Welkom bij Deurwaarders Collectief Nederland

Financiële problemen door moeilijk taalgebruik

Eenvoud-loontIngewikkeld taalgebruik zorgt bij mensen met een lage opleiding die in de schulden komen soms voor een financiële wurggreep. Dat stelt althans de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS) in een op 26 juni uitgebracht rapport. DCN onderschrijft grotendeels de geconstateerde zaken. Daar tegenover staat dat mensen over het algemeen wel weten welke schulden er zijn en verder is het zo dat op grond van procedures er soms formele en juridische teksten gebruikt moeten worden.

 

De verkeersboete wordt vernieuwd

cjibHet CJIB introduceert een nieuw vormgegeven verkeersboete. De vernieuwde initiële Mulderbeschikking ziet er zowel qua vorm als qua inhoud anders uit dan de huidige. Zo verdwijnt de acceptgiro, staat alle informatie in begrijpelijk Nederlands op één kant en verwijst het CJIB duidelijk naar de mogelijkheden om online zelf zaken te regelen. De vernieuwde boete grondig getoetst op alle communicatie- en juridische richtlijnen. Het inningsproces is ongewijzigd. De betaaltermijn, het rekeningnummer of de manier waarop mensen bezwaar kunnen maken blijven hetzelfde.

   

Succesvolle controle

sleepEen grote controle op een parkeerplaats van winkelcentrum Hoge Vucht in Breda (waarbij werd samengewerkt tussen de politie, RDW, Belastingdienst en de gemeente Breda) leverde een flink geïncasseerd bedrag op. Aan belastingschulden werd ruim 38.000 euro ontvangen door de aanwezige belastingdeurwaarders. Vijf auto’s werden in beslag genomen en verder verbaliseerde de politie vanwege diverse overtredingen of gebreken.

   

Digitale betekening door deurwaarder in België

Deurwaarder1Gerechtsdeurwaarders in België kunnen dagvaardingen, vonnissen, bevelen tot betaling, etc. voortaan ook officieel bezorgen via e-mail. Door de e-betekening hoeft de deurwaarder dus niet altijd meer ter plaatse te gaan en ook voor de parketten en de griffies betekent dit een aanzienlijke werklasten vermindering. In Antwerpen gaat, net zoals in Luik, een proefproject digitale betekening van start. Als de nieuwe manier van werken aanslaat, volgt een nationale uitrol. De e-betekening vervangt de traditionele manier van betekening echter niet. De gerechtsdeurwaarder blijft de keuze tussen beide mogelijkheden behouden. Burgerlijke zaken gaan vaak over gevoelige materie en dan is het soms aangewezen dat de deurwaarder ter plaatse gaat om wat meer toelichting te geven. Bij strafzaken is dat anders: hier moet de deurwaarder ervoor zorgen dat iemand op een zo efficiënt mogelijke manier geïnformeerd wordt dat hij voor de rechtbank moet komen of dat er uitspraak werd gedaan.
De gerechtsdeurwaarders doen gemiddeld twee miljoen betekeningen per jaar. In het eerste jaar zou naar schatting 5 procent daarvan elektronisch kunnen verlopen, om het daarna stelselmatig verder op te bouwen. Met de creatie van het “digitaal betekeningsplatform” zal ook de communicatie tussen gerechtsdeurwaarders, griffie en parket volledig digitaal verlopen, wat tijd, middelen en energie bespaart. Ook de papierberg bij Justitie wordt een stuk kleiner.

   

Enschede in de schuldhulp

EnschedeDe gemeente Enschede meent een wapen te hebben gevonden om minvermogende stadsgenoten uit de schulden te houden/helpen. Het heet Wonen+. In een proef die in september begint neemt de Stadsbank de financiële regie over in dertig huishoudens in de wijk Pathmos. Bij Wonen+ komen de inkomsten op een rekening van de Stadsbank. De bank zorgt er voor dat de inwoner niet rood kan staan, betaalt huur, verzekeringen, (telecom)abonnementen, nota’s gas/ water/ elektra en ziektekostenverzekering. De bank regelt ook de huur- en zorgtoeslagen, belastingaangifte en noem maar op. Verder wordt zo de deurwaarder van de stoep gehouden. De bank zorgt dat de klant leefgeld krijgt en de rest gaat naar schuldaflossing. De kosten die de Stadsbank maakt zijn te halen uit kortingen die bedongen kunnen worden bij het afsluiten van collectieve regelingen.

   

Toeslagen blijft hoofdpijndossier Belastingdienst

blauwe brief 2Tussen 2006 en 2016 is er voor een bedrag van 20 miljard aan toeslagen ten onrechte uitgekeerd door de Belastingdienst. Zo’n  1,6 miljard daarvan is nog niet terug betaald. Het gaat o.a. over  huur- en kinderopvangtoeslag. Bulgaren bleken enkele jaren geleden op grote schaal te hebben gefraudeerd met zorg- en huurtoeslagen, dit zorgde mede voor het aftreden van de toenmalige staatssecretaris van Financiën Frans Weekers. Volgens een berekening van de Belastingdienst moet van de ten onrechte uitgekeerde bedragen 586 miljoen euro inmiddels als oninbaar worden gezien.  

   

Wijziging minimum loon

portemonneePer 01 juli 2017 vindt er weer een aanpassing plaats van de minimumlonen. Via deze publicatie in de Staatscourant kunt u lezen wat er gaat veranderen.
   

Pagina 10 van 59