Welkom bij Deurwaarders Collectief Nederland

Vrouwenopvang voldoet niet, schulden lopen op

OmbudsmanIn een door hem uitgebracht rapport heeft de Nationale ombudsman Reinier van Zutphen in kaart gebracht tegen welke (financiële) knelpunten vrouwen aanlopen bij de instroom, tijdens het verblijf en bij de uitstroom uit een vrouwenopvanglocatie. Hun schulden nemen tijdens de opvang vaak verder toe en de hulpverlening aan de kinderen duurt lang. Uit een onderzoek van platvorm voor onderzoeksjournalistiek Investico en Nieuwsuur blijkt dat bij een groot aantal van de mensen met een schuld de rente en bijkomende kosten regelmatig hoger zijn dan de maandelijkse aflossing. Verder belanden bij veel van deze mensen de openstaande schulden vaak bij  “schuldkopers”, personen of bedrijven die schulden opkopen bij b.v. postorderbedrijven en telecomaanbieders en deze bedragen vervolgens gaan incasseren. Het belang van de schuldenaar verdwijnt daarbij uit beeld, het belang van de incasserende partij staat duidelijk voorop. Door de nog steeds uitdijende schuldenproblematiek zal het voorkomen van schulden en het beter omgaan met de eigen financiële middelen nog meer aandacht moeten krijgen. Consuminderen kan hieraan ook een bijdrage leveren, budgetteren zorgt voor een goed beeld op de eigen inkomsten en uitgaven.   

 

Noordelijk belastingkantoor een feit

Noordelijk belastingkantoorHet enige tijd geleden aangekondigde Noordelijk Belastingkantoor is met de ondertekening van de gemeenschappelijke regeling op 03 juli 2017 gerealiseerd. De gemeente Groningen gaat daarmee voor het heffen en innen van de belastingen samenwerken met de waterschappen Noorderzijlvest, Hunze en Aa en Wetterskip Fryslân. Inwoners van deze gemeente ontvangen daardoor vanaf januari 2018 een gecombineerde aanslag voor gemeentelijke  en waterschapsbelastingen. Met deze samenwerking is er een besparing van 1,7 miljoen haalbaar. Zo is de verwachting. De Voedselbank stad Groningen laat ook van zich horen. Men adviseert het bedrijfsleven om niet langer zaken op afbetaling te verkopen, de wachttijd bij de Kredietbank moet flink worden verkort. Dit in combinatie met andere voorstellen moet de schuldenproblematiek terugdringen, invorderingskosten en het bezoek van deurwaarders voorkomen.

   

Boete en berisping voor deurwaarders

rechtspraak1Een gerechtsdeurwaarder heeft tweemaal beslag gelegd zonder dat een vonnis was betekend. De hieraan verbonden kosten waren wel in rekening gebracht. Een tegen de deurwaarder  hierover ingediende klacht, werd door de Kamer voor gerechtsdeurwaarders gehonoreerd, de gerechtsdeurwaarder kreeg een boete van € 500,00 opgelegd. Een gerechtsdeurwaarder die had meegewerkt aan het TV-programma “De Deurwaarder” kreeg wegens onzorgvuldig handelen in een uitspraak van de Kamer van gerechtsdeurwaarders de maatregel van berisping opgelegd. Volgens de Kamer had de deurwaarder door zijn handelen zijn geheimhoudingsplicht en de privacy van de klaagster geschonden.

   

Wijziging Leidraad Invordering

leidraadMet ingang van 01 juli 2017 is de Leidraad Invordering in verband met een aantal benodigde technische en redactionele aanpassingen gewijzigd. Lees hier de wijzigingen.

   

Schuldhulptelefoon

 schuldhulptelefoonMogelijk komt er een landelijk noodhulpnummer voor mensen met schulden, zoals 112 bij incidenten, de crisislijn 113 voor mensen met suïcidale neigingen of 144 voor Red een dier. Staatssecretaris Klijnsma gaat volgende week hierover in gesprek met de gemeenten. Het idee voor een schuldhulplijn komt bij de SP vandaan, volgens de staatssecretaris is het aan gemeenten om te beslissen wat ze ermee gaan doen. De schuldhulplijn zou preventief kunnen werken en mede kunnen voorkomen dat mensen in steeds groter wordende financiële problemen komen.  

   

Boete voor wanbetalers oneerlijk

geld 1GroenLinks vindt dat de boete die wanbetalers krijgen opgelegd bij het niet betalen van hun zorgpremie, moet worden afgeschaft. Mensen die hun zorgpremie, ondanks een aanbod voor een betalingsregeling, langer dan 6 maanden niet hebben betaald, worden door hun zorgverzekeraar aangemeld bij het Zorginstituut Nederland. De verschuldigde premie wordt vervolgens, met een verhoging, via de werkgever of uitkeringsinstantie ingehouden op het inkomen. De verhoging/boete wordt gebruikt om de door de wanbetaler veroorzaakte extra kosten mee te betalen. Zorgverzekeraar CZ loopt voorop bij het sociaal incasseren van de premie van de verzekerden. Men benadert actief mensen met een betalingsachterstand, werkt uitsluitend samen met gerechtsdeurwaarders die zijn aangesloten bij het Garantiefonds Gerechtsdeurwaarders en probeert zo op vele manieren kosten voor verzekerden te voorkomen. Tijdens de DCN studie- en actualiteitendag 2017 op woensdag 04 oktober wordt door CZ een presentatie gegeven over hun werkwijze en de daardoor geboekte resultaten.  

   

Vakantiegeld gebruikt voor veel doeleinden

nibudSparen, deurwaarders en schuldeisers betalen, beleggen maar uiteraard ook van op vakantie gaan. Het vakantiegeld wordt voor veel zaken gebruikt, zo blijkt uit de Nibud-vakantiegeld-enquête. Verder valt uit de enquête op te maken dat mensen het vakantiegeld bewuster besteden wanneer ze het één keer per jaar in één keer uitbetaald krijgen en niet maandelijks in delen ontvangen.

   

Pagina 9 van 59