Welkom bij Deurwaarders Collectief Nederland

Deurwaarders en AFM verschillen van mening

deurwaarder aan deurDe Autoriteit Financiële Markt (AFM) is in een conflict geraakt met gerechtsdeurwaarders en advocaten over het wel of niet aanvragen van een vergunning. Volgens de AFM zijn advocaten en deurwaarders die betalingsregelingen treffen eigenlijk financiële dienstverleners en in dat geval moeten zij een vergunning aanvragen bij de AFM. Advocaten en deurwaarders voelen daar niets voor, de advocaten vinden dat ze optreden als belangenbehartiger, de deurwaarders stellen dat ze al onder het toezicht vallen van het Bureau Financieel Toezicht en voor een tuchtrechter gebracht kunnen worden. Incassobureaus hebben tot 07 april de tijd gehad om een vergunning bij het AFM aan te vragen en enkele tientallen daarvan blijken dat inmiddels ook te hebben gedaan. Eind mei wordt nog eens op het hoogste niveau (ministeries van Financiën en Veiligheid/Justitie) over het nu ontstane probleem gesproken. Belastingdeurwaarders treffen ook veelvuldig betalingsregelingen, zij werken echter voor de overheid. Een AFM vergunning is daar niet aan de orde.

 

Stadsbank Oost Nederland neemt aanbevelingen over

nat.ombudsmanDe Nationale ombudsman deed vorig jaar vijf aanbevelingen aan de  stadsbank Oost Nederland over een verbeterde dienstverlening in het schuldhulpverleningstraject. De aanbevelingen zijn al in praktijk gebracht en kunnen een voorbeeld zijn voor andere schuldhulpverleners. Lees hier verder.

   

Koud invorderen niet meer van deze tijd

rechtbankVan deurwaarders wordt verwacht dat men zich kan en gaat inleven in de situatie van de schuldenaar zonder daarbij de primaire taak uit het oog te verliezen, het incasseren van verschuldigde bedragen. De deurwaarder als boeman is verleden tijd, op de stoel gaan zitten van een schuldhulpverlener is uiteraard iets anders. Buitengewoon Opsporingsambtenaren (BOA’s) kunnen bij het grote publiek nauwelijks rekenen op enige vorm van sympathie. De vaak starre houding zorgt nogal eens voor patstellingen, soms vindt ook de rechtbank ook dat het anders kan getuige een uitspraak van de kantonrechter in Haarlem.

   

Schuldhulpverleenster helpt zichzelf

SchuldhulpEen ambtenaar van de gemeente Goes die werkte op de afdeling schuldhulpverlening, heeft in een periode van vijf jaar ongeveer  250.000 euro verduisterd.  Via de dossiers van haar cliënten declareerde ze ook voor zichzelf.  De gemeente Goes, meerdere schuldeisers en mensen met schulden werden op deze wijze gedupeerd. De gemeente heeft gedupeerden gecompenseerd, de vrouw is ontslagen. De zaak moet nog voor de rechter komen.

   

Utrecht bemiddelt bij schuld jongeren

SchuldhulppasDe gemeente Utrecht gaat in navolging op de gemeente Den Haag schulden overnemen van enkele tientallen zogenaamde jongvolwassenen. Het traject, waarin tijdelijk schulden worden overgenomen, start in september. De schuldenaren moeten voldoende gemotiveerd zijn, worden begeleid en moeten een huishoudboekje bijhouden. De gemeente bekijkt vervolgens samen met schuldeisers welke schulden gedeeltelijk kwijtgescholden kunnen worden. De rest van de schuld betalen de deelnemers af in een periode van drie tot maximaal vijf jaar.

   

Medegebruik niet meer mogelijk

SnelwegcameraDe snelwegcamera’s welke door de politie gebruik worden voor o.a. opsporing van gezochte personen, mogen door de fiscus niet meer worden gebruikt voor een controle op het betalen van  motorrijtuigenbelasting voor auto’s waarvan het kenteken is geschorst. De Hoge Raad bepaalde in februari al dat de fiscus het recht niet had om de gemaakte foto’s te gebruiken, de gegevens worden inmiddels niet meer gedeeld. Bij de Belastingdienst onderzoekt men inmiddels of er een oplossing is voor het nu ontstane probleem.

   

Afschaffing acceptgiro niet in 2019

Acceptgiro DCNHet besluit om de acceptgirokaart per 2019 te laten vervallen is voor onbepaalde tijd uitgesteld. Het is gebleken dat consumenten en non-profitorganisaties nog steeds veel gebruik maken van deze betaalmethode. Over een aantal jaren zal door het Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer opnieuw worden beoordeeld of en wanneer betaling met gebruikmaking van de acceptgirokaart kan worden afgeschaft. Ook dan zal de mate van gebruik bepalend zijn voor de beslissing.

   

Pagina 10 van 91