Welkom bij Deurwaarders Collectief Nederland

Vragen en antwoorden over prepaid energie

spaarpot 1De kleinschalige vrijwillige pilot van prepaid betalen bij het gebruik van energie is o.a. bedoeld om kleinverbruikers meer bewust te maken van hun energieverbruik, extra hulp te bieden om schulden en/of het bezoek van een deurwaarder dan wel het afsluiten van energie te voorkomen.

Het Nibud ziet de pilot als een positieve ontwikkeling, de NVVK is benieuwd of deze dienst  als preventiemiddel kan dienen voor het ontstaan van problematische schuldsituaties. Kamerleden van Dijk en Beckerman stellen vragen, mede namens de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid geeft Minister Wiebes (Economische Zaken en Klimaat) antwoord.

 

Schuldenbeleid

Koffiemok schuldenIn een brief richt staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid mevrouw T. van Ark zich tot de voorzitter van de Tweede Kamer. In deze brief gaat zij o.a. in op de handel in betaalgegevens, privacy-schending  en het onderzoek effecten bijzondere incassobevoegdheden.

   

Betekening aan een briefadres: wel of geen wettelijke basis

brievenbus volHet komt regelmatig voor dat een persoon geen vaste woon- of verblijfplaats heeft, maar een briefadres opgeeft als contactpunt. Het is en blijft daarbij onduidelijk welke status een betekening heeft indien deze wordt gedaan aan dit adres. Twee uitspraken, zie hier en hier, gaven aan dat een betekening op deze wijze rechtsgeldig was geweest, een  andere uitspraak, zie hier, geeft echter een tegenovergestelde mening aan. Over een betekening aan het adres waarbij staat vermeld dat het “adres in onderzoek staat” deed het Gerechtshof Amsterdam een uitspraak. De deurwaarder zal in ieder geval het maximale moeten doen om te bewerkstelligen dat het stuk bij de betrokkene onder ogen komt. Daarbij is het ook een bekend gegeven dat het aannemen van een briefadres of een adres dat in onderzoek is, vaak voorkomt bij personen met schulden die een confrontatie met een deurwaarder willen voorkomen.

   

Deurwaardersmappen

deurwaardersmap2Vanaf nu is via DCN uw deurwaardersmap verkrijgbaar voor € 84,95 (inclusief verzendkosten).

Hier vindt u meer informatie.
   

Geen agressie volgens het Hof

uitspraak rechtbankHet gerechtshof in ’s-Hertogenbosch heeft een 48-jarige vrouw uit Hardinxveld vrijgesproken van geweld tegen een deurwaarder. De politierechter oordeelde eerst anders en veroordeelde de vrouw tot een boete van € 500,-- wegens mishandeling. Het Hof interpreteerde de getoonde beelden van het incident op een andere wijze en sprak de vrouw vrij. Ze werd overigens in een andere zaak wegens smaad tegen een advocaat wel veroordeeld.

   

Geen opdracht = geen geld

contractDe Kamer voor gerechtsdeurwaarders stelde een klager in het gelijk in een zaak tegen twee deurwaarders. Klager stelde dat hij slechts informatie had ingewonnen over een te volgen procedure, de deurwaarders stelden dat hij een incasso-opdracht had gegeven. De Kamer oordeelde.

   

Boete voor incassobureau

logo-acm-nlDe Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft een boete opgelegd aan incassobureau Credit Invest, beter bekend onder de naam De Nederlandse Incassocentrale, en zijn leidinggevende. De ACM heeft dit bedrijf een boete opgelegd van in totaal 415.000 euro voor het onder druk zetten van consumenten om ongeldige rekeningen te betalen. Daarnaast heeft de ACM een toezegging geaccepteerd van incassobureau Intrum Justitia. Het bedrijf zegt toe dat het een consumentgerichte werkwijze zal hanteren.

Lees meer: Boete voor incassobureau

   

Pagina 9 van 73