Welkom bij Deurwaarders Collectief Nederland

Toeslagenschulden oninbaar

belastingdienst (2)De openstaande schuld van grootschalige fraude met toeslagen voor een bedrag van 140 miljoen euro, blijkt niet alleen verminderd door het incasseren hiervan. Het in te vorderen bedrag is inmiddels afgenomen met een bedrag van 80 miljoen euro, echter hieronder valt een bedrag van 45 miljoen dat als oninbaar is afgeboekt.  Verjaring door vertraging van procedures in het buitenland, wordt door de Belastingdienst aangegeven als reden van de afboeking. Voor de fraudeurs, waaronder Bulgaren, wordt het dus wel leuker gemaakt.

 

Nieuwe beslagvrije voet

Koffiemok schuldenOp z’n vroegst wordt de nieuwe beslagvrije voet op 01 januari 2019 actueel.  Van meerdere kanten is overigens vernomen dat deze datum te optimistisch is.

Doelgroepen worden uitgenodigd te reageren op het ontwerpbesluit en dit kan worden gedaan tot 18 januari 2018.
   

Vragen van het lid Jasper van Dijk

geldautomaat 2Vragen van het lid Jasper van Dijk (SP) aan de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de Minister van Veiligheid en Justitie over de rechterlijke uitspraak dat een schuldeiser een rekening niet volledig mag plukken. Antwoord van Staatssecretaris Van Ark (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) mede namens mede namens de Minister voor Rechtsbescherming.

Lees hier de vragen en antwoorden.
   

Aanmaning wel of niet ontvangen!

aanmaning 2Een belastingschuldige verklaart dat hij een aanmaning in verband met verschuldigde belastingen niet heeft ontvangen. Het betekenen van een dwangbevel met de hieraan verbonden kosten is dan ook onterecht, zo stelt hij. De invorderingsambtenaar kan niet aannemelijk maken dat de aanmaning wel bij genoemde belastingschuldige is gearriveerd. Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden doet uitspraak.

   

Fictief beslag op een auto? Niet doen !!

beslag auto (3)Postdwangbevelen, raambeslagen en nu “het idee om van achter een bureau auto’s in beslag te nemen”. Het eerste is er gekomen, het tweede moet je niet willen en het laatste wordt overwogen door een grote gemeente in ons land. Een auto op deze wijze in beslag nemen, heeft geen enkele juridische basis. Het toegezonden zogenaamde proces verbaal van beslag kan hooguit worden gezien als een drukmiddel om de, in dit geval belastingschuldige, te bewegen over te gaan tot het doen van een betaling. Reageert laatstgenoemde niet, dan rest verder niets dan alsnog over te gaan tot de juiste werkwijze, de deurwaarder verzoeken beslag te leggen en het proces verbaal hiervan te betekenen. Kortom, “beslag” van achter een bureau:  niet doen!!

   

Huisdieren in beslag nemen? Geen goed idee !

Drib 6In een artikel “In Nederland mag de deurwaarder nog steeds je hond veilen, en dat is bizar” wordt tijdens een gesprek met een deurwaarder gesproken over het leggen van beslagen waaronder beslagen op huisdieren. De geïnterviewde deurwaarder geeft aan dat er regelmatig huisdieren executoriaal worden verkocht. Los van het feit dat dit naar onze mening zeer weinig tot niet voorkomt, moet een deurwaarder niet beginnen aan het leggen van een beslag op huisdieren. En daarbij bedoelen we dieren die onderdeel uitmaken van het gezin, de huiskat of hond dus. Bij hondenfokkers ligt dit vanzelfsprekend anders, zo ook bij vee zoals koeien, varkens enz.

Na het leggen van een beslag  op dieren is de deurwaarder (mede) verantwoordelijk voor de verzorging. De emoties welke kunnen ontstaan bij het leggen van beslag op huisdieren kunnen eenvoudig omslaan in agressie. Nu is agressie niet de reden om van dit beslag af te zien, sociaal verantwoord incasseren met een menselijk maat wel. En dat dergelijke handelingen de beroepsgroep ook geen goed doen en onnodig in een kwaad daglicht zetten, is een vaststaand gegeven.

   

Rechtbank: verzoek tot ontruiming afgewezen

rechtbankEen woningstichting schakelt een deurwaarderskantoor in en wil in verband met een huurschuld over gaan tot ontruiming, de bewindvoerder en schuldhulp komen in actie. De Rechtbank Den Haag  is van mening dat, om tot een fatsoenlijke schuldhulpverlening te komen, een stabiele woonsituatie nodig is. En komt tot de volgende uitspraak.

   

Pagina 9 van 69