Welkom bij Deurwaarders Collectief Nederland

Sneller ingrijpen bij schulden

schulden (3)Volgens een publicatie wil de PvdA dat gemeenten sneller ingrijpen als inwoners grote schulden hebben bij b.v. nutsbedrijven, de Belastingdienst, telecombedrijven en zorgverzekeraars. Genoemde instanties zouden ook een zorgplicht moeten krijgen en de probleemgevallen moeten gaan melden bij de gemeentelijke schuldhulpverlening. Ook wordt aanbevolen dat dienstverleners binnen 2 weken nadat aan de schuldenaar een aanmaning is verzonden waarop niet is gereageerd, telefonisch contact opnemen met de schuldenaar. Volgens de PvdA zou via een landelijk beslagregister kunnen worden bekeken hoeveel schulden iemand heeft.

Lees meer: Sneller ingrijpen bij schulden

 

Fraude loont

fraudeVolgens een onderzoek van RTL-Nieuws, boeken gemeenten jaarlijks 26 miljoen af op te veel  betaalde bijstand. De ontvangers van de te veel betaalde bedragen worden vaak wel achterhaald, ze betalen echter over het algemeen niets teug. De reden dat er niet wordt terug betaald zou veelal te maken hebben met de slechte financiële positie van de bijstandontvangers, er valt daar over het algemeen weinig tot niets te halen. Naar verwachting zal de afboeking de komende jaren alleen maar verder toenemen. Wel is er hoop dat een nog niet afgeboekt bedrag van 600 miljoen euro door de gemeenten alsnog kan worden geïncasseerd.Dat een strenge controle vooraf werkt, wordt bewezen door de gemeente Enschede. Men heeft daar vorig jaar 194 fraudeleuze aanvragen onderschept  en zo het onjuist uitgeven van gemeenschapsgeld in die gevallen weten te voorkomen.

   

Weer valse e-mails !

belastingdienstDe Belastingdienst  waarschuwt voor e-mails welke zogenaamd namens de Belastingdienst en Intrum Justitia worden toegezonden. De ontvangers wordt aangeraden deze e-mail niet te openen maar meteen weg te gooien en uiteraard niet te reageren op het betalingsverzoek.Over hoeveel van deze mailtjes er inmiddels zijn ontvangen door particulieren en bedrijven, is nog geen informatie voorhanden.

   

Veel meldingen bij Fraudehelpdesk

FraudehelpdeskIn drie jaar tijd heeft de Fraudehelpdesk 70.000 meldingen van oplichtingen of pogingen daartoe ontvangen. Van de melders raakten er drie duizend een totaalbedrag kwijt van 30 miljoen euro. Een veel voor komende vorm van fraude is voorschotfraude. De Fraudehelpdesk beantwoord vragen en adviseert slachtoffers over het nut van aangifte doen. Tijdens de eerstvolgende DCN-studie- en actualiteitendag wordt er vanuit de Fraudehelpdesk een presentatie gegeven.

   

Onbekendheid over incassoregels

incassoVolgens de Consumentenbond zijn veel mensen slecht of niet op de hoogte van de wettelijke regels inzake incasso’s. Dit bleek uit een enquête. Zo’n 67 procent van de ondervraagden wist niet dat bij incasso’s voor een gering bedrag (tot 250 euro) de incassokosten maximaal 40 euro mogen bedragen. Ruim 50 procent is er niet van op de hoogte dat bedrijven pas kosten in rekening mogen brengen nadat een aanmaning is toegezonden met een betaaltermijn van 14 dagen.

Lees meer: Onbekendheid over incassoregels

   

Ook gemeenten hebben forse schulden

schulden4De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft uit een vergelijking van de gemeentelijke jaarcijfers vastgesteld dat maar 48 gemeenten in ons land schuldenvrij zijn. De gemeente Hengelo heeft de dubieuze eer de lijst van de gemeenten met de grootste schuld aan te voeren, per inwoners heeft deze gemeente een schuld van 8.571 euro. Een “goede tweede” is Spijkenisse met een schuld van 6.329 euro per inwoner. Dat het ook helemaal anders kan bewijst de gemeente Giessenlanden. Daar heeft men per inwoner een bedrag van 5.423 euro als reserve.

Lees meer: Ook gemeenten hebben forse schulden

   

Digitale Aanlevering van Geldvorderingen (DAG)

pdfSinds 27 januari jl. is het voor gerechtsdeurwaarders mogelijk dagvaardingen als PDF-bestand digitaal bij rechtbanken in te dienen. Met DAG geeft de Rechtspraak uitvoering aan de Wet elektronische indiening dagvaarding die op 01 juli 2012 in werking is getreden. Bij alle gerechtshoven kan gebruik worden gemaakt van deze digitale werkwijze, het gaat daarbij om dagvaardingen inzake eenvoudige geldvorderingen.Het staat deurwaarders overigens vrij om wel of geen gebruik te maken van DAG.

   

Pagina 79 van 81