Welkom bij Deurwaarders Collectief Nederland

Overleden

Op de leeftijd van slechts 59 jaar is afgelopen donderdag 30 januari dhr. J.A.A. (Hans) Herings overleden. Dhr. Herings was vice-voorzitter van de Vereniging van Hogere ambtenaren bij het Ministerie van Financiën (VMHF) en had tevens regelmatig contacten met belastingdeurwaarders van de Belastingdienst over de werkomstandigheden en arbeidsvoorwaarden.De uitvaart van dhr. Herings heeft op donderdag 6 februari in Molenhoek plaatsgevonden.

 

Geen beslag op studiefinanciering

DUODe Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) heeft met de Nationale ombudsman afgesproken dat er namens de DUO geen beslag meer wordt gelegd op de studiefinanciering welke studenten ontvangen. Dit werd indirect door een deurwaarder gelegd via een derdenbeslag op een banktegoed. Het saldo op de bankrekening bestond zo goed als uitsluitend uit het bedrag van de studiefinanciering en twee studenten klaagden met succes bij de ombudsman over deze beslaglegging. De DUO heeft de werkwijze inmiddels aangepast.

   

Steeds meer wanbetalers premie zorgverzekering

zorgkostenCritici waarschuwden al ruim voordat het nieuwe zorgstelsel in werking trad voor de negatieve gevolgen: het stelsel zou te duur worden en er  zouden al snel veel mensen zijn die de premie niet of nauwelijks meer konden betalen. Deze waarschuwing was mede gebaseerd op de ervaringen in landen waar een vergelijkbaar systeem was ingevoerd. Deze negatieve voorspellingen zijn inmiddels uitgekomen, ruim 120.000 mensen betalen de zorgpremie af en toe of in het geheel niet. Inmiddels staat er een bedrag open van bijna een miljard aan premieschuld, dit loopt maandelijks verder op met zo’n 20 miljoen.

Lees meer: Steeds meer wanbetalers premie zorgverzekering

   

Gevaarlijke klant!

politieAgenten die in Bussum een deurwaarder assisteerden tijdens het uitvoeren van zijn werkzaamheden, troffen enkele opmerkelijk zaken aan. Zo werden in de woning van de 58-jarige man enkele vuurwapens aangetroffen, opgezette beschermde vogels en voorwerpen welke waren gemaakt van ivoor. De agenten hebben de wapens en overige verboden spullen meteen meegenomen, zo ook de bewoner. Aanleiding voor dit laatste was mede het agressieve gedrag van de man richting de deurwaarder.

   

Weekers vertrekt !

weekersStaatssecretaris Weekers van Financiën heeft zijn laatste debet in de Tweede Kamer over chaos bij zijn Belastingdienst als bewindsman niet overleefd. Na een urenlange martelgang hield hij de eer aan zichzelf en voorkwam zo een motie van wantrouwen, welke breed zou zijn gesteund. Ondanks zijn toezegging dat op vele punten er verbeteringen zouden komen bij de Belastingdienst, was dit niet genoeg om zijn positie te redden. Rest hem nog slechts vandaag een rit naar de  Koning om zijn ontslag in te dienen.

   

Spaarpotje kinderen gebruikt voor betaling schulden

muntgeldVolgens  de krant Metro kijken ouders, om schulden te kunnen betalen, steeds vaker in de spaarpot van de kinderen. Vaak is en wordt de spaarpot gevuld door de ouders, deze menen dan ook in tijden van financiële nood hierop aanspraak te kunnen maken. Een rechtbank oordeelde onlangs echter anders en gaf aan dat het gespaarde geld een gift was welke aan het kind toebehoorde. Belasting- en gerechtsdeurwaarders merken al jaren dat ook andere, voor kinderen bestemde middelen, gebruikt worden voor het betalen van schulden. Zo is algemeen bekend dat de Kinderbijslag regelmatig een laatste redmiddel is om schulden te betalen en incasseerders tevreden te stellen.

   

Parkeergeldenrecord

parkeren2Wie in Amsterdam zijn of haar auto wil parkeren, moet er duur aan. Dat is algemeen bekend. Dit gegeven samen met verscherpte controles, hebben er in 2013 toe geleid dat parkeerders 166 miljoen euro hebben betaald, een absoluut record en 9 miljoen meer ten opzichte van 2012. Er zijn vorig jaar 25 miljoen controles uitgevoerd, de pakkans is dus ruim aanwezig.  Parkeerders die menen de dans te kunnen ontspringen komen vaak bedrogen uit. Met o.a. het gebruik van scanauto’s van Cition wordt gecontroleerd en via een landelijke database kunnen de controleurs zien of er parkeergeld is betaald. Het gebruik van scanauto’s staat nog wel eens ter discussie. Met name het mogelijk oneigenlijk gebruik van de verkregen gegevens roept weerstand op.

   

Pagina 82 van 83