze nam vervolgens een computer, valse facturen en contant geld in beslag. De ondernemer werd aangehouden, hij wordt verdacht van onjuiste aangiften omzet- en inkomstenbelasting.  

   

Pagina 10 van 77