Welkom bij Deurwaarders Collectief Nederland

Startpunt Geldzaken

bodem_in_zichtNaar verwachting wordt in het najaar Startpunt Geldzaken actief, een samenwerkingsverband tussen het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (NIBUD), vereniging Eigen Huis, beleggersvereniging VEB en de stichting Financial Planning Standards Board Nederland. Met dit initiatief willen genoemde organisaties consumenten beter helpen met hun geldzaken zoals budgettering en besparing, huis en hypotheek, sparen/beleggen en pensioen/financiële planning.

Op woensdag 25 juni worden de plannen nader bekend gemaakt.
 

Deurwaarder geen boeman bij huisuitzetting

huisuitzetting-02Uit een onderzoek van het UMC St. Radboud Nijmegen en het lectoraat Innovatieve Maatschappelijke Dienstverlening van de Hogeschool Utrecht (HU),uitgevoerd in opdracht van Aedes (de landelijke koepel van woningcorporaties) blijkt dat huurders bij wie dakloosheid dreigt, deze over het algemeen tevreden zijn over de behandeling door deurwaarders. Uit het onderzoek kan ook worden opgemaakt, dat  huurders waar een huisuitzetting aanstaande is, veelal de post niet meer openen onder druk van de oplopende problemen en schulden. Men onderneemt ook pas actie als het (bijna) te laat is.

Een snellere signalering van een (oplopende) betalingsachterstand in combinatie met schuldpreventie kan een hoop problemen voorkomen. De impact op de gezondheid en welzijn van mensen is bij een huisuitzetting groot, vaak is er sprake van angst, spanning, stress, boosheid, schaamte, wanhoop en paniek.

Het complete onderzoek is verwoord is het rapport Huurders over een dreigende huisuitzetting.

   

DCN doceert medewerkers Belastingdienst

DSCI0304Op uitnodiging van de AbvaKabo werd op 18 juni 2014 door de DCN medewerking verleend aan de ééndaagse workshop “Financiële problemen medewerkers Belastingdienst”. Aan vakbondsconsulenten van de AbvaKabo FNV, welke werkzaam zijn bij de Belastingdienst/Douane, werd o.a. uitleg gegeven over de invorderingsmaatregelen welke een gerechts- en belastingdeurwaarder kunnen treffen en ook hoe b.v. kwijtschelding van gemeentelijke belasting kan worden aangevraagd. Tevens werd een uiteenzetting gegeven over het berekenen van de beslagvrije voet.

Namens de DCN werkten H. Karelsen en G. Groen (foto) mee aan deze workshop welke gelet op de reacties als zeer interessant en leerzaam werd ervaren.

   

Van Woerkom geen Nationale ombudsman !

einde_GuidoIn verband met alle commotie welke is ontstaan rondom en na zijn benoeming als Nationale ombudsman, heeft Guido van Woerkom toch besloten af te zien van zijn benoeming. Hij heeft dit dinsdag in een brief aan Tweede Kamervoorzitter van Miltenburg laten weten. Van Woerkom zou op 1 november 2014 Alex Brenninkmeijer, die naar de Europese Rekenkamer  is vertrokken, gaan opvolgen. Zijn finishvlag is dus al gevallen voordat hij is vertrokken. De Kamer moet nu op zoek naar een nieuwe kandidaat, het instituut wordt voorlopig geleid door substituut ombudsman Frank van Dooren.

   

Toename Nederlanders met grote schulden

schulden01Uit de Schuldenmonitor 2013 van de Raad voor de Rechtsbijstand kan worden opgemaakt, dat het aantal mensen met grote schulden in 2013 met 5000 is toegenomen naar een totaal van 89.000. De gemiddelde hoogte van de schuld was in 2011 ongeveer 32.000 euro, vorig jaar was dat inmiddels opgelopen naar een bedrag van 38.000 euro. Uit de schuldenmonitor blijkt ook dat steeds meer mensen afhaken bij de gemeentelijke schuldhulpverlening, de oorzaak daarvan wordt onderzocht door de Hoge School Utrecht.  

   

Naast wanbetalers ook weigeraars zorgverzekeringen

zorgverzekeringHet aantal wanbetalers inzake het niet betalen van de premie voor een zorgverzekering, bedraagt inmiddels ruim 200.000  Minder bekend is dat er ook een toename is in het aantal mensen dat op grond van gemoedsbezwaren een zorgverzekering weigert. Mensen van 18 jaar en ouder die vanuit hun geloofsovertuiging tegen iedere vorm van verzekeren zijn, kunnen ontheffing aanvragen bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB) voor het betalen van de premie voor een zorgverzekering. Eind 2013 stonden 12.500 mensen als weigeraars geregistreerd.

Om te voorkomen dat men zich kan onttrekken aan het solidariteitsprincipe, wordt via een verhoogde belastingheffing geld ingehouden op het inkomen. Deze gelden worden vervolgens aangewend op het moment dat de gemoedsbezwaarde zorgkosten moet betalen. Ook worden er vanuit deze reserves uitkeringen gedaan ter vervanging van een AOW-uitkering.

   

Frisse wind door Amsterdamse belastingen

Hondenbelasting_AmsterdamHondenbezitters kunnen in Amsterdam de vlag gaan uithangen. Uit het nieuwe coalitieakkoord valt op te maken dat o.a. de honden- en reclamebelasting verdwijnen. Heffingen die vaak meer kosten dan ze opbrengen. Autobezitters zijn vervolgens weer wel de klos, parkeervergunningen gaan met ongeveer 25 procent in prijs omhoog. In het Amsterdamse woud van subsidies wordt ook flink gesnoeid, een besparing van 60 miljoen zou haalbaar moeten zijn. Met name de hondenbelasting is bij meerdere gemeenten een onderwerp van discussie. Op het niet doen van aangifte van hondenbezit staat geen sanctie, het laten uit voeren van controles is een tijdrovende en kostbare zaak. Amsterdam zou wel eens een voorbeeld kunnen worden voor gemeenten welke al langer met het idee leven om ook de hondenbelasting te laten verdwijnen. 

   

Pagina 81 van 91