Welkom bij Deurwaarders Collectief Nederland

Uw advies even geen goed advies

afbeelding-adviesHet bedrijf “Uw Advies” biedt schuldenaren ogenschijnlijk de mogelijkheid om onder een beslag op het inkomen uit te komen. Nadat er door een deurwaarder beslag is gelegd op het inkomen, komt Uw Advies met een valse notariële verklaring en een gefingeerde schuldbekentenis in actie. Men verklaart zo ook schuldeiser te zijn en wil gaan meedelen in het beslag op het inkomen. Op het bedrag dat vervolgens door de eerste beslaglegger wordt uitbetaald aan Uw Advies wordt 20 procent ingehouden. Het restant gaat terug naar de schuldenaar, deze houdt zo een hoger te besteden bedrag over.

Lees meer: Uw advies even geen goed advies

 

Toename van leningen voor luxe

autolaadpaalVoor veel huishoudens is het moeilijk te accepteren dat ze minder te besteden hebben. Men probeert de levensstandaard vast te houden door steeds meer kredieten te nemen. De problemen welke daaruit voortvloeien zijn groot, het aantal problematische schuldenaren groeide in zes jaar met bijna twintig procent. Waren het tot voor kort hoofdzakelijk mensen met een uitkering die in de financiële problemen kwamen, wordt er nu een toename zichtbaar van zzp-ers en mensen met een modaal inkomen welke niet meer rond kunnen komen.

Lees meer: Toename van leningen voor luxe

   

Incassobureaus in de problemen

incassoWerk genoeg, maar weinig te verdienen. Dat is volgens een artikel in de Telegraaf van toepassing op incassokantoren. Regelmatig worden zaken tegen de afspraak “no cure, no pay” in behandeling genomen. In toenemende mate blijkt er bij de schuldenaar echter niets te halen en staan er dan ook voor de inzet (en gemaakte kosten) geen inkomsten tegenover. Financieringen bij de aankoop van luxegoederen, leningen en kredieten in combinatie met verkeerd omgaan met de eigen financiële mogelijkheden, hebben veel mensen in de problemen gebracht. Dit alles is nog versterkt door de aanhoudende economische crisis.

Lees meer: Incassobureaus in de problemen

   

Schuldentoets bij wetsvoorstel

schulden (3)Volgens SP- Tweede Kamerlid Merkies, moet er bij elke wet die het kabinet wil invoeren een schuldentoets komen. Er moet worden bekeken welke invloed die wet heeft op de schulden van burgers. Volgens de politicus zijn er steeds meer mensen die zich in de schulden moeten steken om de hogere vaste lasten zoals de huur te kunnen betalen. De SP-er stelt dat door de enorme bezuinigingen welke worden doorgevoerd  er de oorzaak van is dat steeds meer mensen moeite hebben om rond te komen. Het gevolg is betalingsachterstanden bij huur- en energienota’s. Inmiddels heeft twee op de drie woningbouwverenigingen laten weten dat men de huren per 1 juli 2014 maximaal zal laten stijgen.

Lees meer: Schuldentoets bij wetsvoorstel

   

Recordaantal uitkeringen UWV

UwV_1Het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) heeft in 2013 het aantal van 613.200 nieuwe uitkeringen verstrekt, een stijging van 22 procent ten opzichte van 2012. Dit blijkt uit de jaarcijfers 2013, welke op 14 april bekend zijn gemaakt. De stijgende werkloosheid door de economische recessie, is debet aan de toename van het aantal aanvragen om een uitkering. Faillissementen en reorganisaties zorgen er voor dat mensen zonder werk komen te staan, ook het aantal arbeidsplaatsen bij het UWV staat onder druk. De organisatie moet tussen 2011 en 2018 in totaal voor 489 miljoen euro bezuinigen en daardoor zullen de komende jaren duizenden arbeidsplaatsen geschrapt gaan worden.

Vanuit het UWV wordt tijdens de eerstvolgende DCN studie- en actualiteitendag op woensdag 08 oktober 2014 in Nijkerk een presentatie verzorgd.
   

Meer faillissementen in horeca

cafIn tegenstelling tot de algemene cijfers, zijn er in de eerste drie maanden van dit jaar 15 procent meer faillissementen uitgesproken in de horeca. Vooral cafébedrijven hebben het moeilijk. In totaal zijn er ten opzichte van het eerste kwartaal van 2013 echter bijna een kwart (23 procent) minder bedrijven failliet verklaard. Zo is te lezen op faillissementsdossier.nl Grootste daling werd genoteerd bij de transport- en bouwbedrijven. Ten opzichte van het eerste kwartaal 2008, voor het uitbreken van de economische crisis, gaan er echter nog wel steeds veel bedrijven failliet. Een recordaantal van 129.000 bedrijven stopte er vorig jaar mee. Wel zijn er in datzelfde jaar ook 172.000 bedrijven opgericht. De meeste starters begonnen in de zakelijke dienstverlening.

   

E-Gulden

eguldenOns land heeft sinds enkele dagen een eigen digitale cryptovaluta: de E-Gulden. Een groep studenten heeft de E-Gulden bedacht, maximaal 21 miljoen komen er in omloop. Volgens bronnen wordt de E-Gulden al op verschillende markten geaccepteerd, maar wordt niet door de overheid of banken beheerd.Al eerder werd de Dogecoin en de Bitcoin geïntroduceerd. Of en eventueel hoe er beslag kan worden gelegd op deze virtuele munteenheden, is een onderwerp tijdens de eerstvolgende DCN studie- en actualiteitendag op woensdag 8 oktober 2014 in Nijkerk.

   

Pagina 78 van 83