Welkom bij Deurwaarders Collectief Nederland

Naamsverandering

Zorginstituut_NederlandHet College voor zorgverzekeringen (CVZ) heeft een naamsverandering ondergaan en zet de werkzaamheden voort onder de naam Zorginstituut Nederland.Het Zorginstituut Nederland is de rechtsopvolger van het College van zorgverzekeringen en de Ziekenfondsraad. De Ziekenfondsraad heeft van 1949 tot 1999 als adviesorgaan bijgedragen aan de totstandkoming en ontwikkeling van de huidige zorgverzekeringen.

 

Grote toename van huishoudens met schulden

spaarpot 1Het aantal huishoudens met soms grote schulden neemt in omvang nog steeds toe. Dat deelde de NVVK mede. In 2013 meldden 89.000 mensen zich bij de schuldhulpverlening in hun woonplaats, in  2012 waren er dat 84.500 De gemiddelde schuld steeg van 33.500 naar 37.700 euro. In bepaalde situaties hebben mensen te maken met een daling van het inkomen en kunnen hun uitgavenpatroon moeilijk aanpassen aan die nieuwe situatie, soms is het inkomen gewoon te laag om aan de financiële verplichtingen te kunnen voldoen.

Lees meer: Grote toename van huishoudens met schulden

   

Zorgpremie op uitkering inhouden

agisOm het groeiend aantal mensen met een betalingsachterstand in de zorgpremie een halt toe te roepen, gaat de Dienst Werk en Inkomen van de gemeente Amsterdam de zorgverzekeringspremie rechtstreeks inhouden op de uitkering. Het gaat daarbij om verzekerden bij Agis, die hun financiële verplichtingen niet nakomen. Agis zal vervolgens de wanbetalers waarvan de premie wordt ingehouden, uit de incassoprocedure bij het CvZ halen. Ook hoeft men geen boetes meer te betalen, het geld daarvan wordt gebruikt voor een afbetalingsregeling.

Lees meer: Zorgpremie op uitkering inhouden

   

Toch gratis hulp bij betalingsproblemen hypotheek

AdviseurZelfstandig werkende financieel adviseurs die hypotheekklanten met betalingsproblemen adviseren, moeten volgens minister Dijsselbloem van Financiën hun rekening voor de gedane werkzaamheden voortaan toch weer naar de hypotheekverstrekker kunnen sturen. Zelfstandig adviseurs, die sinds 1 januari 2013 onder het provisieverbod vallen, sturen nu een rekening naar de cliënt. Om ervoor te zorgen dat mensen met betaalproblemen toch zo snel mogelijk advies inwinnen om te komen tot een oplossing, wordt het nu gedane voorstel waarschijnlijk met ingang van 2015 in de wet vastgelegd.Banken en verzekeraars krijgen vervolgens een rekening van de adviseur toegezonden, deze vinden dat geen probleem maar hopen dat het aantal hypotheekwanbetalers door  deze aanpassing niet verder zal oplopen.

   

Budgethandboek

handboekHet NIBUD-budgethandboek 2014 is uit. Het Budgethandboek is een actueel overzicht voor iedereen die zich bezighoudt met advisering over de financiën van particulieren zoals maatschappelijk werkers, juristen, medewerkers van woningcorporaties en beleidsmedewerkers van overheden. Als doelgroep worden deurwaarders niet expliciet genoemd, het zou wellicht toch een interessant naslagwerk kunnen zijn. Het boek is op dit moment uit voorraad leverbaar en kost € 102,14 (incl. 21% BTW).Bestellingen of meer informatie via het nummer (030) 2391 350.

   

Meer beroep op NHG

Tekoop2Door de groeiende werkloosheid en de dalende huizenprijzen, hebben vorig jaar 4.522 huishoudens een beroep gedaan op de Nationale Hypotheek Garantie (NHG) Een stijging van 27 procent ten opzichte van 2012. Het gemiddelde verlies per woning liep in 2013 op met 11 procent tot een bedrag van 38.877 euro. Nederlanders welke in het bezit zijn van een woning met hypotheek (met NHG) en die gedwongen hun huis moeten verkopen, kunnen bij langdurig inkomensverlies een beroep doen op het fonds voor het betalen van de restschuld. Sinds de voorwaarden van de NHG zijn aangescherpt, is het percentage afwijzingen voor het betalen van een restschuld overigens met 10 procent gestegen. Het leggen van een beslag op een woning kan hooguit nog worden gezien als een drukmiddel om een nog openstaand bedrag te incasseren. Een executoriale verkoop is meestal niet zinvol temeer daar bij zo’n gedwongen verkoop de opbrengst soms wel tot 30 procent onder de waarde ligt, welke kan worden verkregen bij een vrije verkoop.

   

Toename telefoonschulden

BellenSteeds meer jongeren kunnen hun telefoonrekening niet betalen. De gemiddelde schuld van onbetaalde rekeningen bij deze doelgroep zou 550 euro bedragen. Bij incassobureau Lindorff nam het aantal jongeren als klant met een belschuld toe met 10 procent. Het NIBUD meldt dat gezinnen met een bijstandsuitkering structureel geld tekort komen. Afhankelijk van de gezinssamenstelling zou het gaan om een bedrag van tussen de 50 en 150 euro per maand. In totaal waren er eind 2013 ongeveer 400.000 mensen die moesten rondkomen van een bijstandsuitkering. De laagste inkomensgroepen krijgen er dit jaar eenmalig een extraatje bij. Staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft met de VNG over de uitvoering van deze maatregel afspraken gemaakt. Gemeenten krijgen daarnaast de mogelijkheid om mensen van boven de 21, met een inkomen van maximaal 110 procent van het sociaal minimum, een tegemoetkoming te geven.

   

Pagina 77 van 81