Welkom bij Deurwaarders Collectief Nederland

Onterechte “blauwe brief”

blauwe envelopDe fiscus meldt op haar website, dat zo’n 30.000 brieven per abuis zijn verstuurd. Het gaat over “herziene definitieve berekeningen” van de zorg- en huurtoeslag over 2007 en het terugvorderen hiervan. De ontvangers van deze brieven hoeven hier echter niets mee te doen, volgens de mededeling op de website. Wel kan men een tweede brief tegemoet zien, een excuusbrief.

 Een ander opvallend bericht van de belastingdienst is, dat men niet meer in het bijzonder loert op het vakantiegeld van belastingschuldigen, dat deze maand op betaalrekeningen wordt gestort. Kritische geluiden van de Nationale ombudsman en schuldhulpverleners zouden hiertoe hebben geleid. Ook zal anders worden omgegaan met de Overheidsvordering, tevens zal beter rekening worden gehouden met de beslagvrije voet. In het geval er fouten worden gemaakt en er bedragen worden geïncasseerd waarbij er geen juiste beslagvrije voet (90 procent van de bijstandsnorm) is gehanteerd, zal er een terugbetaling plaatsvinden.

 

Bitcoin voor beslag vatbaar ?

BitcoinDeze kunstmatige valuta begint toch wel wat vaste voet aan de grond te krijgen. Of “de gewone burger” op korte termijn massaal zal overstappen naar de bitcoin is niet de verwachting, wel zullen vermogende mensen misschien via het aankopen van bitcoins zaken aan het oog van de fiscus trachten te onttrekken. Ook voor criminele transacties zal de bitcoin wellicht worden gebruikt.

In Amerika besloot een federale rechter kort geleden, dat de bitcoin wel degelijk als betaalmiddel mag worden gebruikt. Ook in Duitsland is men voornemens de bitcoin als officieel betaalmiddel te gaan beschouwen. De geldstromen zullen daardoor eenvoudiger zijn te traceren, het heffen van belastingen is een logisch vervolg.

Lees meer: Bitcoin voor beslag vatbaar ?

   

Wanbetalers kiezen voor cel in plaats van betaling

hamerUit het jaarverslag 2013 van de Raad voor de Rechtspraak kan worden opgemaakt, dat het aantal mensen dat onverzekerd met hun voertuig rondrijdt, enorm is. Een boete is een logisch gevolg, vervolgens blijkt echter dat maar liefst 155.000 wetsovertreders op geen enkele aanmaning of bezoek van een deurwaarder reageren. Dat is ruim twee keer zoveel als een jaar eerder, de meeste van deze wanbetalers moeten voor de rechter verschijnen omdat justitie ze een paar dagen wil gijzelen en in een cel wil laten opsluiten.

Tijdens de zittingen blijkt dat de wanbetalers veelal mensen zijn met grote schulden, het vast zetten van deze mensen zou volgens een aantal rechters het probleem niet oplossen. De boete blijft immers bestaan.  

Lees meer: Wanbetalers kiezen voor cel in plaats van betaling

   

Wanbetaling bedreiging voor winst ondernemingen

geldkist (2)Volgens Kredietverzekeraar Atradius denkt een derde van de Nederlandse ondernemers dat het niet kunnen innen van openstaande facturen, de grootste bedreiging vormt voor de winstgevendheid van hun bedrijf. In Nederland wordt gemiddeld 32,7 procent van de facturen te laat betaald. In West Europa ligt dat percentage met 37,6 procent nog hoger. Geldgebrek is de belangrijkste oorzaak van de wanbetalingen. In de eurozone is het aantal ondernemers dat de rekeningen niet meer kan betalen verdubbeld, uitgaande van de situatie van voor 2008, aan het begin van de economische crisis.

Lees meer: Wanbetaling bedreiging voor winst ondernemingen

   

Minder huizen onder water

woningen2Naast de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM) verwacht nu ook de Rabobank op een stijging van de huizenprijzen in 2014 en 2015. Het economisch bureau van de bank gaat er vanuit dat koopwoningen dit jaar gemiddeld 0 tot 1 procent duurder worden. Naar verwachting zal deze stijging in 2015 1 tot 3 procent zijn.

De stijging van de waarde van de woning zal bij veel woningbezitters voor enige opluchting zorgen. De sterke daling van die waarde heeft er de laatste jaren voor gezorgd dat veel woningen “onder water zijn komen te staan” anders gezegd, de waarde van de woning vertegenwoordigde niet meer de hoogte van de hypotheek. Met een verder toenemende waarde zal dat probleem verminderen, zo voor een deel de financiële zorgen bij veel woningbezitters.

Lees meer: Minder huizen onder water

   

Justitieel Incassobureau laat waarschuwing uitgaan

CJIBOpnieuw waarschuwt het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB) voor vervalste bekeuringen welke in omloop zijn. Er komen bij het CJIB meldingen binnen van mensen die worden gemaand een bedrag over te maken. Bij het niet voldoen hieraan, wordt gedreigd de bankrekening te blokkeren. De geadresseerde ontvangt het bericht via een e-mail, een werkwijze welke niet door het CJIB wordt gehanteerd. Bekeuringen worden n.l. altijd via de post en met een bijgevoegde acceptgirokaart toegezonden. Het bericht kan dan ook worden genegeerd en de toegezonden mail moet worden verwijderd.

   

Uw advies even geen goed advies

afbeelding-adviesHet bedrijf “Uw Advies” biedt schuldenaren ogenschijnlijk de mogelijkheid om onder een beslag op het inkomen uit te komen. Nadat er door een deurwaarder beslag is gelegd op het inkomen, komt Uw Advies met een valse notariële verklaring en een gefingeerde schuldbekentenis in actie. Men verklaart zo ook schuldeiser te zijn en wil gaan meedelen in het beslag op het inkomen. Op het bedrag dat vervolgens door de eerste beslaglegger wordt uitbetaald aan Uw Advies wordt 20 procent ingehouden. Het restant gaat terug naar de schuldenaar, deze houdt zo een hoger te besteden bedrag over.

Lees meer: Uw advies even geen goed advies

   

Pagina 80 van 86