Welkom bij Deurwaarders Collectief Nederland

Geen beslag op studiefinanciering

DUODe Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) heeft met de Nationale ombudsman afgesproken dat er namens de DUO geen beslag meer wordt gelegd op de studiefinanciering welke studenten ontvangen. Dit werd indirect door een deurwaarder gelegd via een derdenbeslag op een banktegoed. Het saldo op de bankrekening bestond zo goed als uitsluitend uit het bedrag van de studiefinanciering en twee studenten klaagden met succes bij de ombudsman over deze beslaglegging. De DUO heeft de werkwijze inmiddels aangepast.

 

Steeds meer wanbetalers premie zorgverzekering

zorgkostenCritici waarschuwden al ruim voordat het nieuwe zorgstelsel in werking trad voor de negatieve gevolgen: het stelsel zou te duur worden en er  zouden al snel veel mensen zijn die de premie niet of nauwelijks meer konden betalen. Deze waarschuwing was mede gebaseerd op de ervaringen in landen waar een vergelijkbaar systeem was ingevoerd. Deze negatieve voorspellingen zijn inmiddels uitgekomen, ruim 120.000 mensen betalen de zorgpremie af en toe of in het geheel niet. Inmiddels staat er een bedrag open van bijna een miljard aan premieschuld, dit loopt maandelijks verder op met zo’n 20 miljoen.

Lees meer: Steeds meer wanbetalers premie zorgverzekering

   

Gevaarlijke klant!

politieAgenten die in Bussum een deurwaarder assisteerden tijdens het uitvoeren van zijn werkzaamheden, troffen enkele opmerkelijk zaken aan. Zo werden in de woning van de 58-jarige man enkele vuurwapens aangetroffen, opgezette beschermde vogels en voorwerpen welke waren gemaakt van ivoor. De agenten hebben de wapens en overige verboden spullen meteen meegenomen, zo ook de bewoner. Aanleiding voor dit laatste was mede het agressieve gedrag van de man richting de deurwaarder.

   

Weekers vertrekt !

weekersStaatssecretaris Weekers van Financiën heeft zijn laatste debet in de Tweede Kamer over chaos bij zijn Belastingdienst als bewindsman niet overleefd. Na een urenlange martelgang hield hij de eer aan zichzelf en voorkwam zo een motie van wantrouwen, welke breed zou zijn gesteund. Ondanks zijn toezegging dat op vele punten er verbeteringen zouden komen bij de Belastingdienst, was dit niet genoeg om zijn positie te redden. Rest hem nog slechts vandaag een rit naar de  Koning om zijn ontslag in te dienen.

   

Spaarpotje kinderen gebruikt voor betaling schulden

muntgeldVolgens  de krant Metro kijken ouders, om schulden te kunnen betalen, steeds vaker in de spaarpot van de kinderen. Vaak is en wordt de spaarpot gevuld door de ouders, deze menen dan ook in tijden van financiële nood hierop aanspraak te kunnen maken. Een rechtbank oordeelde onlangs echter anders en gaf aan dat het gespaarde geld een gift was welke aan het kind toebehoorde. Belasting- en gerechtsdeurwaarders merken al jaren dat ook andere, voor kinderen bestemde middelen, gebruikt worden voor het betalen van schulden. Zo is algemeen bekend dat de Kinderbijslag regelmatig een laatste redmiddel is om schulden te betalen en incasseerders tevreden te stellen.

   

Parkeergeldenrecord

parkeren2Wie in Amsterdam zijn of haar auto wil parkeren, moet er duur aan. Dat is algemeen bekend. Dit gegeven samen met verscherpte controles, hebben er in 2013 toe geleid dat parkeerders 166 miljoen euro hebben betaald, een absoluut record en 9 miljoen meer ten opzichte van 2012. Er zijn vorig jaar 25 miljoen controles uitgevoerd, de pakkans is dus ruim aanwezig.  Parkeerders die menen de dans te kunnen ontspringen komen vaak bedrogen uit. Met o.a. het gebruik van scanauto’s van Cition wordt gecontroleerd en via een landelijke database kunnen de controleurs zien of er parkeergeld is betaald. Het gebruik van scanauto’s staat nog wel eens ter discussie. Met name het mogelijk oneigenlijk gebruik van de verkregen gegevens roept weerstand op.

   

Schulden remmen uitgaven consumenten

limo1Door dalende inkomsten als gevolg van de bezuinigingen door de overheid en verlaging van de pensioenen, is het reëel inkomen van veel consumenten afgenomen. Verder zijn de vaste lasten sinds 2008 met 12 procent gestegen. Dit gegeven in combinatie met de particuliere schuldenlast  zorgt voor een rem op het doen van bepaalde uitgaven. Er wordt met name bespaard op kleding, elektronica en spullen voor het huis zoals meubels. Daar waar mensen nog wel financiële ruimte hebben, wordt deze nu gebruikt om schulden eerst af te lossen. Analisten van de ABN Amro verwachten dat de consumptieve uitgaven pas in 2015 weer zullen gaan toenemen.

Lees meer: Schulden remmen uitgaven consumenten

   

Pagina 85 van 86