Welkom bij Deurwaarders Collectief Nederland

Betalingsregeling: geen vrijblijvende afspraak

uitspraak rechtbankEen deurwaarderskantoor treft vijf keer een betalingsregeling met een klant en alle keren wordt deze regelingen niet nagekomen. De klant beklaagt zich vervolgens over kostenverhogende maatregelen welke het deurwaarderskantoor tracht te nemen. De Kamer voor Gerechtsdeurwaarders buigt zich over deze zaak en komt tot een beslissing. Lees hier verder.

 

Aangescherpte BKR-norm kan problemen opleveren

BKRBepaalde telefoonabonnementen waarbij min of meer tevens sprake is van een lening voor een smartphone, maar ook een krediet bij Wehkamp, kan worden meegewogen bij het aanvragen van een hypotheek. Een klant van het online winkelbedrijf loste een krediet te laat af, de daardoor veroorzaakte achterstandsregistratie zorgde ervoor dat een hypotheekaanvraag werd afgewezen. Een dergelijke registratie blijft n.l. vijf jaar actueel, tenzij de incasserende partij een verzoek doet bij het BKR deze te schrappen. De rechter moest eraan te pas moten om de registratie ongedaan te maken. De aangepaste BKR-norm kent overigens ook goede kanten. Deurwaarders en schuldhulpverleners kwamen tot voor kort vaak in contact met mensen die bij meerdere onlineaanbieders een krediet hadden, mede daardoor financieel nog verder in de problemen kwamen en administratief het spoor bijster raakten.

   

Wanbetalers niet meteen in de kou

energieVanaf 01 april 2018 krijgen energieleveranciers de verplichting  om vanaf dan ook in de zomer wanbetalers eerst te melden bij de gemeentelijke schuldhulpverlening. De verplichting geldt nu alleen voor de winterperiode, gebleken is echter dat mensen die in de zomer worden afgesloten vaak ook nog in de winter geen energie hebben. Door eerder in actie te komen wordt getracht afsluitingen te voorkomen, als een verbruiker in een hulpverleningstraject zit, mag ook niet worden afgesloten.

   

DigiD niet overdraagbaar of uitleenbaar

DigiDStaatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Knops, reageert in een brief over een klacht tegen de wijze waarop DigiD is georganiseerd. Bewindvoerders van bijvoorbeeld dementerende mensen klagen dat ze zijn aangewezen op nodeloos veel papierwerk. Lees hier verder.

   

Is uw deurwaarderskantoor of gemeente AVG-proof ??

DCN_AVGPer 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt dan niet meer.

Wat verandert er?

De AVG zorgt onder meer voor:

·         versterking en uitbreiding van privacyrechten;
·         meer verantwoordelijkheden voor organisaties;
·         dezelfde, stevige bevoegdheden voor alle Europese privacytoezichthouders, zoals de bevoegdheid om boetes tot 20 miljoen euro op te leggen.

Lees hier verder.

   

Verwerpen van een erfenis

Het komt steeds vaker voor dat erfgenamen een erfenis verwerpen, hoofdzakelijk  in verband met (hoge) schulden van  de erflater. Hoe de procedure verloopt is te zien in een korte film van de Rechtspraak.

   

Opbrengst adresfraude tegenvallend

voordeurbellen 2Sinds dit jaar doen 225 mee met de aanpak adresfraude. Tijdens adrescontroles, waarbij wordt samengewerkt met de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO), de Sociale Verzekeringsbank (SVB), de politie, het Centraal Justitieel Incassobureau en de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG) wordt gekeken of de gegevens zoals deze zijn verwerkt in de Basisregistratie Personen (BRP) in overeenstemming zijn met o.a. de aangetroffen situatie. Samen controleren de gemeentes op jaarbasis 15.000 adressen en dit moet een flinke besparing opleveren. Zo worden onterechte uitkeringen en toelagen stopgezet of teruggevorderd, ook kan het zijn dat gemeenten inkomsten mis lopen doordat vanwege een verkeerde of geen registratie er geen aanslagen gemeentelijke belasting worden opgelegd. Deurwaarders komen ook regelmatig bij woningen waar geen juiste bewonersregistratie van toepassing is en moeten dan onverrichte zaken vertrekken. In eerste instantie werd verwacht dat de adresfraude 42 miljoen euro op jaarbasis zou opleveren. Dit werd bijgesteld naar maximaal 14 miljoen euro, ook dit bedrag wordt niet gehaald. De landelijke aanpak adresfraude loopt in ieder geval tot en met 2023, een verbeterd financieel resultaat in de komende jaren is dus zeker nog mogelijk.

   

Pagina 10 van 69