Welkom bij Deurwaarders Collectief Nederland

75 miljoen extra voor inning belastinggelden

Belastingdienst_vierkantOm de continuïteit van de belastinginning te garanderen, krijgt de Belastingdienst er in 2018 een bedrag bij van 75 miljoen euro. De verouderde computersystemen en het vertrek van veel personeel (waaronder deurwaarders) dat gebruik maakte van de inmiddels omstreden vertrekregeling, maakt deze extra investering noodzakelijk. Hiermee moet  o.a. de ict op orde worden gebracht.

 

Informatie uit Berichtbox bereikt burgers niet

berichtenboxDe berichten welke aan burgers wordt toegezonden via hun Berichtenbox blijven vaak ongelezen. Op belangrijke informatie zoals b.v. een aanmaning wordt niet gereageerd en mensen kunnen daardoor in de problemen komen en b.v. zelfs worden geconfronteerd met het bezoek van een deurwaarder. Kort geleden besloot uitvoeringsorganisatie Sabewa om 15.000 aanmaningen in te trekken nadat was gebleken dat de aanmaning via mijn Berichtenbox veel mensen niet had bereikt. Ook de Nationale ombudsman is met een reactie gekomen en roept de overheid op om de Berichtenbox veel gebruiksvriendelijker te maken.
   

Ombudsman trekt het land in

OmbudsmanTwee keer per jaar trekt de Ombudsman het land in en bezoekt een provincie. Met een opvallende gele Amerikaanse schoolbus staat hij met zijn team op woensdag 06 september van 11:00 tot 14:00 uur op het Burgemeester Loeffplein in ’s-Hertogenbosch en op donderdag 07 september van 11:00 tot 14:00 uur op de Grote Markt in Bergen op Zoom. Zie verder op www.nationaleombudsman.nl

   

Bankbeslag geen verkapt loonbeslag

uitspraak rechtbankHet Gerechtshof Amsterdam heeft een beslissing van de Gerechtsdeurwaarderskamer bevestigd over een gelegd beslag op een tegoed bij een bank. Daarbij werd in die zaak door klager gesteld dat rekening moest worden gehouden met een beslagvrije voet. Het Gerechtshof was het daar niet mee eens, oordeelde anders en vond niet dat de uitvoerende deurwaarder onjuist had gehandeld.

   

Leiden past “plakker” aan

Plakker1Bij de gemeente Leiden heeft men besloten de aankondiging van een executieverkoop (plakker) aan te passen. De aankondiging komt niet meer op een prominente plek, verder wordt de naam van de schuldenaar weggelaten. De reden is dat schuldenaren te kijk zouden staan. Een “plakker” is een aankondiging welke mede moet zorgen  voor een grote belangstelling bij een executieverkoop door een deurwaarder. Een grote opbrengst is mede in het belang van de schuldenaar. Of teksten in krantenadvertenties ook worden aangepast, is niet bekend. Schuldenaren kunnen overigens vaak nog een plakker voorkomen door na een beslaglegging met de deurwaarder een afspraak te maken over een betalingsregeling.

   

Geen dwangbevel via de elektronische weg

boxOverheden proberen in toenemende mate burgers ertoe te bewegen gebruik te maken van de Berichtenbox op MijnOverheid. Zo kan b.v. op deze wijze de aanslag gemeentelijke belastingen worden toegezonden, zo ook bij het uitblijven van een tijdige betaling een aanmaning. Dat laatste was overigens kort geleden bij Sabewa in Zeeland toch aanleiding om de kosten van 15.000 aanmaningen in te trekken. Een uitermate klantvriendelijk besluit, het bleek n.l. dat veel belastingschuldigen geen kennis hadden genomen van de via de Berichtenbox toegezonden aanmaning. Een dwangbevel toezenden via mijn de Berichtenbox gaat niet, zo oordeelde de Rechtbank Gelderland op 04 augustus jl. Veelal wordt gebruik gemaakt van het postdwangbevel, niets staat echter het op traditionele betekenen van een dwangbevel door een deurwaarder in de weg. Met dit op deze wijze betekende dwangbevel kan beslag worden gelegd op het inkomen en/of eigendommen. Met gebruikmaking van het postdwangbevel kan uitsluitend beslag worden gelegd op het inkomen (salaris/uitkering). Mocht de incasserende partij vervolgens alsnog beslag willen leggen op eigendommen, is het betekenen van een hernieuwd bevel tot betaling door een deurwaarder een vereiste.

   

Nieuw incassomiddel?

containerEen verhuurder van een woning in Haarle (Overijssel) vond dat het afgelopen moest zijn met het feit dat zijn huurders de achterstallige huur niet betaalden. Om betaling af te dwingen plaatste hij een grote container bij de woning, de huurders konden dit niet waarderen en stapten naar de rechter. Overigens kregen de bewoners in een kortgedingzaak, aangespannen door de verhuurder, tot 08 augustus de tijd om de achterstallige huur van 2400 euro te voldoen. De verhuurder heeft in een goede afloop geen vertrouwen meer, wil de container wel weghalen maar niet eerder dan nadat een deurwaarder als zekerheid beslag heeft gelegd op een auto die door de geplaatste container nu klem staat. De dus wederom ingeschakelde rechter kon de laatste actie van de verhuurder niet waarderen en sommeerde deze om de container meteen te verwijderen.  Wel had de rechter min of meer begrip voor de werkwijze van de verhuurder en stond toe dat een deurwaarder handelend zou optreden. Temeer daar de huurders eerdere afspraken niet waren nagekomen.

   

Pagina 9 van 63