Welkom bij Deurwaarders Collectief Nederland

Naheffing motorrijtuigenbelasting ondanks beslag

NaheffingsaanslagHet Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft in hoger beroep geoordeeld dat een man ook na de in beslagname van zijn auto door een belastingdeurwaarder, houder van het voertuig is gebleven.

Betrokkene betaalde geen belasting voor zijn auto vanwege het gelegde beslag, de inspecteur legde hem vervolgens naheffingsaanslagen op, het Gerechtshof heeft de inspecteur in het gelijk gesteld.

 

Toename loonbeslag bij jongeren

GGNVolgens creditmanagementorganisatie GGN blijkt uit haar jaarlijkse onderzoek “Zo betaalt Nederland 2014 dat het aantal loon- en bankbeslagen bij jongeren in 2013 is gestegen van 11% naar 16%. Het aantal huishoudens dat rood staat is gestegen van 42% naar 46%, slechts 47% van de huishoudens zegt goed rond te kunnen komen. Het betaalgedrag van Nederlanders is niet verbeterd, 36% geeft aan hun rekeningen wel eens te laat te betalen. Geldgebrek ligt in de helft van de gevallen daarvan aan ten grondslag, gemakzucht is ook een oorzaak. Facturen van zorgverzekeraars en zorgverleners staan bovenaan de lijst van rekeningen welke te laat worden betaald.In het rapport staat o.a. ook een interview met Nadja Jungmann, lector rechten, schulden en incasso bij de Hoge School in Utrecht. Als spreker heeft mevrouw Jungmann diverse keren een bijdrage geleverd aan DCN- studie- en themadagen.

   

Spookburgers

BurgerzakenEr staan op dit moment ruim 400.000 mensen geregistreerd als spookburger, in de meeste gevallen zijn dit personen die zich bewust trachten te onttrekken aan de verplichtingen van de samenleving. Ook hebben deze mensen vaak grote schulden en proberen deurwaarders te ontwijken door geen of een verkeerde registratie in de gemeentelijke basisadministratie. In een enkel geval zal het gebeuren dat mensen helaas door een vergissing op een niet juiste wijze zijn geregistreerd of worden uitgeschreven. Kennelijk is dit (ook) gebeurd in de gemeente Rotterdam, aanleiding voor de gemeentelijke ombudsman om zich hierover uit te laten.

Lees meer: Spookburgers

   

Online rechtspraak

GerechtsgebouwMet ingang van 3 juni kan iedereen via zijn of haar eigen computer een rechtszaak starten. Met de introductie van de eKantonrechter kan er veel tijd worden bespaard zo is de verwachting. De aan deze procedure gekoppelde behandeling zorgt voor een uitspraak binnen acht weken. De online rechtspraak is mogelijk voor eenvoudige geschillen en beide partijen moeten het eens zijn over deze wijze van procederen. Via rechtspraak.nl kan de eisende partij een zogeheten civiele procedure opstarten vanachter de pc, juridische kennis is daarbij niet vereist. Zodra de tegenpartij het standpunt heeft  aangegeven, wordt er een beveiligd digitaal dossier ingeruimd. Beide partijen en de Kantonrechter kunnen hierop inloggen. Binnen een paar weken volgt er één zitting waarop meteen wordt gevonnist. Zes eRechters gaan heel Nederland bedienen, voor de eenmalige zitting moeten de partijen echter wel naar Den Bosch of Rotterdam komen.

   

Nieuwe Nationale ombudsman

guido-van-woerkomGuido van Woerkom, sinds augustus 1999 directeur van de ANWB, is door de Kamercommissie voor Binnenlandse Zaken voorgedragen als opvolger voor de in december 2013 naar de Europese Rekenkamer vertrokken Alex Brenninkmeijer. De Tweede Kamer vergadert op dinsdag 03 juni over de voordracht. Als de Kamer akkoord gaat, zal van Woerkom waarschijnlijk in het najaar worden beëdigd. Tot die tijd worden zaken aangaande de Nationale ombudsman behandeld door dhr. Frank van Dooren, substituut Nationale Ombudsman. Zowel Alex Brenninkmeijer als de substituut Nationale ombudsman Frank van Dooren en Addie Stehouwer zijn al eens gastspreker geweest tijdens een DCN studie- en actualiteitendag. Een uitnodiging als spreker gericht aan dhr. van Woerkom  zal dan ook een kwestie van tijd zijn.

   

Meer bijstandsgerechtigden

CBSDe aantrekkende economie, waarvan melding wordt gemaakt, is niet merkbaar in het aantal bijstandsuitkeringen. In het eerste kwartaal van dit jaar nam het aantal mensen met een bijstandsuitkering toe met 13.000 naar een totaal van 426.000. Dit blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)  Een dergelijk groot aantal mensen met een bijstandsuitkering is sinds eind jaren 90 niet meer gemeten. Wel is er een geringe daling van het aantal WW-uitkeringen en een lichte toename van het aantal vacatures geregistreerd.Mensen met een bijstandsuitkering kunnen vaak met goed gevolg een beroep doen op kwijtschelding van gemeentelijke belastingen.

   

Beschermingsbewind explosief gestegen

kantonrechterIn het verleden was bewindvoering er voornamelijk voor mensen met een geestelijke of lichamelijk beperking. Tegenwoordig worden mensen met grote financiële problemen ook steeds vaker onder toezicht gesteld van een bewindvoerder. Door een verruiming in de wet per 01 januari 2014, welke het mogelijk maakt makkelijker een bewindvoerder aan te stellen, is het aantal mensen met een financieel bewindvoerder explosief gestegen. In 2013 klopten 5700 huishoudens aan bij de vereniging voor schuldhulpverlening (NVVK) kantonrechters zagen 315.000 familierechtelijke zaken voorbijkomen waarvan het leeuwendeel beschermingsbewindzaken betrof.

Lees meer: Beschermingsbewind explosief gestegen

   

Pagina 82 van 91