Welkom bij Deurwaarders Collectief Nederland

Weer valse e-mails !

belastingdienstDe Belastingdienst  waarschuwt voor e-mails welke zogenaamd namens de Belastingdienst en Intrum Justitia worden toegezonden. De ontvangers wordt aangeraden deze e-mail niet te openen maar meteen weg te gooien en uiteraard niet te reageren op het betalingsverzoek.Over hoeveel van deze mailtjes er inmiddels zijn ontvangen door particulieren en bedrijven, is nog geen informatie voorhanden.

 

Veel meldingen bij Fraudehelpdesk

FraudehelpdeskIn drie jaar tijd heeft de Fraudehelpdesk 70.000 meldingen van oplichtingen of pogingen daartoe ontvangen. Van de melders raakten er drie duizend een totaalbedrag kwijt van 30 miljoen euro. Een veel voor komende vorm van fraude is voorschotfraude. De Fraudehelpdesk beantwoord vragen en adviseert slachtoffers over het nut van aangifte doen. Tijdens de eerstvolgende DCN-studie- en actualiteitendag wordt er vanuit de Fraudehelpdesk een presentatie gegeven.

   

Toename huisuitzettingen in Utrecht

HuisuitzettingVolgens woningcorporatie Bo-Ex is het aantal huurders dat in 2013 in de stad Utrecht uit de woning is gezet vijf keer hoger ten opzichte van 2012. Bij woningcorporatie Mitros is de omvang van de debiteurenportefeuille in een jaar tijd met een derde toegenomen. Ondanks het feit dat het percentage huisuitzettingen dus fors is gestegen, blijft het uiteindelijke aantal beperkt. In 2012 waren er 7 ontruimingen, in 2013 was dit opgelopen naar een totaal van 34. Van deze 34 waren er 9 bewoners uiteindelijk VOW (vertrokken onbekend waarheen). Wel is er in 79 gevallen niet overgegaan tot een ontruiming terwijl er hiertoe wel een vonnis was gewezen.

Lees meer: Toename huisuitzettingen in Utrecht

   

Actie tegen wanbetalers zorgpremie

SchippersMinister van Volksgezondheid Edith Schipper kondigt “een massale actie” aan tegen de wanbetalers die hun zorgpremie niet betalen. Op 1 februari jl. waren er 320 duizend wanbetalers geregistreerd, daaronder 119.774 personen die hun zorgpremie al 37 tot 56 maanden niet betaalden. Het College voor Zorgverzekeringen (CvZ) berekende dat het openstaande bedrag aan niet betaalde premies maandelijks toeneemt met een bedrag van twintig miljoen euro. Naast de aangekondigde inzet van deurwaarders gaat het CvZ  twee keer per jaar toetsen of er bij wanbetalers rechtstreeks beslag kan worden gelegd op het inkomen. De minister wil in ieder geval de harde kern van de betalers aanpakken. Over de werkwijze stuurt ze binnenkort een brief naar de Tweede Kamer. 

   

Onbekendheid over incassoregels

Rekeningchecker_220x170pxVolgens de Consumentenbond zijn veel mensen slecht of niet op de hoogte van de wettelijke regels inzake incasso’s. Dit bleek uit een enquête. Zo’n 67 procent van de ondervraagden wist niet dat bij incasso’s voor een gering bedrag (tot 250 euro) de incassokosten maximaal 40 euro mogen bedragen. Ruim 50 procent is er niet van op de hoogte dat bedrijven pas kosten in rekening mogen brengen nadat een aanmaning is toegezonden met een betaaltermijn van 14 dagen.

Lees meer: Onbekendheid over incassoregels

   

Ook gemeenten hebben forse schulden

Schulden2De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft uit een vergelijking van de gemeentelijke jaarcijfers vastgesteld dat maar 48 gemeenten in ons land schuldenvrij zijn. De gemeente Hengelo heeft de dubieuze eer de lijst van de gemeenten met de grootste schuld aan te voeren, per inwoners heeft deze gemeente een schuld van 8.571 euro. Een “goede tweede” is Spijkenisse met een schuld van 6.329 euro per inwoner. Dat het ook helemaal anders kan bewijst de gemeente Giessenlanden. Daar heeft men per inwoner een bedrag van 5.423 euro als reserve.

Lees meer: Ook gemeenten hebben forse schulden

   

Aanmaning via facebook

facebookDe Belastingdienst bij onze zuiderburen probeert wanbetalers via sms, mail maar nu ook via sociale media zoals facebook te bereiken en te bewegen alsnog hun belastingschulden te gaan betalen. Telefonisch invorderen was al een succes, dat leverde in anderhalve maand tijd een bedrag van 11,3 miljoen euro aan achterstallige btw-inkomsten op. Tijdens het telefoongesprek werd erop gewezen dat bij het uitblijven van de betaling er een deurwaarder een bezoek zou komen en dat hieraan extra en hoge kosten verbonden waren. Voor veel mensen voldoende aanleiding om te gaan betalen, schuldenaren die niet telefonisch bereikbaar zijn probeert men dus nu o.a. via facebook te benaderen.

   

Pagina 89 van 91